ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเซเนกัล

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เซเนกัล โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ดาการ์ Ziguinchor และDiourbel

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเซเนกัล

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ดาการ์
เซเนกัล
Ziguinchor
เซเนกัล
Diourbel
เซเนกัล
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เซเนกัล

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C261831252518373139332838264231271742ขณะนี้ขณะนี้ดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 26°C25°C26°C25°C27°C29°C30°C30°C30°C31°C30°C27°C
Ziguinchor 33°C35°C37°C37°C36°C34°C32°C31°C32°C33°C33°C32°C
Diourbel 33°C35°C37°C39°C39°C37°C35°C33°C34°C36°C36°C34°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 19°C18°C19°C19°C21°C24°C25°C25°C25°C25°C23°C21°C
Ziguinchor 19°C19°C20°C21°C23°C24°C24°C24°C24°C24°C22°C19°C
Diourbel 18°C19°C20°C21°C22°C24°C25°C25°C25°C24°C21°C19°C

ดาการ์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ดาการ์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบาย

Ziguinchor

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Ziguinchorม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบาย

Diourbel

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Diourbelม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนระอุอุ่นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เซเนกัล

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%71206225ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 55%60%64%66%70%62%43%27%22%36%43%48%
Ziguinchor 55%60%62%61%57%40%26%21%19%24%43%49%
Diourbel 55%59%63%65%67%59%43%30%25%34%43%47%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เซเนกัล

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5918977ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 1.1วัน0.9วัน0.7วัน0.2วัน0.5วัน1.7วัน8.3วัน16.2วัน14.1วัน5.2วัน1.0วัน1.3วัน
Ziguinchor 0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.1วัน1.9วัน10.9วัน22.4วัน26.8วัน23.2วัน10.3วัน0.8วัน0.1วัน
Diourbel 0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน5.1วัน15.2วัน22.8วัน17.4วัน5.0วัน0.2วัน0.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เซเนกัล

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.400 มม.400 มม.1291347188ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 5.3มม.3.4มม.2.3มม.0.7มม.1.3มม.7.3มม.47.6มม.120.8มม.94.7มม.27.1มม.6.6มม.5.8มม.
Ziguinchor 0.6มม.0.4มม.0.2มม.0.3มม.10.2มม.89.4มม.239.1มม.346.8มม.255.8มม.80.9มม.4.8มม.0.3มม.
Diourbel 0.9มม.0.5มม.0.2มม.0.2มม.1.9มม.29.9มม.96.2มม.184.6มม.128.1มม.27.6มม.2.1มม.0.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เซเนกัล

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.011.3ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.3ชม.
Ziguinchor 11.5ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.4ชม.
Diourbel 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เซเนกัล

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100610071ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 2.7วัน2.7วัน6.2วัน12.2วัน24.4วัน29.6วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.2วัน22.4วัน10.4วัน
Ziguinchor 2.6วัน3.8วัน7.8วัน15.9วัน26.6วัน29.6วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.7วัน23.2วัน8.8วัน
Diourbel 0.4วัน0.5วัน0.7วัน2.0วัน11.2วัน25.6วัน30.7วัน31.0วัน29.9วัน26.3วัน8.4วัน1.1วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เซเนกัล

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.22.613.39.65.319.19.0ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 22.322.322.122.420.017.116.115.113.715.219.021.6
Ziguinchor 9.09.29.29.49.58.47.87.56.15.46.28.0
Diourbel 17.217.918.218.917.716.013.710.89.39.512.215.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เซเนกัล

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C281929222818ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 21°C20°C20°C20°C22°C25°C27°C28°C28°C28°C26°C24°C
Ziguinchor 23°C22°C23°C23°C25°C27°C28°C28°C28°C29°C28°C25°C
Diourbel 19°C19°C19°C19°C21°C24°C26°C28°C28°C27°C25°C22°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เซเนกัล

คะแนนการท่องเที่ยวใน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.32.36.2ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เซเนกัล

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.24.27.12.97.13.1ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เซเนกัล

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เซเนกัล

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เซเนกัล

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เซเนกัลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.24.44.14.8ขณะนี้ขณะนี้DiourbelDiourbelดาการ์ดาการ์ZiguinchorZiguinchor
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาการ์ 5.15.96.87.27.06.55.74.84.54.84.94.7
Ziguinchor 5.46.16.87.06.65.44.44.24.24.34.95.0
Diourbel 5.36.06.97.27.06.55.85.14.95.15.14.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ดาการ์ Ziguinchor และDiourbel ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ