ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสเปน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สเปน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : มาดริด บาร์เซโลนา มาลากา และบิลบาโอ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสเปน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สเปน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C180331021528137311652412-3262ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบิลบาโอบิลบาโอ
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 10°C12°C16°C18°C23°C29°C33°C32°C27°C20°C14°C11°C
บาร์เซโลนา 13°C14°C16°C18°C21°C25°C28°C28°C25°C21°C17°C14°C
มาลากา 16°C17°C19°C21°C24°C28°C30°C30°C28°C24°C19°C17°C
บิลบาโอ 12°C12°C14°C16°C19°C21°C24°C24°C23°C19°C15°C12°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 1°C1°C4°C6°C10°C14°C17°C17°C13°C9°C4°C1°C
บาร์เซโลนา 5°C5°C7°C10°C13°C17°C20°C20°C17°C13°C9°C5°C
มาลากา 8°C8°C10°C11°C14°C18°C21°C21°C19°C15°C11°C9°C
บิลบาโอ 5°C5°C7°C8°C11°C14°C16°C16°C14°C12°C9°C6°C

มาดริด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มาดริดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวจัดหนาวจัด

บาร์เซโลนา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บาร์เซโลนาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่น

มาลากา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มาลากาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวอุ่นหนาว

บิลบาโอ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บิลบาโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สเปน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%884853937736ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 52%56%56%58%61%72%86%80%66%54%51%49%
บาร์เซโลนา 58%58%58%58%57%69%84%78%64%55%56%58%
มาลากา 62%63%62%63%66%79%92%86%68%58%59%59%
บิลบาโอ 38%42%45%47%49%60%75%71%58%47%39%38%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สเปน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%234228213812ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 5.2วัน4.5วัน4.6วัน6.2วัน6.6วัน3.9วัน1.8วัน2.0วัน3.2วัน6.0วัน5.9วัน5.4วัน
บาร์เซโลนา 3.5วัน3.6วัน4.3วัน5.1วัน5.4วัน4.0วัน2.9วัน4.1วัน5.7วัน6.1วัน4.7วัน3.6วัน
มาลากา 5.8วัน5.4วัน4.6วัน4.6วัน2.8วัน0.9วัน0.1วัน0.4วัน2.1วัน5.4วัน6.0วัน6.3วัน
บิลบาโอ 10.6วัน8.9วัน8.4วัน9.1วัน7.7วัน5.4วัน4.1วัน4.4วัน6.6วัน9.0วัน10.7วัน10.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สเปน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.4866219669220ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 25.6มม.21.9มม.21.4มม.33.4มม.33.6มม.20.9มม.7.4มม.8.1มม.18.6มม.45.8มม.40.1มม.30.5มม.
บาร์เซโลนา 26.9มม.28.4มม.29.5มม.35.9มม.42.2มม.24.9มม.19.2มม.31.6มม.50.0มม.60.4มม.50.5มม.27.8มม.
มาลากา 47.4มม.43.7มม.35.9มม.33.3มม.18.6มม.5.6มม.0.8มม.2.7มม.15.8มม.47.9มม.65.4มม.63.2มม.
บิลบาโอ 73.7มม.67.2มม.57.4มม.62.4มม.46.4มม.37.4มม.21.1มม.24.6มม.45.4มม.71.1มม.91.4มม.75.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สเปน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.19.3ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 9.7ชม.10.7ชม.12.0ชม.13.3ชม.14.4ชม.15.0ชม.14.7ชม.13.7ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.3ชม.
บาร์เซโลนา 9.6ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.5ชม.15.1ชม.14.8ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.2ชม.
มาลากา 10.0ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.1ชม.14.6ชม.14.4ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.7ชม.
บิลบาโอ 9.4ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.7ชม.15.3ชม.15.0ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สเปน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%614714ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
บาร์เซโลนา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน5.6วัน15.5วัน17.5วัน9.4วัน2.2วัน0.1วัน0.0วัน
มาลากา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน2.5วัน9.9วัน14.1วัน8.7วัน1.7วัน0.1วัน0.0วัน
บิลบาโอ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.6วัน3.0วัน3.8วัน1.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สเปน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.14.111.414.010.916.411.319.512.1ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 12.513.213.413.612.412.012.011.711.612.312.612.4
บาร์เซโลนา 13.313.513.113.011.611.111.011.011.813.013.413.6
มาลากา 15.616.215.314.713.312.111.711.411.812.914.715.8
บิลบาโอ 19.318.417.016.413.912.712.412.313.616.218.319.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สเปน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°CNaN2513231522ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากาบาร์เซโลนาบาร์เซโลนา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บาร์เซโลนา 13°C13°C13°C14°C17°C21°C24°C25°C24°C21°C17°C15°C
มาลากา 15°C15°C15°C16°C17°C20°C22°C23°C22°C20°C17°C16°C
บิลบาโอ 13°C12°C13°C13°C15°C18°C20°C21°C20°C18°C16°C14°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน สเปน

คะแนนการท่องเที่ยวใน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.50.58.11.98.34.18.21.3ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สเปน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.60.15.8ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สเปน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สเปน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°Cขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สเปน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สเปนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.32.07.62.57.21.5ขณะนี้ขณะนี้มาลากามาลากามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลบาโอบิลบาโอ
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มาดริด 2.33.44.86.17.18.08.17.25.63.82.52.0
บาร์เซโลนา 2.33.24.65.86.77.47.46.44.93.52.42.0
มาลากา 2.83.85.26.47.38.18.17.25.74.13.02.5
บิลบาโอ 1.72.63.95.16.27.07.16.24.73.11.91.5

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มาดริด บาร์เซโลนา มาลากา และบิลบาโอ ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

สถานีตรวจวัดอากาศ