สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลสำหรับรายงานนี้มาจาก ท่าอากาศยานนานาชาติแทมปา ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Saint Pete Beach สำหรับ กันยายน 2561 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Saint Pete Beach สำหรับ กันยายน 2561 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Saint Pete Beach กันยายน 2561

สถิติอุณหภูมิใน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303016°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°Cส.ค.ต.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ส.ค.ต.ค.อุ่นร้อนร้อนระอุ
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Saint Pete Beach กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ส.ค.ต.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.ส.ค.ต.ค.
ปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่เป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลวที่ตรวจวัดเป็นรายวัน

ระดับความลึกหิมะในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

ระดับความลึกหิมะในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300.0 มม.0.0 มม.0.2 มม.0.2 มม.0.4 มม.0.4 มม.0.6 มม.0.6 มม.0.8 มม.0.8 มม.1.0 มม.1.0 มม.1.2 มม.1.2 มม.ส.ค.ต.ค.
ความลึกของหิมะที่ตรวจวัดเป็นรายวัน หากมีข้อมูล

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ส.ค.ต.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
ส. 1 ก.ย. ThunderstormTS
อา. 2 ก.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist6 มม.VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, BR
จ. 3 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist10 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, -RA, BR
อ. 4 ก.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain1 มม.VCTS, -RA
พ. 5 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain13 มม.TS, VCTS, -TSRA, -RA
พฤ. 6 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain8 มม.TS, VCTS, -TSRA, RA, -RA
ศ. 7 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Fog, Mist22 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, -RA, FG, BR
ส. 8 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain5 มม.TS, VCTS, -TSRA
อา. 9 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, VCTS
จ. 10 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain0 มม.TS, VCTS, -RA
อ. 11 ก.ย. Heavy Rain, Light Rain, Mist5 มม.+RA, -RA, BR
พ. 12 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain16 มม.TS, VCTS, TSRA
พฤ. 13 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Light Rain6 มม.TS, VCTS, TSRA, -RA
ศ. 14 ก.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain0 มม.VCTS, -RA
จ. 17 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, VCTS
อ. 18 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity0 มม.TS, VCTS
พ. 19 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity0 มม.TS, VCTS
พฤ. 20 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist44 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, BR
ศ. 21 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, MistTS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, BR
อา. 23 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog, Mist25 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, FG, BR
จ. 24 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Mist17 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, BR
อ. 25 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity0 มม.TS, VCTS
พ. 26 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain1 มม.TS, VCTS, -TSRA
พฤ. 27 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain1 มม.TS, -TSRA
ศ. 28 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain1 มม.TS, VCTS, -RA
ส. 29 ก.ย. Thunderstorm0 มม.TS

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ส.ค.ต.ค.22 ก.ย.12 ชม. 8 นาที22 ก.ย.12 ชม. 8 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ก.ย.12 ชม. 42 นาที1 ก.ย.12 ชม. 42 นาที30 ก.ย.11 ชม. 55 นาที30 ก.ย.11 ชม. 55 นาที11 ก.ย.12 ชม. 26 นาที11 ก.ย.12 ชม. 26 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020204040606080810101212141416161818202022220000ส.ค.ต.ค.07:0907:091 ก.ย.19:511 ก.ย.19:5107:2307:2330 ก.ย.19:1830 ก.ย.19:1807:1407:1411 ก.ย.19:4011 ก.ย.19:4007:1807:1821 ก.ย.19:2821 ก.ย.19:28
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน กันยายน 2561 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนกันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนกันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ส.ค.ต.ค.26 ส.ค.07:5726 ส.ค.07:579 ก.ย.14:029 ก.ย.14:0224 ก.ย.22:5324 ก.ย.22:5319:4419:4407:0707:0706:5706:5720:0120:0119:3119:3107:4207:42
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ก.ย. 2561แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
68%-12:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-05:56ต.383,116 กม.
2
50%00:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ13:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-06:47ต.378,573 กม.
3
46%00:45ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ14:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-07:40ต.373,966 กม.
4
34%01:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ15:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-08:38ต.369,573 กม.
5
23%02:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ16:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-09:37ต.365,758 กม.
6
14%03:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ17:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-10:38ต.362,932 กม.
7
6%04:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-11:38ต.361,480 กม.
8
2%05:50ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-12:36ต.361,676 กม.
9
0%06:57ต.อ.20:01ต.ต.-13:31ต.363,616 กม.
10
1%08:02ต.อ.20:42ต.ต.-14:24ต.367,181 กม.
11
6%09:05ต.อ.21:22ต.ต.-15:15ต.372,057 กม.
12
12%10:07ต.อ.22:01ต.ต.-16:04ต.377,789 กม.
13
21%11:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:53ต.383,857 กม.
14
30%12:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:42ต.389,749 กม.
15
40%13:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:32ต.395,022 กม.
16
50%-00:03ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้13:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:21ต.399,335 กม.
17
60%-00:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้14:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:11ต.402,464 กม.
18
69%-01:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้15:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:00ต.404,308 กม.
19
78%-02:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้16:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:48ต.404,876 กม.
20
86%-03:15ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้17:03ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:36ต.404,273 กม.
21
92%-04:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้17:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:22ต.402,675 กม.
22
94%-05:00ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--
23
96%-05:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:56ต.อ.00:07ต.400,297 กม.
24
100%-06:47ต.ต.19:31ต.อ.00:51ต.397,367 กม.
25
100%-07:42ต.ต.20:06ต.อ.01:36ต.394,098 กม.
26
99%-08:37ต.ต.20:41ต.อ.02:20ต.390,667 กม.
27
95%-09:34ต.ต.21:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:06ต.387,203 กม.
28
89%-10:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:54ต.383,785 กม.
29
81%-11:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:44ต.380,458 กม.
30
72%-12:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:32ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ05:36ต.377,251 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ส.ค.ต.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

ความเร็วลมในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.70 กม./ชม.70 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.ส.ค.ต.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ส.ค.ต.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ใน Saint Pete Beach

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 ใน Saint Pete Beach18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ส.ค.ต.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach

ความดันบรรยากาศในเดือน กันยายน 2561 ใน Saint Pete Beach