สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport โปรตุเกส

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Francisco de Sá Carneiro Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2561 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Francisco de Sá Carneiro Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2561 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Francisco de Sá Carneiro Airport พฤศจิกายน 2561

สถิติอุณหภูมิใน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930302°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°Cต.ค.ธ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.หนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Francisco de Sá Carneiro Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
พฤ. 1 พ.ย. Light Drizzle, Mist, Patches of Fog-DZ, BR, BCFG
ศ. 2 พ.ย. Light Drizzle, Mist-DZ, BR
ส. 3 พ.ย. Mist, Patches of FogBR, BCFG
อา. 4 พ.ย. Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist, Shallow Fog, Showers in the VicinityRA, RADZ, RERA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR, MIFG, VCSH
จ. 5 พ.ย. Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH
อ. 6 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR, VCSH
พ. 7 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, MistRERA, SHRA, -SHRA, BR
พฤ. 8 พ.ย. Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity+SHRA, RA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
ศ. 9 พ.ย. Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist, Shallow FogRADZ, RERA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR, MIFG
ส. 10 พ.ย. Heavy Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Mist+RA, RADZ, RERA, -RADZ, -SHRA, BR
อา. 11 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, BR
จ. 12 พ.ย. Mist, Patches of FogBR, BCFG
อ. 13 พ.ย. Mist, Patches of FogBR, BCFG
อา. 18 พ.ย. Light Rain-RA
จ. 19 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRA, RERA, -RA, BR
อ. 20 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Patches of Fog, Showers in the VicinityVCTS, RESHRA, -RA, -SHRA, BR, BCFG, VCSH
พ. 21 พ.ย. Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, RETSRA, VCTS, -TSRA, TSRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
พฤ. 22 พ.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, RERA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
ศ. 23 พ.ย. Recent Thunderstorm, Showers of Light RainRETS, -SHRA
ส. 24 พ.ย. Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, MistRA, RADZ, RERA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR
อา. 25 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, BR
จ. 26 พ.ย. Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
พฤ. 29 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Partial Fog, Shallow FogRA, RERA, -RA, -SHRA, BR, PRFG, MIFG
ศ. 30 พ.ย. Rain and Drizzle, Recent Rain, Fog, Mist, Partial Fog, Patches of FogRADZ, RERA, FG, BR, PRFG, BCFG

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ต.ค.ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ย.10 ชม. 24 นาที1 พ.ย.10 ชม. 24 นาที30 พ.ย.9 ชม. 27 นาที30 พ.ย.9 ชม. 27 นาที11 พ.ย.10 ชม. 1 นาที11 พ.ย.10 ชม. 1 นาที21 พ.ย.9 ชม. 41 นาที21 พ.ย.9 ชม. 41 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.07:0507:051 พ.ย.17:301 พ.ย.17:3007:3907:3930 พ.ย.17:0630 พ.ย.17:0607:1707:1711 พ.ย.17:1911 พ.ย.17:1907:2907:2921 พ.ย.17:1121 พ.ย.17:11
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airportพ.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.0010102030010102020
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี พฤศจิกายน 2561 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ต.ค.ธ.ค.7 พ.ย.16:037 พ.ย.16:0323 พ.ย.05:4023 พ.ย.05:407 ธ.ค.07:217 ธ.ค.07:2106:4106:4117:4417:4417:0617:0607:2807:2807:3907:3917:3417:34
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ย. 2561แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
43%-14:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-07:09ต.370,255 กม.
2
32%00:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ15:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-08:04ต.370,736 กม.
3
21%02:07ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ15:38ต.ต.-08:56ต.371,782 กม.
4
13%03:17ต.อ.16:10ต.ต.-09:46ต.373,460 กม.
5
6%04:26ต.อ.16:41ต.ต.-10:35ต.375,829 กม.
6
2%05:34ต.อ.17:12ต.ต.-11:24ต.378,894 กม.
7
0%06:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:13ต.382,581 กม.
8
1%07:47ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:03ต.386,720 กม.
9
4%08:50ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:57ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:54ต.391,052 กม.
10
9%09:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:45ต.395,258 กม.
11
16%10:47ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:37ต.398,991 กม.
12
24%11:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:27ต.401,921 กม.
13
33%12:22ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:16ต.403,769 กม.
14
42%13:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-18:04ต.404,335 กม.
15
50%13:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:50ต.403,522 กม.
16
61%-00:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้14:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:35ต.401,345 กม.
17
71%-01:03ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้14:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:19ต.397,935 กม.
18
80%-02:03ต.ต.15:04ต.อ.21:03ต.393,532 กม.
19
87%-03:04ต.ต.15:32ต.อ.21:47ต.388,475 กม.
20
94%-04:06ต.ต.16:00ต.อ.22:33ต.383,173 กม.
21
98%-05:11ต.ต.16:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:22ต.378,065 กม.
22
99%-06:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
23
100%-07:28ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:14ต.373,578 กม.
24
99%-08:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:33ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:09ต.370,062 กม.
25
96%-09:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:28ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:07ต.367,746 กม.
26
89%-10:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:30ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:07ต.366,700 กม.
27
81%-11:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:07ต.366,847 กม.
28
70%-12:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ05:05ต.367,995 กม.
29
59%-13:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ06:01ต.369,902 กม.
30
50%-13:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-06:53ต.372,332 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.70 กม./ชม.70 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport