ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเกาหลีใต้

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เกาหลีใต้ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : โซล ปูซาน และควังจู

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเกาหลีใต้

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โซล
เกาหลีใต้
ปูซาน
เกาหลีใต้
ควังจู
เกาหลีใต้
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C-0°C-0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C24-630107314-11-3263337ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 1°C4°C10°C17°C23°C26°C28°C29°C25°C19°C11°C4°C
ปูซาน 7°C9°C13°C17°C21°C24°C27°C29°C26°C21°C15°C10°C
ควังจู 5°C7°C13°C19°C24°C28°C30°C30°C26°C21°C14°C7°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล -6°C-3°C3°C9°C14°C19°C22°C23°C17°C11°C4°C-3°C
ปูซาน 0°C2°C6°C11°C15°C19°C23°C24°C20°C15°C9°C3°C
ควังจู -5°C-3°C1°C7°C13°C18°C22°C22°C17°C9°C3°C-3°C

โซล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โซลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ปูซาน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปูซานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่น

ควังจู

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ควังจูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เกาหลีใต้

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%71457534ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจู
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 66%63%57%54%55%52%47%52%60%69%67%67%
ปูซาน 69%62%54%52%50%41%40%48%56%69%71%74%
ควังจู 53%54%51%50%51%44%41%49%57%68%65%60%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เกาหลีใต้

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5394989ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 3.1วัน3.2วัน4.9วัน6.3วัน7.1วัน9.2วัน15.9วัน14.1วัน8.3วัน5.4วัน5.2วัน3.5วัน
ปูซาน 3.4วัน4.7วัน6.6วัน7.8วัน7.9วัน10.6วัน13.6วัน12.8วัน8.7วัน5.0วัน4.3วัน3.0วัน
ควังจู 3.4วัน4.3วัน5.9วัน6.9วัน7.5วัน10.1วัน14.8วัน13.9วัน8.1วัน4.9วัน5.2วัน3.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีใต้

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.2951226323ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 11.8มม.23.1มม.37.5มม.64.2มม.84.1มม.138.8มม.295.0มม.244.8มม.138.8มม.51.7มม.38.5มม.17.2มม.
ปูซาน 26.5มม.48.8มม.80.0มม.119.0มม.129.2มม.193.6มม.245.2มม.213.1มม.153.4มม.64.1มม.46.0มม.26.1มม.
ควังจู 20.2มม.38.9มม.64.9มม.89.4มม.99.2มม.178.2มม.255.8มม.223.5มม.141.8มม.53.3มม.45.0มม.22.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีใต้

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.30 มม.30 มม.35 มม.35 มม.40 มม.40 มม.30434ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 29.2มม.21.8มม.4.4มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.6มม.21.4มม.
ปูซาน 2.8มม.3.7มม.2.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.
ควังจู 34.0มม.19.9มม.4.6มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.5.9มม.24.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เกาหลีใต้

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.89.6ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 9.9ชม.10.8ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.2ชม.14.7ชม.14.5ชม.13.6ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.6ชม.
ปูซาน 10.1ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.0ชม.14.5ชม.14.2ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.8ชม.
ควังจู 10.1ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.0ชม.14.5ชม.14.3ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เกาหลีใต้

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9196ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน7.6วัน25.2วัน24.0วัน6.2วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน
ปูซาน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.8วัน9.9วัน26.3วัน27.1วัน11.7วัน1.3วัน0.0วัน0.0วัน
ควังจู 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.6วัน12.6วัน28.1วัน27.9วัน11.7วัน1.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีใต้

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.15.110.921.914.615.410.7ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 14.614.914.714.212.911.112.411.911.712.513.914.5
ปูซาน 21.820.919.818.216.015.216.416.818.218.119.221.2
ควังจู 15.215.214.614.012.711.112.211.311.011.713.214.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีใต้

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C24426139ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 5°C4°C5°C8°C13°C18°C22°C24°C23°C19°C14°C9°C
ปูซาน 14°C13°C13°C14°C17°C20°C23°C26°C24°C22°C19°C16°C
ควังจู 11°C10°C10°C12°C15°C19°C23°C25°C24°C20°C16°C13°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เกาหลีใต้

คะแนนการท่องเที่ยวใน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.97.20.16.5ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เกาหลีใต้

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.1ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานโซลโซล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เกาหลีใต้

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เกาหลีใต้

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°Cขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เกาหลีใต้

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เกาหลีใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.52.32.7ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โซล 2.63.54.65.66.36.35.85.44.83.92.82.3
ปูซาน 3.03.74.75.76.36.15.85.54.84.13.22.8
ควังจู 2.63.54.75.76.36.15.85.64.94.23.02.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โซล ปูซาน และควังจู ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่