สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport อินเดีย

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2564 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport พฤศจิกายน 2564

สถิติอุณหภูมิใน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303020°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°Cต.ค.ธ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.อุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Tiruchirappalli International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 1 พ.ย. Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist-RA, DZ, -DZ, HZ, BR
อ. 2 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist-TSRA, TSRA, -RA, -DZ, BR
พ. 3 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, MistRA, -RA, DZ, -DZ, BR
พฤ. 4 พ.ย. Haze, MistHZ, BR
ศ. 5 พ.ย. Haze, MistHZ, BR
ส. 6 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Drizzle, Haze, Mist-TSRA, TSRA, -DZ, HZ, BR
อา. 7 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Haze, Mist-TSRA, TSRA, RA, -RA, HZ, BR
จ. 8 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, MistRA, -RA, DZ, -DZ, BR
อ. 9 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, MistRA, -RA, DZ, -DZ, BR
พ. 10 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistRA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR
พฤ. 11 พ.ย. Light Rain, Light Drizzle, Haze, Mist-RA, -DZ, HZ, BR
ศ. 12 พ.ย. Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist-RA, DZ, -DZ, HZ, BR
ส. 13 พ.ย. Light Drizzle, Haze, Mist-DZ, HZ, BR
อา. 14 พ.ย. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Light Drizzle, Haze, Mist+TSRA, TSRA, -DZ, HZ, BR
จ. 15 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist-TSRA, TSRA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR
อ. 16 พ.ย. Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistDZ, -DZ, HZ, BR
พ. 17 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist-TSRA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR
พฤ. 18 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, MistRA, -RA, DZ, -DZ, BR
ศ. 19 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Drizzle, Haze, Mist-TSRA, TSRA, -DZ, HZ, BR
ส. 20 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Drizzle, Haze, Fog, Mist-TSRA, TSRA, RA, DZ, HZ, FG, BR
อา. 21 พ.ย. Haze, MistHZ, BR
จ. 22 พ.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Haze, Mist-TSRA, TSRA, HZ, BR
อ. 23 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Rain, Light Drizzle, Haze, MistTSRA, RA, -DZ, HZ, BR
พ. 24 พ.ย. Drizzle, Light Drizzle, MistDZ, -DZ, BR
พฤ. 25 พ.ย. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist+TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, DZ, -DZ, BR
ศ. 26 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, MistRA, -RA, DZ, +DZ, -DZ, BR
ส. 27 พ.ย. Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistDZ, -DZ, HZ, BR
อา. 28 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, MistRA, -RA, DZ, -DZ, BR
จ. 29 พ.ย. Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist-RA, DZ, -DZ, HZ, BR
อ. 30 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistRA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ต.ค.ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ย.11 ชม. 44 นาที1 พ.ย.11 ชม. 44 นาที30 พ.ย.11 ชม. 33 นาที30 พ.ย.11 ชม. 33 นาที11 พ.ย.11 ชม. 40 นาที11 พ.ย.11 ชม. 40 นาที21 พ.ย.11 ชม. 36 นาที21 พ.ย.11 ชม. 36 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.06:0606:061 พ.ย.17:501 พ.ย.17:5006:1106:1117 พ.ย.17:4817 พ.ย.17:4806:1706:1730 พ.ย.17:5030 พ.ย.17:5006:0906:0911 พ.ย.17:4811 พ.ย.17:4806:1306:1321 พ.ย.17:4821 พ.ย.17:48
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ต.ค.ธ.ค.5 พ.ย.02:455 พ.ย.02:4519 พ.ย.14:2819 พ.ย.14:284 ธ.ค.13:144 ธ.ค.13:1406:2006:2018:2218:2217:5117:5106:4806:4806:0406:0417:5717:57
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ย. 2564แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
18%02:38ต.อ.15:16ต.ต.-08:58ต.376,918 กม.
2
10%03:31ต.อ.15:59ต.ต.-09:46ต.370,756 กม.
3
4%04:25ต.อ.16:44ต.ต.-10:34ต.365,422 กม.
4
1%05:21ต.อ.17:31ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:26ต.361,444 กม.
5
0%06:20ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:22ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:20ต.359,230 กม.
6
3%07:23ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:19ต.358,985 กม.
7
9%08:28ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:22ต.360,670 กม.
8
17%09:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:27ต.364,006 กม.
9
28%10:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:25ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:31ต.368,544 กม.
10
39%11:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:32ต.373,769 กม.
11
50%12:29ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:27ต.379,203 กม.
12
61%-00:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้13:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:17ต.384,470 กม.
13
71%-01:16ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้14:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:03ต.389,315 กม.
14
80%-02:06ต.ต.14:39ต.อ.20:46ต.393,595 กม.
15
88%-02:54ต.ต.15:17ต.อ.21:28ต.397,249 กม.
16
94%-03:40ต.ต.15:54ต.อ.22:09ต.400,273 กม.
17
98%-04:25ต.ต.16:31ต.อ.22:50น.402,684 กม.
18
100%-05:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:10ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:33น.404,496 กม.
19
100%-05:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
20
100%-06:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:18น.405,700 กม.
21
98%-07:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:05น.406,251 กม.
22
95%-08:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:10ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:55น.406,069 กม.
23
89%-09:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:45น.405,052 กม.
24
83%-10:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:53ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:36น.403,094 กม.
25
75%-10:58ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:45ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:27น.400,117 กม.
26
65%-11:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ05:16น.396,099 กม.
27
50%-12:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-06:03น.391,102 กม.
28
45%00:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ13:09ต.ต.-06:49น.385,296 กม.
29
34%01:18ต.อ.13:51ต.ต.-07:35ต.378,976 กม.
30
24%02:09ต.อ.14:33ต.ต.-08:22ต.372,561 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Tiruchirappalli International Airportพ.ศ. 2483พ.ศ. 2493พ.ศ. 2503พ.ศ. 2513พ.ศ. 2523พ.ศ. 2533พ.ศ. 2543พ.ศ. 2553พ.ศ. 2563พ.ศ. 2487พ.ศ. 2487พ.ศ. 2488พ.ศ. 2488พ.ศ. 2489พ.ศ. 2489พ.ศ. 2490พ.ศ. 2490พ.ศ. 2491พ.ศ. 2491พ.ศ. 2497พ.ศ. 2497พ.ศ. 2498พ.ศ. 2498พ.ศ. 2499พ.ศ. 2499พ.ศ. 2500พ.ศ. 2500พ.ศ. 2501พ.ศ. 2501พ.ศ. 2502พ.ศ. 2502พ.ศ. 2503พ.ศ. 2503พ.ศ. 2504พ.ศ. 2504พ.ศ. 2505พ.ศ. 2505พ.ศ. 2506พ.ศ. 2506พ.ศ. 2516พ.ศ. 2516พ.ศ. 2517พ.ศ. 2517พ.ศ. 2518พ.ศ. 2518พ.ศ. 2519พ.ศ. 2519พ.ศ. 2520พ.ศ. 2520พ.ศ. 2521พ.ศ. 2521พ.ศ. 2522พ.ศ. 2522พ.ศ. 2523พ.ศ. 2523พ.ศ. 2524พ.ศ. 2524พ.ศ. 2525พ.ศ. 2525พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526พ.ศ. 2527พ.ศ. 2527พ.ศ. 2528พ.ศ. 2528พ.ศ. 2529พ.ศ. 2529พ.ศ. 2530พ.ศ. 2530พ.ศ. 2531พ.ศ. 2531พ.ศ. 2532พ.ศ. 2532พ.ศ. 2533พ.ศ. 2533พ.ศ. 2534พ.ศ. 2534พ.ศ. 2535พ.ศ. 2535พ.ศ. 2536พ.ศ. 2536พ.ศ. 2537พ.ศ. 2537พ.ศ. 2538พ.ศ. 2538พ.ศ. 2539พ.ศ. 2539พ.ศ. 2540พ.ศ. 2540พ.ศ. 2541พ.ศ. 2541พ.ศ. 2542พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544พ.ศ. 2544พ.ศ. 2545พ.ศ. 2545พ.ศ. 2546พ.ศ. 2546พ.ศ. 2547พ.ศ. 2547พ.ศ. 2548พ.ศ. 2548พ.ศ. 2549พ.ศ. 2549พ.ศ. 2550พ.ศ. 2550พ.ศ. 2551พ.ศ. 2551พ.ศ. 2552พ.ศ. 2552พ.ศ. 2553พ.ศ. 2553พ.ศ. 2554พ.ศ. 2554พ.ศ. 2555พ.ศ. 2555พ.ศ. 2556พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557พ.ศ. 2557พ.ศ. 2558พ.ศ. 2558พ.ศ. 2559พ.ศ. 2559พ.ศ. 2560พ.ศ. 2560พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565
METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport ฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2564

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300024244848ต.ค.ธ.ค.
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

จำนวนรายงานต่อชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport ฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2564

จำนวนรายงานต่อชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ Tiruchirappalli International Airport