ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอินเดีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อินเดีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : นิวเดลี มุมไบ บังคาลอร์ และโกลกาตา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอินเดีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

นิวเดลี
อินเดีย
มุมไบ
อินเดีย
บังคาลอร์
อินเดีย
โกลกาตา
อินเดีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินเดีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C2884019283429231634262713352532433230343145ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 20°C24°C29°C36°C39°C38°C35°C33°C33°C32°C27°C22°C
มุมไบ 30°C31°C32°C33°C33°C31°C30°C30°C30°C33°C33°C31°C
บังคาลอร์ 28°C31°C33°C34°C32°C29°C28°C28°C28°C28°C27°C27°C
โกลกาตา 25°C29°C33°C35°C35°C33°C32°C32°C32°C31°C29°C26°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 8°C11°C17°C22°C26°C28°C28°C27°C25°C20°C13°C9°C
มุมไบ 19°C20°C23°C25°C28°C27°C26°C26°C25°C25°C23°C20°C
บังคาลอร์ 16°C18°C20°C22°C22°C21°C20°C20°C20°C20°C18°C17°C
โกลกาตา 14°C17°C22°C25°C26°C27°C27°C27°C26°C24°C19°C15°C

นิวเดลี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน นิวเดลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุเย็นเย็นหนาวกำลังสบายกำลังสบาย

มุมไบ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มุมไบม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

บังคาลอร์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บังคาลอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนกำลังสบาย

โกลกาตา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โกลกาตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นอุ่นร้อนเย็นเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อินเดีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%96418516616888ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 81%79%76%82%92%86%54%50%83%95%90%82%
มุมไบ 80%84%83%78%57%31%19%21%38%54%68%75%
บังคาลอร์ 56%60%53%35%20%8%7%9%12%27%39%48%
โกลกาตา 84%87%84%79%51%17%10%9%17%54%77%81%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อินเดีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%55277411732นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 2.1วัน2.5วัน2.4วัน2.3วัน4.0วัน8.8วัน16.0วัน15.1วัน7.9วัน1.7วัน0.7วัน1.1วัน
มุมไบ 0.2วัน0.3วัน0.2วัน0.6วัน3.2วัน17.1วัน23.1วัน20.8วัน16.1วัน6.6วัน1.3วัน0.4วัน
บังคาลอร์ 0.6วัน0.7วัน1.7วัน4.0วัน7.7วัน7.2วัน8.8วัน10.9วัน11.2วัน10.9วัน5.4วัน1.9วัน
โกลกาตา 1.6วัน2.5วัน3.5วัน5.9วัน10.9วัน17.8วัน22.2วัน21.4วัน16.6วัน8.4วัน1.8วัน1.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อินเดีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.600 มม.600 มม.700 มม.700 มม.1754594113422748นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 14.2มม.19.8มม.12.7มม.15.6มม.24.6มม.72.0มม.160.5มม.171.2มม.99.8มม.15.5มม.3.7มม.6.5มม.
มุมไบ 0.9มม.1.7มม.1.3มม.1.5มม.44.5มม.402.5มม.593.5มม.426.8มม.269.2มม.84.3มม.10.5มม.2.8มม.
บังคาลอร์ 2.9มม.4.8มม.11.0มม.37.5มม.75.8มม.71.8มม.74.5มม.96.4มม.132.2มม.103.4มม.45.8มม.13.6มม.
โกลกาตา 9.5มม.17.4มม.25.5มม.45.1มม.107.0มม.225.9มม.272.5มม.247.5มม.209.8มม.106.1มม.26.5มม.8.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อินเดีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.010.313.311.0ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.6ชม.13.9ชม.13.8ชม.13.1ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.7ชม.10.4ชม.
มุมไบ 11.1ชม.11.5ชม.12.1ชม.12.6ชม.13.0ชม.13.3ชม.13.1ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.2ชม.11.0ชม.
บังคาลอร์ 11.5ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.4ชม.
โกลกาตา 10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.2ชม.13.5ชม.13.4ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.1ชม.10.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อินเดีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%99100127941003ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 0.0วัน0.1วัน0.4วัน1.5วัน7.1วัน19.8วัน30.0วัน30.7วัน26.5วัน10.5วัน0.7วัน0.1วัน
มุมไบ 3.9วัน5.9วัน17.3วัน26.3วัน30.4วัน29.9วัน31.0วัน31.0วัน29.9วัน26.0วัน15.2วัน6.9วัน
บังคาลอร์ 1.4วัน1.4วัน3.8วัน12.1วัน21.1วัน22.2วัน21.7วัน22.4วัน22.4วัน21.2วัน12.0วัน3.8วัน
โกลกาตา 1.5วัน6.2วัน17.0วัน26.3วัน30.5วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน28.8วัน13.9วัน2.2วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อินเดีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.13.58.223.310.723.215.9ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 10.411.211.812.412.912.911.49.99.18.39.09.8
มุมไบ 12.612.812.813.115.220.123.120.113.810.911.311.9
บังคาลอร์ 13.113.012.911.613.721.022.619.914.110.912.313.4
โกลกาตา 9.59.611.214.415.315.715.113.110.48.18.49.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินเดีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.21°C21°C22°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°CNaN3025NaN2922ขณะนี้ขณะนี้มุมไบมุมไบโกลกาตาโกลกาตา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มุมไบ 25°C25°C27°C28°C29°C29°C28°C28°C28°C29°C28°C27°C
โกลกาตา 22°C24°C26°C28°C29°C29°C29°C28°C29°C29°C27°C24°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อินเดีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.52.38.11.67.44.38.31.5ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อินเดีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.00.78.53.07.14.67.92.7ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อินเดีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อินเดีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อินเดีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อินเดียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.63.67.14.87.16.74.0ขณะนี้ขณะนี้นิวเดลีนิวเดลีมุมไบมุมไบบังคาลอร์บังคาลอร์โกลกาตาโกลกาตา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นิวเดลี 4.04.96.07.07.57.26.15.75.95.24.23.7
มุมไบ 5.46.26.97.16.75.34.95.25.35.45.15.0
บังคาลอร์ 6.06.77.06.65.75.04.95.15.15.25.45.6
โกลกาตา 4.65.56.36.65.94.54.44.34.14.74.74.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน นิวเดลี มุมไบ บังคาลอร์ และโกลกาตา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ