สภาพอากาศที่ผ่านมาและในอดีต

Weather Spark เปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงข้อมูลสภาพอากาศที่ผ่านมาจากเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทั่วโลก คลังเก็บข้อมูลของเรามีสถิติสภาพอากาศ สถิติอุณหภูมิ และข้อมูลสภาพอากาศในอดีตสำหรับตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่ทั่วโลก

เริ่มต้นด้วยข้อสรุปรายปี คุณอาจเจาะลึกลงไปถึงเดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ตามใจชอบ

กรุณาเลือกเมืองที่คุณต้องการทราบสภาพอากาศในอดีต