ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในแคนาดา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ แคนาดา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ควิเบก โทรอนโต แคลกะรี และแวนคูเวอร์

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแคนาดา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ควิเบก
แคนาดา
โทรอนโต
แคนาดา
แคลกะรี
แคนาดา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคนาดา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C16-1526-7-8-212-1124-2152236ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก -6°C-5°C1°C9°C17°C23°C25°C24°C19°C12°C4°C-3°C
โทรอนโต -1°C-1°C4°C11°C17°C22°C25°C24°C20°C13°C7°C2°C
แคลกะรี -1°C1°C5°C12°C17°C20°C23°C23°C18°C12°C4°C-1°C
แวนคูเวอร์ 6°C8°C10°C13°C17°C20°C22°C22°C18°C13°C9°C6°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก -14°C-13°C-7°C1°C8°C13°C16°C15°C11°C5°C-2°C-9°C
โทรอนโต -8°C-7°C-3°C3°C9°C14°C17°C17°C13°C7°C1°C-4°C
แคลกะรี -11°C-9°C-5°C-0°C5°C9°C11°C10°C6°C1°C-6°C-10°C
แวนคูเวอร์ 2°C3°C4°C6°C9°C12°C14°C14°C11°C8°C5°C2°C

ควิเบก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ควิเบกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวจัดหนาวจัดเยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

โทรอนโต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โทรอนโตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

แคลกะรี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แคลกะรีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

แวนคูเวอร์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แวนคูเวอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แคนาดา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%61356739683626ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 37%38%40%44%45%49%57%60%57%50%41%37%
โทรอนโต 40%42%46%48%51%56%63%66%63%56%47%42%
แคลกะรี 37%38%37%39%43%49%64%62%55%48%41%40%
แวนคูเวอร์ 27%30%31%37%45%51%66%66%56%39%29%28%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แคนาดา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%452231143436011ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 7.8วัน6.6วัน8.0วัน9.1วัน11.0วัน12.1วัน13.4วัน11.5วัน10.5วัน10.1วัน9.4วัน8.9วัน
โทรอนโต 5.1วัน4.3วัน5.9วัน7.3วัน8.1วัน8.7วัน8.2วัน8.3วัน8.6วัน8.7วัน6.9วัน6.4วัน
แคลกะรี 1.3วัน1.3วัน2.6วัน4.2วัน7.9วัน9.9วัน8.6วัน7.3วัน5.4วัน3.4วัน2.3วัน1.7วัน
แวนคูเวอร์ 16.0วัน13.3วัน14.8วัน11.3วัน8.7วัน7.5วัน4.6วัน4.2วัน7.0วัน13.3วัน17.4วัน16.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แคนาดา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.981454127325326ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 17.0มม.14.4มม.28.2มม.62.2มม.77.4มม.91.9มม.96.4มม.84.8มม.90.1มม.86.1มม.63.9มม.29.6มม.
โทรอนโต 13.6มม.13.8มม.21.2มม.36.9มม.45.8มม.48.0มม.46.8มม.45.2มม.52.3มม.49.1มม.38.8มม.23.5มม.
แคลกะรี 0.4มม.0.6มม.3.4มม.15.9มม.47.6มม.73.3มม.50.8มม.44.8มม.34.4มม.10.9มม.2.3มม.1.0มม.
แวนคูเวอร์ 195.4มม.164.0มม.149.4มม.98.5มม.65.2มม.53.2มม.31.8มม.33.3มม.66.0มม.164.1มม.251.8มม.213.8มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แคนาดา

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.388896367ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 352.5มม.358.4มม.259.1มม.47.1มม.0.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.1มม.100.2มม.358.1มม.
โทรอนโต 84.8มม.87.7มม.69.1มม.17.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.7มม.17.5มม.71.4มม.
แคลกะรี 39.3มม.34.1มม.60.0มม.49.5มม.23.8มม.1.6มม.0.0มม.0.8มม.6.0มม.29.0มม.61.8มม.48.1มม.
แวนคูเวอร์ 49.6มม.25.3มม.4.8มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.8.5มม.47.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แคนาดา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.98.516.67.9ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.1ชม.15.8ชม.15.4ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.4ชม.8.6ชม.
โทรอนโต 9.4ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.8ชม.15.4ชม.15.0ชม.13.9ชม.12.4ชม.11.0ชม.9.6ชม.9.0ชม.
แคลกะรี 8.5ชม.10.1ชม.12.0ชม.13.9ชม.15.6ชม.16.5ชม.16.0ชม.14.4ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.9ชม.8.0ชม.
แวนคูเวอร์ 8.7ชม.10.2ชม.12.0ชม.13.8ชม.15.4ชม.16.2ชม.15.7ชม.14.3ชม.12.5ชม.10.7ชม.9.1ชม.8.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แคนาดา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1526ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรี
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.6วัน4.4วัน3.6วัน1.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
โทรอนโต 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน2.4วัน6.8วัน6.8วัน2.6วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน
แคลกะรี 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
แวนคูเวอร์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แคนาดา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.13.18.923.213.514.010.64.7ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 12.612.912.712.010.79.89.39.110.110.911.411.6
โทรอนโต 22.922.020.318.215.514.514.013.915.818.020.021.7
แคลกะรี 13.813.413.012.711.910.79.79.610.611.612.713.9
แวนคูเวอร์ 10.09.68.77.46.35.95.14.85.77.59.710.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคนาดา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C17-0212NaN167ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 1°C0°C0°C2°C6°C11°C15°C17°C15°C11°C6°C2°C
โทรอนโต 3°C2°C2°C3°C7°C13°C19°C20°C18°C13°C8°C5°C
แวนคูเวอร์ 7°C7°C8°C10°C12°C14°C16°C16°C14°C11°C9°C8°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน แคนาดา

คะแนนการท่องเที่ยวใน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.67.35.6ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรี
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แคนาดา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.15.02.0ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แคนาดา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แคนาดา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°Cขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แคนาดา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แคนาดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.41.17.06.70.8ขณะนี้ขณะนี้ควิเบกควิเบกโทรอนโตโทรอนโตแคลกะรีแคลกะรีแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ควิเบก 1.52.43.64.85.76.36.25.54.22.61.51.1
โทรอนโต 1.62.53.85.26.36.86.75.94.73.11.91.4
แคลกะรี 1.32.23.55.16.16.56.75.74.32.71.41.0
แวนคูเวอร์ 1.01.82.94.35.66.26.65.74.12.31.10.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ควิเบก โทรอนโต แคลกะรี และแวนคูเวอร์ ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบินหลัก

สถานีตรวจวัดอากาศหลัก