สถิติสภาพอากาศสำหรับฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport สเปน

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตสำหรับ Vigo-Peinador Airport โดยแสดงสถิติสภาพอากาศในฤดูใบไม้ผลิ ปี พ.ศ. 2561 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Vigo-Peinador Airport ในฤดูใบไม้ผลิ สำหรับ พ.ศ. 2561 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิของ Vigo-Peinador Airport ในฤดูใบไม้ผลิ สำหรับ พ.ศ. 2561

สถิติอุณหภูมิในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°Cฤดูหนาวฤดูร้อน
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อนหนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Vigo-Peinador Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อน
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อน
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
พฤ. 1 มี.ค. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist, Patches of Fog+RA, RA, RERA, -RA, BR, BCFG
ศ. 2 มี.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRA, RERA, -RA, BR
ส. 3 มี.ค. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of FogTS, VCTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG
อา. 4 มี.ค. Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of FogTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG
จ. 5 มี.ค. Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Patches of Fog+SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, BCFG
อ. 6 มี.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light RainVCTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA
พ. 7 มี.ค. Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Patches of FogRA, -RA, VCFG, BCFG
พฤ. 8 มี.ค. Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of FogRA, -RA, -RADZ, -DZ, BR, BCFG
ศ. 9 มี.ค. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Fog, Mist, Patches of FogRETS, TS, TSRA, +RA, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, DZ, +DZ, FG, BR, BCFG
ส. 10 มี.ค. Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Patches of FogRA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, BR, BCFG
อา. 11 มี.ค. Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR
จ. 12 มี.ค. Rain, Light Rain, Mist, Patches of FogRA, -RA, BR, BCFG
อ. 13 มี.ค. Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog-RA, FG, BR, BCFG
พ. 14 มี.ค. Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR
พฤ. 15 มี.ค. Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCFG, BR, BCFG
ศ. 16 มี.ค. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of FogTS, VCTS, RA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG
ส. 17 มี.ค. Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of Fog+SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG
อา. 18 มี.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, -DZ, FG, BR, BCFG
จ. 19 มี.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRA, RERA, -RA, BR
พ. 21 มี.ค. Thunderstorm, Showers of HailTS, SHGR
พฤ. 22 มี.ค. Drizzle, Mist, Patches of FogDZ, BR, BCFG
ศ. 23 มี.ค. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Patches of Fog+RA, RA, RERA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, FG, BCFG
ส. 24 มี.ค. Thunderstorm, Showers of Hail, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistTS, SHGR, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR
อา. 25 มี.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Patches of FogRA, RERA, -RA, BCFG
จ. 26 มี.ค. Mist, Patches of FogBR, BCFG
อ. 27 มี.ค. Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Patches of FogDZ, -DZ, REDZ, BR, BCFG
พ. 28 มี.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Fog, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, -RADZ, FG, BR, BCFG
พฤ. 29 มี.ค. Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light RainRA, RERA, SHRA, -RA
ศ. 30 มี.ค. Recent Thunderstorm with Rain, Recent Thunderstorm with Small Hail, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Small Hail, Rain, Recent Rain, Light Rain, DrizzleRETSRA, RETSGS, +TSRA, TSRA, TSGS, RA, RERA, -RA, DZ
ส. 31 มี.ค. Light Rain-RA
จ. 2 เม.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Patches of FogRA, -RA, DZ, -DZ, BCFG
อ. 3 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Hail, Showers of Heavy Hail, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRETS, TS, VCTS, RESHGR, +SHGR, RA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
พ. 4 เม.ย. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist+RA, RA, RERA, -RA, -SHRA, BR
พฤ. 5 เม.ย. Fog, MistFG, BR
ศ. 6 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Fog, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, FG, BR, BCFG
ส. 7 เม.ย. Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Recent Drizzle, Patches of FogRA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, DZ, REDZ, BCFG
อา. 8 เม.ย. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog+RA, RA, RERA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, FG, BR, BCFG
จ. 9 เม.ย. Recent Rain, Light Rain, Mist, Patches of FogRERA, -RA, BR, BCFG
อ. 10 เม.ย. Thunderstorm, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Patches of FogTS, +RA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, BCFG
พ. 11 เม.ย. Rain, Light Rain, Light Drizzle, MistRA, -RA, -DZ, BR
พฤ. 12 เม.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Patches of FogRA, -RA, DZ, -DZ, FG, BCFG
ส. 14 เม.ย. Recent Rain, Light Rain, Patches of FogRERA, -RA, BCFG
อา. 15 เม.ย. Recent Rain, Light Rain, Fog, Patches of FogRERA, -RA, FG, BCFG
จ. 16 เม.ย. Patches of FogBCFG
ส. 21 เม.ย. Light Rain-RA
ศ. 27 เม.ย. Light Drizzle, Mist-DZ, BR
ส. 28 เม.ย. Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRERA, RESHRA, SHRA, -SHRA
อา. 29 เม.ย. Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of Fog+SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG
จ. 30 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Patches of FogRA, RERA, -RA, DZ, BCFG
พ. 2 พ.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, BR, BCFG
พฤ. 3 พ.ค. Light Rain, Patches of Fog-RA, BCFG
อ. 8 พ.ค. Mist, Patches of FogBR, BCFG
ศ. 11 พ.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Fog, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, FG, BR, BCFG
ส. 12 พ.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Patches of FogRESHRA, SHRA, -SHRA, BCFG
อา. 13 พ.ค. Recent Rain, Light Drizzle, Patches of FogRERA, -DZ, BCFG
จ. 14 พ.ค. Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Patches of FogRERA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, BR, BCFG
จ. 21 พ.ค. MistBR
อ. 22 พ.ค. Patches of FogBCFG
พ. 23 พ.ค. Mist, Patches of FogBR, BCFG
พฤ. 24 พ.ค. Thunderstorm, Showers of Light RainTS, -SHRA
ศ. 25 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Patches of FogVCTS, RA, RERA, SHRA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, BR, BCFG
ส. 26 พ.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Fog in the Vicinity, Patches of FogRA, RERA, -RA, VCFG, BCFG
อา. 27 พ.ค. Mist, Patches of FogBR, BCFG
จ. 28 พ.ค. Patches of FogBCFG
อ. 29 พ.ค. Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Mist, Patches of FogDZ, +DZ, -DZ, REDZ, FG, BR, BCFG
พ. 30 พ.ค. Mist, Patches of FogBR, BCFG
พฤ. 31 พ.ค. Rain, Recent Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Patches of FogRA, RERA, DZ, -DZ, REDZ, BR, BCFG

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ฤดูหนาวฤดูร้อน20 มี.ค.12 ชม. 8 นาที20 มี.ค.12 ชม. 8 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 มี.ค.11 ชม. 14 นาที1 มี.ค.11 ชม. 14 นาที31 พ.ค.15 ชม. 2 นาที31 พ.ค.15 ชม. 2 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.0202040406060808101012121414161618182020222200000202ฤดูหนาวฤดูร้อน07:0107:0131 พ.ค.22:0331 พ.ค.22:0308:1008:101 มี.ค.19:241 มี.ค.19:2408:2908:2925 มี.ค.20:5225 มี.ค.20:5225 มี.ค.เวลาออมแสง25 มี.ค.เวลาออมแสง
วันสุริยะคติตลอดช่วงฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา การเปลี่ยนผ่านไปยังและจากเวลาออมแสงจะมีข้อความกำกับว่า 'ออมแสง'

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ผลิของปี พ.ศ. 2561 ที่Vigo-Peinador Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ผลิของปี พ.ศ. 2561 ที่Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.0000040408081212161620200000ฤดูหนาวฤดูร้อน15 ก.พ.22:0615 ก.พ.22:062 มี.ค.01:522 มี.ค.01:5217 มี.ค.14:1217 มี.ค.14:1231 มี.ค.14:3831 มี.ค.14:3816 เม.ย.03:5816 เม.ย.03:5830 เม.ย.02:5930 เม.ย.02:5915 พ.ค.13:4815 พ.ค.13:4829 พ.ค.16:2029 พ.ค.16:2013 มิ.ย.21:4413 มิ.ย.21:4428 มิ.ย.06:5428 มิ.ย.06:5408:2108:2118:5218:5218:5518:5508:3408:3407:5707:5719:4619:4619:5519:5508:3608:3608:2708:2721:5021:5020:5920:5908:0808:0807:3207:3221:5121:5121:5321:5307:5307:5306:4906:4921:5121:5121:3821:3807:1707:17
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อน
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.ฤดูหนาวฤดูร้อน
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อน
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อน
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.970 มิลลิบาร์970 มิลลิบาร์980 มิลลิบาร์980 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์ฤดูหนาวฤดูร้อน
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport พ.ศ. 2561

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.005050100100150150ฤดูหนาวฤดูร้อน
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airport พ.ศ. 2561

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ผลิสำหรับ พ.ศ. 2561 ที่ Vigo-Peinador Airportมี.ค.เม.ย.พ.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูหนาวฤดูร้อน
ปกติพิเศษการแก้ไข
การระบุชนิดรายงานที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมง

รายงานนี้ใช้ภาพกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นรายงานสภาพอากาศในอดีตที่บันทึกไว้โดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ Vigo-Peinador Airport ในฤดูใบไม้ผลิ ปี พ.ศ. 2561

รายงาน METAR

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่สนามบินทั่วโลกจะออกรายงานสภาพอากาศ METAR เป็นประจำ นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ นักอุตุนิยมวิทยา นักภูมิอากาศวิทยา และนักวิจัยคนอื่น ๆ จะใช้รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางวิทยุและอินเทอร์เน็ต เราได้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน METAR ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2011 และพบแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก็บรักษารายงานก่อนหน้าปีดังกล่าว

รายงาน ISD

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของ NOAA มีหน้าที่ดูแลรักษาและเผยแพร่ฐานข้อมูลผิวพื้นแบบผสมผสาน (ISD) ซึ่งประกอบด้วยรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงและสรุปรายงานสภาพอากาศจากแหล่งต่าง ๆ เราใช้ข้อมูล ISD เพื่อเสริมและเติมเต็มคลังเก็บไฟล์ METAR ถาวรของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานค่าเฉลี่ยของสถานีนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของค่าเฉลี่ยที่แสดงในแผนภูมิอุณหภูมิรายวัน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ (เช่น อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตก) เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรทางดาราศาสตร์จากหนังสือ Astronomical Algorithms ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Jean Meeus

ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาของสถานที่และสนามบินบางแห่งมาจาก ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames

AskGeo.com จัดเสนอเขตเวลาสำหรับสนามบินและสถานีตรวจวัดอากาศ

แผนที่คือ © Esri, พร้อมข้อมูลจาก National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, และ iPC.

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา