ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน รัฐฟลอริดา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ไมแอมี แจ็กสันวิลล์ แทมปา และPensacola

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัฐฟลอริดา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ไมแอมี
รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
แจ็กสันวิลล์
รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
แทมปา
รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
Pensacola
รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐฟลอริดา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C26173224248331825112128376372639ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 24°C25°C26°C28°C29°C31°C32°C32°C31°C29°C27°C25°C
แจ็กสันวิลล์ 18°C20°C23°C26°C29°C31°C32°C32°C30°C26°C23°C19°C
แทมปา 21°C23°C25°C28°C31°C32°C32°C32°C31°C29°C26°C23°C
Pensacola 16°C18°C21°C24°C28°C31°C32°C32°C30°C26°C21°C18°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 17°C18°C19°C21°C23°C25°C26°C26°C25°C24°C21°C19°C
แจ็กสันวิลล์ 8°C9°C12°C15°C19°C22°C24°C24°C22°C18°C13°C10°C
แทมปา 11°C12°C15°C18°C21°C24°C24°C24°C23°C20°C16°C13°C
Pensacola 7°C9°C12°C16°C20°C23°C24°C24°C22°C17°C12°C9°C

ไมแอมี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ไมแอมีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

แจ็กสันวิลล์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แจ็กสันวิลล์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวหนาว

แทมปา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แทมปาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

Pensacola

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Pensacolaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐฟลอริดา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7132663864ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 67%70%69%65%56%36%35%35%34%51%63%66%
แจ็กสันวิลล์ 56%57%59%64%59%46%39%43%50%63%63%58%
แทมปา 60%63%62%63%58%42%35%37%41%57%63%60%
Pensacola 56%57%58%62%59%51%41%47%58%66%63%57%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐฟลอริดา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%62155917721320ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 4.8วัน4.8วัน6.3วัน6.8วัน10.8วัน17.4วัน17.7วัน18.5วัน17.3วัน11.1วัน5.8วัน4.9วัน
แจ็กสันวิลล์ 8.2วัน8.0วัน8.6วัน7.1วัน8.3วัน14.7วัน17.6วัน17.0วัน12.8วัน7.5วัน5.3วัน6.5วัน
แทมปา 6.3วัน6.3วัน7.2วัน6.1วัน8.1วัน17.0วัน21.4วัน21.0วัน14.7วัน7.4วัน4.5วัน5.2วัน
Pensacola 9.3วัน8.9วัน9.0วัน8.2วัน9.3วัน13.1วัน17.8วัน15.7วัน10.1วัน6.8วัน7.3วัน8.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐฟลอริดา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.160331334914890ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 38.7มม.41.6มม.49.8มม.57.5มม.96.3มม.160.1มม.119.1มม.131.8มม.143.1มม.100.9มม.52.0มม.33.5มม.
แจ็กสันวิลล์ 74.8มม.84.2มม.87.0มม.63.8มม.65.4มม.117.8มม.119.9มม.128.4มม.127.4มม.76.6มม.49.6มม.59.1มม.
แทมปา 60.9มม.63.9มม.73.6มม.54.1มม.64.3มม.146.4มม.166.1มม.165.4มม.137.6มม.60.7มม.42.8มม.49.0มม.
Pensacola 112.5มม.125.4มม.128.8มม.111.2มม.97.4มม.126.1มม.147.1มม.127.1มม.107.7มม.91.4มม.94.4มม.104.3มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐฟลอริดา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.810.5ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 10.7ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.7ชม.13.6ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.9ชม.10.6ชม.
แจ็กสันวิลล์ 10.4ชม.11.1ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.7ชม.14.1ชม.13.9ชม.13.2ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.6ชม.10.2ชม.
แทมปา 10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.6ชม.13.9ชม.13.7ชม.13.1ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.8ชม.10.4ชม.
Pensacola 10.4ชม.11.1ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.7ชม.14.1ชม.13.9ชม.13.2ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.6ชม.10.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐฟลอริดา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10030214ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 10.3วัน9.8วัน12.1วัน15.3วัน24.1วัน29.4วัน31.0วัน31.0วัน29.6วัน25.4วัน16.8วัน13.6วัน
แจ็กสันวิลล์ 0.8วัน0.6วัน1.9วัน4.9วัน14.7วัน26.5วัน30.5วัน30.6วัน25.8วัน14.5วัน5.4วัน2.4วัน
แทมปา 5.3วัน5.2วัน8.1วัน12.2วัน21.5วัน28.6วัน30.9วัน30.9วัน28.6วัน20.5วัน11.5วัน8.2วัน
Pensacola 1.7วัน1.4วัน3.8วัน8.7วัน18.9วัน27.2วัน30.3วัน30.0วัน22.8วัน11.4วัน5.4วัน3.4วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐฟลอริดา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.20.713.112.48.816.39.616.010.2ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 19.720.020.419.016.914.613.413.515.218.520.419.7
แจ็กสันวิลล์ 12.112.312.111.510.89.89.09.310.811.611.711.6
แทมปา 15.715.915.914.713.011.19.810.312.414.715.415.2
Pensacola 15.915.715.114.212.511.210.510.512.414.015.115.7

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐฟลอริดา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C302428181817ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 25°C24°C25°C26°C27°C28°C29°C30°C29°C28°C27°C26°C
แจ็กสันวิลล์ 19°C18°C18°C21°C24°C27°C28°C28°C28°C25°C22°C20°C
แทมปา 19°C18°C20°C23°C26°C28°C29°C30°C29°C26°C23°C21°C
Pensacola 18°C17°C18°C21°C24°C28°C29°C29°C28°C25°C22°C20°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐฟลอริดา

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.42.86.73.56.73.1ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐฟลอริดา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.14.66.11.02.1ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐฟลอริดา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐฟลอริดา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐฟลอริดา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐฟลอริดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.83.76.73.13.5ขณะนี้ขณะนี้PensacolaPensacolaแทมปาแทมปาไมแอมีไมแอมีแจ็กสันวิลล์แจ็กสันวิลล์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไมแอมี 4.14.95.96.66.45.34.94.74.44.64.13.8
แจ็กสันวิลล์ 3.44.25.46.46.66.05.55.24.94.53.73.1
แทมปา 3.84.75.76.56.65.65.14.84.74.74.03.5
Pensacola 3.34.25.36.36.66.05.45.25.24.73.73.1

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ไมแอมี แจ็กสันวิลล์ แทมปา และPensacola ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

เกาะ

สวนสาธารณะ

สนามบิน