สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport อินเดีย

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤษภาคม 2559 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤษภาคม 2559 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport พฤษภาคม 2559

สถิติอุณหภูมิใน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313122°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C42°C42°C44°C44°Cเม.ย.มิ.ย.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.อุ่นร้อนร้อนระอุ
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Tiruchirappalli International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
อา. 1 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
จ. 2 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
อ. 3 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
พ. 4 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
พฤ. 5 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
ศ. 6 พ.ค. Thunderstorm, Haze, MistTS, HZ, BR
ส. 7 พ.ค. Thunderstorm, Light Drizzle, Haze, MistTS, -DZ, HZ, BR
อา. 8 พ.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Haze, MistTS, -TSRA, TSRA, HZ, BR
จ. 9 พ.ค. Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Light Drizzle, Haze, Mist-TSRA, -RA, -DZ, HZ, BR
อ. 10 พ.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR
พ. 11 พ.ค. Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist, Showers in the Vicinity-TSRA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR, VCSH
พฤ. 12 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
ศ. 13 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
ส. 14 พ.ค. Haze, MistHZ, BR
อา. 15 พ.ค. Light Rain, Light Drizzle, Haze, Mist-RA, -DZ, HZ, BR
จ. 16 พ.ค. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist+TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, DZ, -DZ, BR
อ. 17 พ.ค. Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistTSRA, +RA, RA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR
พ. 18 พ.ค. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Mist+RA, RA, -RA, DZ, -DZ, HZ, BR
พฤ. 19 พ.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, MistTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, DZ, -DZ, HZ, BR
ศ. 20 พ.ค. Light Drizzle, Haze, Mist-DZ, HZ, BR
ส. 21 พ.ค. HazeHZ
อา. 22 พ.ค. HazeHZ
ศ. 27 พ.ค. Thunderstorm, Light Rain, HazeTS, -RA, HZ
ส. 28 พ.ค. HazeHZ
จ. 30 พ.ค. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Drizzle, Haze, Mist-TSRA, TSRA, DZ, HZ, BR
อ. 31 พ.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Drizzle, Haze, MistTS, -TSRA, TSRA, -DZ, HZ, BR

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.เม.ย.มิ.ย.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ค.12 ชม. 31 นาที1 พ.ค.12 ชม. 31 นาที31 พ.ค.12 ชม. 43 นาที31 พ.ค.12 ชม. 43 นาที11 พ.ค.12 ชม. 35 นาที11 พ.ค.12 ชม. 35 นาที21 พ.ค.12 ชม. 40 นาที21 พ.ค.12 ชม. 40 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020204040606080810101212141416161818202022220000เม.ย.มิ.ย.05:5105:5131 พ.ค.18:3431 พ.ค.18:3405:5605:561 พ.ค.18:271 พ.ค.18:2705:5305:5311 พ.ค.18:2911 พ.ค.18:2905:5205:5221 พ.ค.18:3121 พ.ค.18:31
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airportพ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000เม.ย.มิ.ย.001010202030304040505060607070808000101020203030404050506060707080
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี พฤษภาคม 2559 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000เม.ย.มิ.ย.7 พ.ค.01:007 พ.ค.01:0022 พ.ค.02:4522 พ.ค.02:455 มิ.ย.08:305 มิ.ย.08:3006:1806:1819:1119:1118:1118:1106:0906:0905:5605:5618:5518:55
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ค. 2559แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
40%01:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:18ต.ต.-07:15ต.376,748 กม.
2
29%02:00ต.อ.14:14ต.ต.-08:07ต.370,967 กม.
3
19%02:49ต.อ.15:10ต.ต.-08:59ต.365,686 กม.
4
10%03:39ต.อ.16:08ต.ต.-09:53ต.361,428 กม.
5
4%04:30ต.อ.17:08ต.ต.-10:48ต.358,687 กม.
6
0%05:23ต.อ.18:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-11:45ต.357,837 กม.
7
0%06:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-12:44น.359,039 กม.
8
4%07:16ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:44น.362,198 กม.
9
10%08:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:44น.366,974 กม.
10
18%09:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:42น.372,857 กม.
11
27%10:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:37น.379,262 กม.
12
38%11:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-17:30น.385,635 กม.
13
50%11:56ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--18:19น.391,515 กม.
14
59%-00:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:46ต.อ.19:05ต.396,563 กม.
15
68%-01:23ต.ต.13:34ต.อ.19:49ต.400,573 กม.
16
77%-02:04ต.ต.14:20ต.อ.20:32ต.403,453 กม.
17
85%-02:43ต.ต.15:05ต.อ.21:14ต.405,206 กม.
18
91%-03:22ต.ต.15:51ต.อ.21:56ต.405,907 กม.
19
96%-04:02ต.ต.16:37ต.อ.22:40ต.405,671 กม.
20
99%-04:43ต.ต.17:23ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:24ต.404,631 กม.
21
100%-05:25ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--
22
100%-06:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:10ต.402,913 กม.
23
99%-06:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:58ต.400,619 กม.
24
96%-07:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:47ต.397,822 กม.
25
92%-08:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:30ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:37ต.394,566 กม.
26
85%-09:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:28ต.390,881 กม.
27
76%-10:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:20ต.386,797 กม.
28
67%-11:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:56ต.อ.05:11ต.382,379 กม.
29
50%-12:06ต.ต.-06:01ต.377,750 กม.
30
44%00:44ต.อ.13:01ต.ต.-06:52ต.373,111 กม.
31
33%01:31ต.อ.13:56ต.ต.-07:43ต.368,757 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.150 กม./ชม.150 กม./ชม.200 กม./ชม.200 กม./ชม.250 กม./ชม.250 กม./ชม.เม.ย.มิ.ย.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์เม.ย.มิ.ย.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Tiruchirappalli International Airportพ.ศ. 2483พ.ศ. 2493พ.ศ. 2503