1. WeatherSpark.com
  2. แคนาดา
  3. รัฐบริติชโคลัมเบีย

ภูมิอากาศและสภาพอากาศเฉลี่ยตลอดปีที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System แคนาดา

ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System ฤดูร้อนมีลักษณะ สั้น เย็น แห้ง และมีเมฆบางส่วน และฤดูหนาวมีลักษณะ ยาวนาน หนาวจัด มีฝนตก และมีเมฆเป็นส่วนมาก ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยทั่วไป อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งแต่ 4°C ถึง 19°C และน้อยมากที่จะอยู่ต่ำกว่า -1°C หรือสูงกว่า 24°C

คะแนนการท่องเที่ยวแสดงว่าเวลาที่ดีที่สุดของปีที่น่าไปเที่ยว Race Rocks Automatic Weather Reporting System เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงอากาศอุ่นคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง กรกฎาคม ถึงต้นเดือนกันยายน

ภูมิอากาศที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

หนาวเย็นกำลังสบายเย็นหนาวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ขณะนี้ขณะนี้75%75%29%29%มืดครึ้มแจ่มใสปริมาณหยาดน้ำฟ้า : 206 มม.ปริมาณหยาดน้ำฟ้า : 206 มม.15 มม.15 มม.ร้อนอบอ้าว : 0%ร้อนอบอ้าว : 0%0%0%แห้งแห้งคะแนนการท่องเที่ยว : 5.6คะแนนการท่องเที่ยว : 5.60.10.1
สภาพอากาศรายเดือนของ Race Rocks Automatic Weather Reporting System คลิกที่แต่ละแผนภูมิเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุณหภูมิเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ฤดูกาลที่อบอุ่นมีระยะเวลา 2.9 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 23 กันยายน และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันสูงกว่า 17°C วันที่ที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีคือ 1 สิงหาคม โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 19°C และต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 12°C

ฤดูกาลที่เย็นมีระยะเวลา 4.1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 มีนาคม และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า 10°C วันที่ที่มีอากาศหนาวที่สุดของปีคือ 2 มกราคม โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 4°C และสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 8°C

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemอุ่นเย็นเย็นม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C2 ม.ค.8°C2 ม.ค.8°C1 ส.ค.19°C1 ส.ค.19°C4°C4°C12°C12°C28 มิ.ย.17°C28 มิ.ย.17°C23 ก.ย.17°C23 ก.ย.17°C18 พ.ย.10°C18 พ.ย.10°C20 มี.ค.10°C20 มี.ค.10°C11°C11°C11°C11°C7°C7°C6°C6°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยสรุปของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงตลอดทั้งปี แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Kenmare, ไอร์แลนด์ (ห่างออกไป 7,249 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ Race Rocks Automatic Weather Reporting System มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ Race Rocks Automatic Weather Reporting System กับอีกเมืองหนึ่ง :

เมฆ

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี

ช่วงที่แจ่มใสกว่าของปี ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System จะเริ่มต้นประมาณวันที่ 7 มิถุนายน และมีระยะเวลานาน 3.8 เดือน แล้วสิ้นสุดประมาณวันที่ 2 ตุลาคม ในวันที่ 3 สิงหาคม วันที่แจ่มใสที่สุดของปี ท้องฟ้าจะแจ่มใส หรือแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่ หรือมีเมฆเป็นบางส่วน เท่ากับ 75% ในเวลาทั้งหมด และ มืดครึ้ม หรือมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับ 25% ในเวลาทั้งหมด

ช่วงที่มีเมฆมากกว่าของปีจะเริ่มต้นประมาณวันที่ 2 ตุลาคม และมีระยะเวลานาน 8.2 เดือน แล้วสิ้นสุดประมาณวันที่ 7 มิถุนายน ในวันที่ 19 มกราคม วันที่มีเมฆมากที่สุดของปี ท้องฟ้าจะมืดครึ้ม หรือมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับ 71% ในเวลาทั้งหมด และ แจ่มใส หรือแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่ หรือมีเมฆเป็นบางส่วน เท่ากับ 29% ในเวลาทั้งหมด

ประเภทเมฆปกคลุม ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ประเภทเมฆปกคลุม ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemแจ่มใสกว่ามืดครึ้มกว่ามืดครึ้มกว่าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%3 ส.ค.75%3 ส.ค.75%19 ม.ค.29%19 ม.ค.29%7 มิ.ย.52%7 มิ.ย.52%2 ต.ค.52%2 ต.ค.52%ขณะนี้ขณะนี้แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

หยาดน้ำฟ้า

วันที่มีฝนตก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร โอกาสสำหรับวันที่มีฝนตกที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งปี

ฤดูกาลที่มีฝนมากกว่ามีระยะเวลานาน 6.5 เดือน ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 เมษายน โดยมีโอกาสสูงกว่า 34% ที่วันใดวันหนึ่งจะเป็นวันที่มีฝนตก วันที่มีฝนตกมีโอกาสสูงสุดเท่ากับ 61% ในวันที่ 17 พฤศจิกายน

ฤดูกาลที่แห้งกว่ามีระยะเวลานาน 5.5 เดือน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม วันที่มีฝนตกมีโอกาสต่ำสุดเท่ากับ 7% ในวันที่ 29 กรกฎาคม

ในวันที่มีฝนตก เราแยกความแตกต่างระหว่างวันที่มีฝนล้วน หรือหิมะล้วน หรือหิมะและฝนผสมกันกัน การจำแนกประเภทเช่นนี้แสดงว่า รูปแบบของหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยที่สุดตลอดทั้งปีคือ ฝนล้วน โดยมีความน่าจะเป็นสูงสุดเท่ากับ 60% ในวันที่ 17 พฤศจิกายน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้าในแต่ละวันที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้าในแต่ละวันที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemมีฝนตกมีฝนตกแห้งม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%17 พ.ย.61%17 พ.ย.61%29 ก.ค.7%29 ก.ค.7%1 ม.ค.52%1 ม.ค.52%10 ต.ค.34%10 ต.ค.34%25 เม.ย.34%25 เม.ย.34%ขณะนี้ขณะนี้ฝนปนกัน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันที่คร่อมแต่ละวันในปีนั้นไว้ตรงกลาง เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีปริมาณฝนรายเดือนแตกต่างกันอย่างยิ่งตามฤดูกาล

ปริมาณฝนตลอดปีที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System ปริมาณฝนมากที่สุดในช่วง 31 วันที่มีจุดกึ่งกลางประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน โดยมีปริมาณสะสมทั้งหมดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 206 มิลลิเมตร

ปริมาณฝนน้อยที่สุดในช่วงประมาณวันที่ 30 กรกฎาคม โดยมีปริมาณสะสมทั้งหมดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 15 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.22 พ.ย.206 มม.22 พ.ย.206 มม.30 ก.ค.15 มม.30 ก.ค.15 มม.ขณะนี้ขณะนี้
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลวโดยเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณหิมะ

ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลวในช่วง 31 วันที่คร่อมวันใดวันหนึ่งไว้ตรงกลางที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญมากนักตลอดทั้งปี โดยคงอยู่ภายในช่วง 2 มิลลิเมตร ของ 2 มิลลิเมตร ตลอดเวลา

ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เทียบเท่าของเหลวรายเดือนที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เทียบเท่าของเหลวรายเดือนที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemหิมะหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.30 ธ.ค.4 มม.30 ธ.ค.4 มม.19 ก.ค.0 มม.19 ก.ค.0 มม.15 ม.ค.3 มม.15 ม.ค.3 มม.ขณะนี้ขณะนี้
ปริมาณหิมะตกเฉลี่ยเทียบเท่าของเหลว (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันที่คร่อมแต่ละวันโดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ดวงอาทิตย์

ความยาวของวันที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System แตกต่างกันอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาทั้งปี ในปี พ.ศ. 2564 วันที่สั้นที่สุดคือวันที่ 21 ธันวาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 8 ชั่วโมง และ 20 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 20 มิถุนายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 16 ชั่วโมง และ 6 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.12 ชม. 8 นาที20 มี.ค.12 ชม. 8 นาที20 มี.ค.16 ชม. 6 นาที20 มิ.ย.16 ชม. 6 นาที20 มิ.ย.12 ชม. 10 นาที22 ก.ย.12 ชม. 10 นาที22 ก.ย.8 ชม. 20 นาที21 ธ.ค.8 ชม. 20 นาที21 ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันขณะนี้ขณะนี้
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดคือเวลา 05:12 ในวันที่ 15 มิถุนายน และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือในอีก 2 ชั่วโมง และ 56 นาที ต่อมาที่เวลา 08:08 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือเวลา 16:19 ในวันที่ 11 ธันวาคม และพระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือในอีก 5 ชั่วโมง และ 0 นาที ต่อมาที่เวลา 21:19 ในวันที่ 25 มิถุนายน

เวลาออมแสง (DST) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System ระหว่างปี พ.ศ. 2564 โดยเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิในวันที่ 14 มีนาคม เป็นเวลานาน 7.8 เดือน และสิ้นสุดในฤดูใบไม้ร่วงในวันที่ 7 พฤศจิกายน

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0002040608101214161820220015 มิ.ย.05:1215 มิ.ย.05:1221:1925 มิ.ย.21:1925 มิ.ย.11 ธ.ค.16:1911 ธ.ค.16:1908:086 พ.ย.08:086 พ.ย.14 มี.ค.เวลาออมแสง14 มี.ค.เวลาออมแสงเวลาออมแสง7 พ.ย.เวลาออมแสง7 พ.ย.กลางวันกลางคืนกลางคืนกลางคืนกลางคืนเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกขณะนี้ขณะนี้
วันสุริยะคติตลอดช่วงปี พ.ศ. 2564 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา การเปลี่ยนผ่านไปยังและจากเวลาออมแสงจะมีข้อความกำกับว่า 'ออมแสง'

ดวงจันทร์

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน พ.ศ. 2564 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความชื้น

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

ระดับความชื้นที่รับรู้ ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System เมื่อวัดเป็นร้อยละของเวลาที่ระดับความสบายต่อความชื้นคือ ร้อนอบอ้าว ร้อนและไม่มีลม หรือ มีความชื้นสูงมาก ไม่แปรเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาทั้งปี โดยยังคงมีค่าที่เกือบคงที่เท่ากับ 0% ตลอดทั้งปี

ระดับความสบายต่อความชื้น ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ระดับความสบายต่อความชื้น ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9 มี.ค.0%9 มี.ค.0%4 ส.ค.0%4 ส.ค.0%ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายแห้งแห้งชื้นชื้น
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

ลม

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี

ช่วงที่ลมแรงกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 5.3 เดือน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่า 9.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันที่มีลมแรงที่สุดในปีนั้นคือ 4 ธันวาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 11.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ลมสงบกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 6.6 เดือน ระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 26 ตุลาคม วันที่มีลมสงบที่สุดในปีนั้นคือ 9 กันยายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 6.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ความเร็วลมเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemลมแรงลมแรงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.4 ธ.ค.11.3 กม./ชม.4 ธ.ค.11.3 กม./ชม.9 ก.ย.6.6 กม./ชม.9 ก.ย.6.6 กม./ชม.26 ต.ค.9.0 กม./ชม.26 ต.ค.9.0 กม./ชม.6 เม.ย.9.0 กม./ชม.6 เม.ย.9.0 กม./ชม.ขณะนี้ขณะนี้
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมงส่วนใหญ่ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีความแตกต่างกันตลอดปี

ลมมักพัดมาจากทิศใต้ เป็นเวลา 3.3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 มีนาคมและเป็นเวลา 1.6 เดือน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม โดยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่ากับ 38% ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ลมมักพัดมาจากทิศตะวันตก เป็นเวลา 6.9 เดือน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 17 ตุลาคม โดยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่ากับ 76% ในวันที่ 18 กรกฎาคม ลมมักพัดมาจากทิศตะวันออก เป็นเวลา 2.8 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โดยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่ากับ 39% ในวันที่ 1 มกราคม

ทิศทางลมที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

ทิศทางลมที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemต.อ.ต.ต.ต.ต.ต.อ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ขณะนี้ขณะนี้ตะวันตกใต้ตะวันออกเหนือ
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

อุณหภูมิน้ำ

Race Rocks Automatic Weather Reporting System ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี

เวลาของปีที่น้ำอุ่นกว่าปกติมีระยะเวลานาน 3.0 เดือน ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กันยายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 12°C วันที่มีน้ำอุ่นที่สุดในปีนั้นคือ 5 สิงหาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 12°C

เวลาของปีที่น้ำเย็นกว่าปกติมีระยะเวลานาน 3.9 เดือน ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 9°C วันที่มีน้ำเย็นที่สุดในปีนั้นคือวันที่ 29 มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 8°C

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemอุ่นเย็นเย็นม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°C10°C10°C11°C11°C12°C12°C13°C13°C14°C14°C15°C15°C5 ส.ค.12°C5 ส.ค.12°C8°C29 ม.ค.8°C29 ม.ค.19 มิ.ย.12°C19 มิ.ย.12°C20 ก.ย.12°C20 ก.ย.12°C8 ธ.ค.9°C8 ธ.ค.9°C4 เม.ย.9°C4 เม.ย.9°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

เวลาของปีที่น่าไปเที่ยวที่สุด

เราคำนวณคะแนนการเดินทาง 2 ชนิดเพื่อระบุว่าสภาพอากาศตลอดทั้งปี ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีสภาวะน่าสบายมากแค่ไหน

คะแนนการท่องเที่ยว จะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C คะแนนนี้แสดงว่า เวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยว Race Rocks Automatic Weather Reporting System เพื่อเพลิดเพลินกับกลางแจ้งทั่วไปตามประสานักท่องเที่ยวคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง กรกฎาคม ถึงต้นเดือนกันยายน โดยมีคะแนนสูงสุดในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม

คะแนนการท่องเที่ยว at Race Rocks Automatic Weather Reporting System

คะแนนการท่องเที่ยว at Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemเวลาที่ดีที่สุดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.65.60.10.1ขณะนี้ขณะนี้หยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้าเมฆเมฆคะแนนการท่องเที่ยว
คะแนนการท่องเที่ยว (พื้นที่สีทึบ) และองค์ประกอบต่าง ๆ อันได้แก่ : คะแนนอุณหภูมิ (เส้นสีแดง) คะแนนเมฆปกคลุม (เส้นสีน้ำเงิน) และคะแนนหยาดน้ำฟ้า (เส้นสีเขียว)

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ จะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C คะแนนนี้แสดงว่า เวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยว Race Rocks Automatic Weather Reporting System เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมในสภาพอากาศร้อนคือ ตั้งแต่ช่วงปลาย กรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.40.40.00.0ขณะนี้ขณะนี้หยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้าเมฆเมฆอุณหภูมิอุณหภูมิ
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ (พื้นที่สีทึบ) และองค์ประกอบต่าง ๆ อันได้แก่ : คะแนนอุณหภูมิ (เส้นสีแดง) คะแนนเมฆปกคลุม (เส้นสีน้ำเงิน) และคะแนนหยาดน้ำฟ้า (เส้นสีเขียว)

ระเบียบวิธี

ในแต่ละชั่วโมงระหว่าง 08:00 ถึง 21:00 ของแต่ละวันในช่วงเวลาการวิเคราะห์ (พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2559) คะแนนต่าง ๆ ที่ไม่ขึ้นต่อกันจะคำนวณจากอุณหภูมิที่รับรู้ เมฆปกคลุม และปริมาณหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด คะแนนเหล่านั้นจะรวมเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวมรายชั่วโมงคะแนนเดียว จากนั้นจะรวมกลุ่มเป็นวัน โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีในช่วงการวิเคราะห์และปรับให้เรียบ

คะแนนเมฆปกคลุมของเราคือ 10 ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเต็มที่ แล้วลดลงเชิงเส้นไปที่ 9 ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่ และไปที่ 1 ในกรณีที่ท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มที่

คะแนนหยาดน้ำฟ้าของเรา ซึ่งวัดจากปริมาณหยาดน้ำฟ้าในช่วง 3 ชั่วโมงโดยมีจุดกึ่งกลางตรงชั่วโมงที่สนใจ มีค่าเท่ากับ 10 สำหรับกรณีที่ไม่มีหยาดน้ำฟ้า แล้วลดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 สำหรับกรณีที่มีหยาดน้ำฟ้าน้อยมาก และไปที่ 0 ในกรณีที่มีหยาดน้ำฟ้า 1 มิลลิเมตร หรือมากกว่านั้น

คะแนนอุณหภูมิสำหรับท่องเที่ยวของเราคือ 0 เมื่ออุณหภูมิที่รับรู้อยู่ต่ำกว่า 10°C โดยเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 18°C หรือไปที่ 10 เมื่อมีอุณหภูมิ 24°C และลดดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 27°C และไปที่ 1 เมื่อมีอุณหภูมิ 32°C หรือสูงกว่านั้น

คะแนนอุณหภูมิชายหาด/สระว่ายน้ำของเราคือ 0 เมื่ออุณหภูมิที่รับรู้อยู่ต่ำกว่า 18°C โดยเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 24°C หรือไปที่ 10 เมื่อมีอุณหภูมิ 28°C และลดดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 32°C และไปที่ 1 เมื่อมีอุณหภูมิ 38°C หรือสูงกว่านั้น

ฤดูกาลเพาะปลูก

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System จะมีเวลานาน 10 เดือน (309 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงประมาณวันที่ 21 ธันวาคม น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นหลังวันที่ 29 มีนาคม หรือสิ้นสุดก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemฤดูกาลเพาะปลูกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%50%15 ก.พ.50%15 ก.พ.50%21 ธ.ค.50%21 ธ.ค.90%29 มี.ค.90%29 มี.ค.90%15 พ.ย.90%15 พ.ย.29%15 ม.ค.29%15 ม.ค.27 ก.ค.100%27 ก.ค.100%ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

เมื่อพิจารณาจากค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเพียงอย่างเดียว ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System ควรปรากฏให้เห็นประมาณวันที่ 14 พฤษภาคม น้อยครั้งมากที่ปรากฏให้เห็นก่อนวันที่ 25 เมษายน หรือหลังวันที่ 7 มิถุนายน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C100°C100°C200°C200°C300°C300°C400°C400°C500°C500°C600°C600°C700°C700°C14 พ.ค.50°C14 พ.ค.50°C11 ก.ย.500°C11 ก.ย.500°C31 ธ.ค.643°C31 ธ.ค.643°Cขณะนี้ขณะนี้
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยที่สะสมตลอดระยะเวลาทั้งปี พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

พลังงานแสงอาทิตย์

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันทั้งหมดที่ตกกระทบพื้นผิวดินเป็นบริเวณกว้าง โดยพิจารณาถึงความผันแปรตามฤดูกาลในด้านช่วงแสงในแต่ละวัน ระดับความสูงของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า และการดูดกลืนแสงโดยเมฆและองค์ประกอบอื่นในชั้นบรรยากาศ รังสีคลื่นสั้นครอบคลุมถึงแสงที่มองเห็นได้และรังสีอัลตราไวโอเลต

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันมีความผันแปรตามฤดูกาลอย่างผิดปกติตลอดช่วงเวลาทั้งปี

ช่วงที่สว่างกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 3.3 เดือน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม โดยมีพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันต่อตารางเมตรในปริมาณสูงกว่า 5.7 กว.-ชม. วันที่สว่างที่สุดในปีนั้นคือวันที่ 17 กรกฎาคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.9 กว.-ชม.

ช่วงที่มืดกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 3.9 เดือน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยมีพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันต่อตารางเมตรในปริมาณต่ำกว่า 2.1 กว.-ชม. วันที่มืดที่สุดในปีนั้นคือวันที่ 25 ธันวาคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.9 กว.-ชม.

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวัน ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวัน ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting Systemสว่างมืดมืดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.17 ก.ค.6.9 กว.-ชม.17 ก.ค.6.9 กว.-ชม.25 ธ.ค.0.9 กว.-ชม.25 ธ.ค.0.9 กว.-ชม.12 พ.ค.5.7 กว.-ชม.12 พ.ค.5.7 กว.-ชม.23 ต.ค.2.1 กว.-ชม.23 ต.ค.2.1 กว.-ชม.19 ก.พ.2.1 กว.-ชม.19 ก.พ.2.1 กว.-ชม.ขณะนี้ขณะนี้
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นดินต่อตารางเมตร (เส้นสีส้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

แหล่งข้อมูล

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไป ที่ Race Rocks Automatic Weather Reporting System โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีตและการสร้างแบบจำลองขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อุณหภูมิและจุดน้ำค้าง

Race Rocks Automatic Weather Reporting System มีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ซึ่งรายงานไว้อย่างน่าเชื่อถือพอสมควรในช่วงการวิเคราะห์ที่เราได้รวมไว้ในเครือข่ายของเรา หากมีให้ใช้ได้ ก็จะนำค่าอุณหภูมิและจุดน้ำค้างที่ตรวจวัดไว้ในอดีตจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแห่งนี้มาใช้โดยตรง บันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากชุดข้อมูลพื้นผิวแบบครบวงจรรายชั่วโมง ของ NOAA โดยย้อนกลับไปที่บันทึกข้อมูล ICAO METAR ตามความจำเป็น

ในกรณีที่การตรวจวัดจากสถานีนี้ขาดหายไปหรือผิดพลาด เราจะกลับไปใช้บันทึกจากสถานีใกล้เคียง โดยปรับให้เหมาะสมกับความแตกต่างที่มีอยู่ทั่วไปตามฤดูกาลและในแต่ละวัน ในวันใด ๆ ของปีและชั่วโมงใด ๆ ของวัน จะมีการเลือกสถานีทางเลือกสำรอง เพื่อให้การพยากรณ์ในช่วงเวลาหลายปีที่มีการตรวจวัดจากทั้งสองสถานีมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

สถานีที่เราอาจใช้เป็นทางเลือกสำรองจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Esquimalt Harbour, B. C. William R Fairchild International Airport Victoria Harbour Victoria Automatic Weather Reporting System Malahat Automatic Weather Reporting System Victoria University Discovery Island และVictoria International Airport

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ (เช่น อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตก) เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรทางดาราศาสตร์จากหนังสือ Astronomical Algorithms ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Jean Meeus

ข้อมูลสภาพอากาศอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงปริมาณเมฆปกคลุม หยาดน้ำฟ้า ความเร็วและทิศทางลม และคลื่นวิทยุจากอาทิตย์ เป็นข้อมูลจาก MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis ของ NASA การวิเคราะห์ซ้ำนี้มีการผนวกรวมการวัดแบบต่าง ๆ ในพื้นที่กว้างโดยอาศัยแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยาที่ทันสมัยระดับโลก เพื่อสร้างบันทึกประวัติสภาพอากาศรายชั่วโมงทั่วโลกขึ้นมาใหม่บนตารางกริด 50 กิโลเมตร

ข้อมูลการใช้ที่ดินมาจากฐานข้อมูล Global Land Cover SHARE ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นผู้เผยแพร่

ข้อมูลระดับความสูงมาจาก Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ที่ห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion ของ NASA เป็นผู้เผยแพร่

ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาของสถานที่และสนามบินบางแห่งมาจาก ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames

AskGeo.com จัดเสนอเขตเวลาสำหรับสนามบินและสถานีตรวจวัดอากาศ

แผนที่คือ © Esri, พร้อมข้อมูลจาก National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, และ iPC.

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ