สภาพอากาศในเดือนเมษายนที่ เกาหลีใต้

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศจาก เมษายน ใน เกาหลีใต้ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยจาก เมษายน ในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : โซล ปูซาน และควังจู

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเกาหลีใต้

โซล
เกาหลีใต้
ปูซาน
เกาหลีใต้
ควังจู
เกาหลีใต้
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°Cมี.ค.พ.ค.6911141720911131547101922725ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานโซลโซล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

โซล ในเดือนเมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โซล ในเดือน เมษายนเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายอุ่น

ปูซาน ในเดือนเมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปูซาน ในเดือน เมษายนเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัด

ควังจู ในเดือนเมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ควังจู ในเดือน เมษายนเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.555453505049ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.172124232628ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.มี.ค.พ.ค.486481981191337689102ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.มี.ค.พ.ค.12.613.213.7ขณะนี้ขณะนี้ควังจูควังจูโซลโซล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.11ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.14.114.314.218.918.317.5ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303000224466881010มี.ค.พ.ค.1.32.64.22.13.54.9ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303000224466881010มี.ค.พ.ค.0.20.50.1ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030100°C100°C200°C200°C300°C300°C400°C400°Cมี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของเดือน เมษายน โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930302°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°Cมี.ค.พ.ค.6810141415101213ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน เกาหลีใต้เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.มี.ค.พ.ค.5.25.65.9ขณะนี้ขณะนี้ปูซานปูซานควังจูควังจูโซลโซล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โซล ปูซาน และควังจู โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่