สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport สเปน

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Santiago de Compostela Airport สำหรับ กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Santiago de Compostela Airport สำหรับ กุมภาพันธ์ 2564 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Santiago de Compostela Airport กุมภาพันธ์ 2564

สถิติอุณหภูมิใน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°Cม.ค.มี.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000003030606090912121515181821210000ม.ค.มี.ค.หนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Santiago de Compostela Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000003030606090912121515181821210000ม.ค.มี.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

ระดับความลึกหิมะในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ระดับความลึกหิมะในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280.0 มม.0.0 มม.0.2 มม.0.2 มม.0.4 มม.0.4 มม.0.6 มม.0.6 มม.0.8 มม.0.8 มม.1.0 มม.1.0 มม.1.2 มม.1.2 มม.ม.ค.มี.ค.
ความลึกของหิมะที่ตรวจวัดเป็นรายวัน หากมีข้อมูล

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000003030606090912121515181821210000ม.ค.มี.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 1 ก.พ. Heavy Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, MistRERA, -DZRA, -RA, -RADZ, -DZ, BR
อ. 2 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Heavy Drizzle+RA, RA, RERA, -RA
พ. 3 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleRA, RERA, -RA, -SHRA
พฤ. 4 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Heavy Drizzle, Light DrizzleRERA, -RA, -SHRA
ศ. 5 ก.พ. Heavy Rain, Light Rain, Light Drizzle, Distant Fog, Fog, Increasing Fog, Patches of Fog, Sky-Obscuring Fog-RA, FG, BCFG
ส. 6 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle-RA
อา. 7 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Freezing Fog, Mist, Partial Fog, Patches of FogRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, FZFG, BR, PRFG, BCFG
จ. 8 ก.พ. Heavy Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Heavy Drizzle, MistRERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
อ. 9 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+RA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
พ. 10 ก.พ. Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Patches of FogRESHRA, -RA, -SHRA, BR, BCFG
พฤ. 11 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist, Patches of Fog+RA, RA, RERA, -RA, BR, BCFG
ศ. 12 ก.พ. Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, MistRERA, -RA, -DZ, BR
ส. 13 ก.พ. Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Mist-RA, -RADZ, -DZ, BR
อา. 14 ก.พ. MistBR
อ. 16 ก.พ. Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain+SHRA, RESHRA, SHRA, -SHRA
พ. 17 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle+RA, RA, RERA, -RA
พฤ. 18 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, -RA, -SHRA
ศ. 19 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
ส. 20 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain+RA, RA, RERA, -RA
อา. 21 ก.พ. Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Patches of Fog-RA, -SHRA, FG, BCFG
จ. 22 ก.พ. Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Increasing Fog, Patches of FogFG, VCFG, BCFG
อ. 23 ก.พ. Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle-DZ, REDZ
พ. 24 ก.พ. Heavy Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain-RA
พฤ. 25 ก.พ. Heavy Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light DrizzleRERA, -RA
ส. 27 ก.พ. Mist

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ม.ค.มี.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ก.พ.9 ชม. 58 นาที1 ก.พ.9 ชม. 58 นาที28 ก.พ.11 ชม. 11 นาที28 ก.พ.11 ชม. 11 นาที11 ก.พ.10 ชม. 24 นาที11 ก.พ.10 ชม. 24 นาที21 ก.พ.10 ชม. 51 นาที21 ก.พ.10 ชม. 51 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828020204040606080810101212141416161818202022220000ม.ค.มี.ค.08:1008:1028 ก.พ.19:2128 ก.พ.19:2108:4808:481 ก.พ.18:461 ก.พ.18:4608:3608:3611 ก.พ.18:5911 ก.พ.18:5908:2208:2221 ก.พ.19:1321 ก.พ.19:13
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000ม.ค.มี.ค.28 ม.ค.20:1728 ม.ค.20:1711 ก.พ.20:0611 ก.พ.20:0627 ก.พ.09:1827 ก.พ.09:1818:1818:1809:3909:3908:4908:4918:3918:3918:2018:2008:4208:42
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ก.พ. 2564แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
87%-11:09ต.ต.23:07ต.อ.04:35ต.372,114 กม.
2
78%-11:35ต.ต.-05:23ต.370,822 กม.
3
67%00:21ต.อ.12:01ต.ต.-06:12ต.370,205 กม.
4
50%01:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:03ต.370,170 กม.
5
44%02:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:55ต.370,643 กม.
6
32%04:03ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:51ต.371,599 กม.
7
22%05:16ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:25ต.ต.ต.-09:50ต.373,057 กม.
8
13%06:22ต.อ.ต.15:19ต.ต.ต.-10:51ต.375,062 กม.
9
6%07:21ต.อ.ต.16:22ต.ต.ต.-11:51ต.377,654 กม.
10
2%08:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:50ต.380,830 กม.
11
0%08:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:44ต.384,510 กม.
12
1%09:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:34ต.388,531 กม.
13
4%09:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:20ต.392,652 กม.
14
8%10:12ต.อ.21:57ต.ต.-16:03ต.396,581 กม.
15
15%10:34ต.อ.23:00ต.ต.-16:45ต.400,001 กม.
16
22%10:55ต.อ.--17:26ต.402,608 กม.
17
31%-00:01ต.ต.11:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:06ต.404,141 กม.
18
40%-01:02ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ11:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:48ต.404,406 กม.
19
50%-02:03ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:07ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:32ต.403,303 กม.
20
60%-03:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:19ต.400,838 กม.
21
69%-04:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:16ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:08ต.397,138 กม.
22
78%-05:05ต.ต.น.14:01ต.อ.น.22:01ต.392,445 กม.
23
86%-06:01ต.ต.น.14:55ต.อ.น.22:54ต.387,114 กม.
24
93%-06:50ต.ต.น.15:58ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:49ต.381,582 กม.
25
96%-07:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:07ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
26
98%-08:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:20ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:43ต.376,324 กม.
27
100%-08:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:35ต.371,791 กม.
28
99%-09:10ต.ต.20:51ต.อ.02:26ต.368,344 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000003030606090912121515181821210000ม.ค.มี.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความเร็วลมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.ม.ค.มี.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000003030606090912121515181821210000ม.ค.มี.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000003030606090912121515181821210000ม.ค.มี.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828990 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์ม.ค.มี.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport ฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2564

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828005050100100ม.ค.มี.ค.
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

จำนวนรายงานต่อชั่วโมงในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport ฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2564

จำนวนรายงานต่อชั่วโมงในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ Santiago de Compostela Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525