สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลสำหรับรายงานนี้มาจาก ท่าอากาศยานนานาชาติแทมปา ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Saint Pete Beach สำหรับ มิถุนายน 2562 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Saint Pete Beach สำหรับ มิถุนายน 2562 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Saint Pete Beach มิถุนายน 2562

สถิติอุณหภูมิใน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303018°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°Cพ.ค.ก.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000พ.ค.ก.ค.อุ่นร้อนร้อนระอุ
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Saint Pete Beach กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000พ.ค.ก.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.พ.ค.ก.ค.
ปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่เป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลวที่ตรวจวัดเป็นรายวัน

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000พ.ค.ก.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
พ. 5 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain9 มม.TS, VCTS, -TSRA, RA, -RA
พฤ. 6 มิ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Light Rain, Mist11 มม.VCTS, +RA, -RA, BR
ศ. 7 มิ.ย. Light Rain1 มม.-RA
ส. 8 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist26 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, -RA, BR
อา. 9 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist14 มม.TS, VCTS, -TSRA, +RA, RA, -RA, BR
จ. 10 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist55 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, BR
อ. 11 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist4 มม.TS, VCTS, -TSRA, TSRA, -RA, BR
พ. 12 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist0 มม.TS, -TSRA, -RA, BR
พฤ. 13 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist6 มม.TS, VCTS, -TSRA, -RA, BR
ศ. 14 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain1 มม.TS, -TSRA
ส. 15 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Light Rain, Mist8 มม.TS, VCTS, -TSRA, +RA, -RA, BR
อา. 16 มิ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist11 มม.VCTS, +TSRA, -TSRA, -RA, BR
จ. 17 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, MistTS, VCTS, -RA, BR
อ. 18 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Light Rain9 มม.TS, VCTS, +RA, RA, -RA
พ. 19 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist35 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, BR
พ. 26 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light RainTS, VCTS, -TSRA
พฤ. 27 มิ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light RainVCTS, -TSRA
ศ. 28 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain4 มม.TS, -TSRA, -RA
ส. 29 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, VCTS
อา. 30 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain0 มม.TS, VCTS, -RA

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.พ.ค.ก.ค.21 มิ.ย.13 ชม. 54 นาที21 มิ.ย.13 ชม. 54 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 มิ.ย.13 ชม. 47 นาที1 มิ.ย.13 ชม. 47 นาที30 มิ.ย.13 ชม. 52 นาที30 มิ.ย.13 ชม. 52 นาที11 มิ.ย.13 ชม. 52 นาที11 มิ.ย.13 ชม. 52 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020204040606080810101212141416161818202022220000พ.ค.ก.ค.06:3406:3410 มิ.ย.20:2610 มิ.ย.20:2606:3806:3830 มิ.ย.20:3030 มิ.ย.20:3006:3506:351 มิ.ย.20:221 มิ.ย.20:2206:3506:3521 มิ.ย.20:2921 มิ.ย.20:29
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน มิถุนายน 2562 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000พ.ค.ก.ค.3 มิ.ย.06:033 มิ.ย.06:0317 มิ.ย.04:3117 มิ.ย.04:312 ก.ค.15:172 ก.ค.15:1706:4906:4920:4920:4920:0020:0006:4906:4906:2306:2320:3720:37
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
มิ.ย. 2562แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
4%05:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-12:03ต.385,145 กม.
2
1%06:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-12:54ต.380,458 กม.
3
0%06:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:49ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:48ต.376,274 กม.
4
2%07:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:45ต.372,873 กม.
5
7%08:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:44ต.370,429 กม.
6
15%09:39ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:44ต.368,993 กม.
7
24%10:44ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--17:42ต.368,507 กม.
8
35%-00:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ11:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:37ต.368,842 กม.
9
47%-01:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:53ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:30ต.369,849 กม.
10
50%-02:03ต.ต.13:56ต.อ.20:20ต.371,399 กม.
11
70%-02:41ต.ต.14:58ต.อ.21:10ต.373,404 กม.
12
80%-03:19ต.ต.15:59ต.อ.21:58ต.375,818 กม.
13
88%-03:57ต.ต.17:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:48ต.378,624 กม.
14
95%-04:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:39ต.381,809 กม.
15
97%-05:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--
16
98%-06:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:31ต.385,327 กม.
17
100%-06:49ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:56ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:24ต.389,080 กม.
18
99%-07:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:18ต.392,905 กม.
19
96%-08:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:10ต.396,577 กม.
20
91%-09:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:20ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:01ต.399,835 กม.
21
85%-10:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:50ต.402,410 กม.
22
77%-11:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:36ต.404,047 กม.
23
69%00:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:20ต.404,542 กม.
24
59%01:08ต.อ.12:57ต.ต.-07:02ต.403,760 กม.
25
50%01:40ต.อ.13:49ต.ต.-07:44ต.401,657 กม.
26
40%02:12ต.อ.14:41ต.ต.-08:26ต.398,296 กม.
27
30%02:45ต.อ.15:35ต.ต.-09:08ต.393,848 กม.
28
21%03:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ16:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-09:54ต.388,597 กม.
29
13%03:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ17:31ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-10:42ต.382,922 กม.
30
6%04:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-11:34ต.377,278 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000พ.ค.ก.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

ความเร็วลมในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.150 กม./ชม.150 กม./ชม.200 กม./ชม.200 กม./ชม.พ.ค.ก.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000พ.ค.ก.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ใน Saint Pete Beach

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000พ.ค.ก.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach

ความดันบรรยากาศในเดือน มิถุนายน 2562 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,018 มิลลิบาร์1,018 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,022 มิลลิบาร์1,022 มิลลิบาร์1,024 มิลลิบาร์1,024 มิลลิบาร์พ.ค.ก.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานฉบับนี้มีให้ดูได้ที่หน้า ท่าอากาศยานนานาชาติแทมปา

ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา