สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport โปรตุเกส

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Francisco de Sá Carneiro Airport สำหรับ เมษายน 2561 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Francisco de Sá Carneiro Airport สำหรับ เมษายน 2561 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Francisco de Sá Carneiro Airport เมษายน 2561

สถิติอุณหภูมิใน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°Cมี.ค.พ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.หนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Francisco de Sá Carneiro Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 2 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, -DZ, BR
อ. 3 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, -TSRA, TSRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
พ. 4 เม.ย. Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, RESHRA, -SHRA, VCSH
พฤ. 5 เม.ย. Mist
ศ. 6 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, BR
ส. 7 เม.ย. Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
อา. 8 เม.ย. Intermittent Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
จ. 9 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
อ. 10 เม.ย. Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, MistRA, RADZ, RERA, RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, BR
พ. 11 เม.ย. Recent Rain, Showers of Light RainRERA, -SHRA
พฤ. 12 เม.ย. Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist-RA, -SHRA
ศ. 13 เม.ย. Mist
ส. 14 เม.ย. Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Sky-Obscuring Fog-RA, -RADZ, FG, VCFG, BR, PRFG
อา. 15 เม.ย. Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Mist-RA, -RADZ, BR
พ. 18 เม.ย. Mist
พฤ. 19 เม.ย. Mist
ศ. 20 เม.ย. Mist
ส. 21 เม.ย. Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist-RA, -SHRA
อา. 22 เม.ย. Mist
จ. 23 เม.ย. Mist
อ. 24 เม.ย. MistBR
พ. 25 เม.ย. Mist
ศ. 27 เม.ย. Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Mist-RADZ, -DZ, BR
ส. 28 เม.ย. Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -SHRA, VCSH
อา. 29 เม.ย. Showers of Light Rain and Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRAGS, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
จ. 30 เม.ย. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 เม.ย.12 ชม. 41 นาที1 เม.ย.12 ชม. 41 นาที30 เม.ย.13 ชม. 57 นาที30 เม.ย.13 ชม. 57 นาที11 เม.ย.13 ชม. 8 นาที11 เม.ย.13 ชม. 8 นาที21 เม.ย.13 ชม. 35 นาที21 เม.ย.13 ชม. 35 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.06:3306:3330 เม.ย.20:3030 เม.ย.20:3007:1807:181 เม.ย.19:591 เม.ย.19:5907:0107:0111 เม.ย.20:1011 เม.ย.20:1006:4606:4621 เม.ย.20:2121 เม.ย.20:21
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน 2561 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.31 มี.ค.13:3831 มี.ค.13:3816 เม.ย.02:5816 เม.ย.02:5830 เม.ย.01:5930 เม.ย.01:5918:5618:5607:3607:3607:2807:2820:4920:4919:5819:5807:0907:09
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2561แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
100%-08:08ต.ต.21:09ต.อ.02:07ต.380,594 กม.
2
97%-08:39ต.ต.22:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:55ต.385,145 กม.
3
93%-09:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:43ต.389,892 กม.
4
86%-09:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-04:31ต.394,458 กม.
5
78%00:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้10:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:19ต.398,465 กม.
6
70%01:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้11:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:08ต.401,576 กม.
7
60%02:03ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้11:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:57ต.403,525 กม.
8
50%02:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:41ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:46ต.404,145 กม.
9
41%03:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:34ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:35ต.403,382 กม.
10
31%04:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:23ต.401,298 กม.
11
22%04:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:10ต.398,065 กม.
12
14%05:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:56ต.393,949 กม.
13
8%05:55ต.อ.17:31ต.ต.-11:43ต.389,290 กม.
14
3%06:26ต.อ.18:35ต.ต.-12:29ต.384,467 กม.
15
0%06:56ต.อ.19:41ต.ต.-13:17ต.379,864 กม.
16
0%07:28ต.อ.20:49ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:06ต.375,822 กม.
17
3%08:02ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:58ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:57ต.372,598 กม.
18
8%08:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:51ต.370,338 กม.
19
16%09:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--16:47ต.369,068 กม.
20
26%-00:15ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ10:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ17:45ต.368,716 กม.
21
37%-01:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ11:10ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:44ต.369,151 กม.
22
50%-02:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:42ต.370,223 กม.
23
60%-03:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:38ต.371,807 กม.
24
71%-03:52ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:32ต.373,822 กม.
25
81%-04:31ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:23ต.376,229 กม.
26
89%-05:05ต.ต.16:43ต.อ.23:12ต.379,021 กม.
27
93%-05:37ต.ต.17:49ต.อ.--
28
95%-06:07ต.ต.18:54ต.อ.00:00ต.382,184 กม.
29
99%-06:38ต.ต.19:58ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:47ต.385,676 กม.
30
100%-07:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:34ต.389,397 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.70 กม./ชม.70 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030995 มิลลิบาร์995 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,005 มิลลิบาร์1,005 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,015 มิลลิบาร์1,015 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,025 มิลลิบาร์1,025 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,035 มิลลิบาร์1,035 มิลลิบาร์มี.ค.พ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Francisco de Sá Carneiro Airportพ.ศ. 2483พ.ศ. 2493พ.ศ. 2503พ.ศ. 2513พ.ศ. 2523พ.ศ. 2533พ.ศ. 2543พ.ศ. 2553พ.ศ. 2563พ.ศ. 2491พ.ศ. 2491พ.ศ. 2492พ.ศ. 2492พ.ศ. 2493พ.ศ. 2493พ.ศ. 2494พ.ศ. 2494พ.ศ. 2495พ.ศ. 2495พ.ศ. 2496พ.ศ. 2496พ.ศ. 2497พ.ศ. 2497พ.ศ. 2498พ.ศ. 2498พ.ศ. 2499พ.ศ. 2499พ.ศ. 2500พ.ศ. 2500พ.ศ. 2501พ.ศ. 2501พ.ศ. 2502พ.ศ. 2502พ.ศ. 2503พ.ศ. 2503พ.ศ. 2504พ.ศ. 2504พ.ศ. 2516พ.ศ. 2516พ.ศ. 2517พ.ศ. 2517พ.ศ. 2518พ.ศ. 2518พ.ศ. 2519พ.ศ. 2519พ.ศ. 2520พ.ศ. 2520พ.ศ. 2521พ.ศ. 2521พ.ศ. 2522พ.ศ. 2522พ.ศ. 2523พ.ศ. 2523พ.ศ. 2524พ.ศ. 2524พ.ศ. 2525พ.ศ. 2525พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526พ.ศ. 2527พ.ศ. 2527พ.ศ. 2528พ.ศ. 2528พ.ศ. 2529พ.ศ. 2529พ.ศ. 2530พ.ศ. 2530พ.ศ. 2531พ.ศ. 2531พ.ศ. 2532พ.ศ. 2532พ.ศ. 2533พ.ศ. 2533พ.ศ. 2534พ.ศ. 2534พ.ศ. 2535พ.ศ. 2535พ.ศ. 2536พ.ศ. 2536พ.ศ. 2537พ.ศ. 2537พ.ศ. 2538พ.ศ. 2538พ.ศ. 2539พ.ศ. 2539พ.ศ. 2540พ.ศ. 2540พ.ศ. 2541พ.ศ. 2541พ.ศ. 2542พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544พ.ศ. 2544พ.ศ. 2545พ.ศ. 2545พ.ศ. 2546พ.ศ. 2546พ.ศ. 2547พ.ศ. 2547พ.ศ. 2548พ.ศ. 2548พ.ศ. 2549พ.ศ. 2549พ.ศ. 2550พ.ศ. 2550พ.ศ. 2551พ.ศ. 2551พ.ศ. 2552พ.ศ. 2552พ.ศ. 2553พ.ศ. 2553พ.ศ. 2554พ.ศ. 2554พ.ศ. 2555พ.ศ. 2555พ.ศ. 2556พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557พ.ศ. 2557พ.ศ. 2558พ.ศ. 2558พ.ศ. 2559พ.ศ. 2559พ.ศ. 2560พ.ศ. 2560พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564
METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport ฤดูใบไม้ผลิ ปี พ.ศ. 2561

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน เมษายน 2561 ที่ Francisco de Sá Carneiro Airport18152229112233445566