ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสวีเดน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สวีเดน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : สตอกโฮล์ม Malmö และKiruna

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสวีเดน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

สตอกโฮล์ม
สวีเดน
Malmö
สวีเดน
Kiruna
สวีเดน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สวีเดน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C13-622-014-22128-1716-9ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 0°C0°C4°C10°C15°C19°C22°C20°C16°C10°C5°C1°C
Malmö 3°C3°C6°C11°C15°C19°C21°C20°C17°C12°C7°C4°C
Kiruna -8°C-8°C-4°C1°C7°C13°C16°C14°C8°C1°C-4°C-7°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม -5°C-5°C-3°C1°C5°C10°C13°C12°C8°C4°C0°C-3°C
Malmö -1°C-1°C0°C3°C7°C11°C13°C13°C10°C7°C3°C0°C
Kiruna -16°C-16°C-12°C-7°C-0°C5°C8°C6°C2°C-4°C-11°C-15°C

สตอกโฮล์ม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน สตอกโฮล์มม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Malmö

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Malmöม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Kiruna

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kirunaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นหนาวเย็นหนาวจัดหนาวจัดเยือกเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สวีเดน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5725294725ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 27%28%35%42%51%55%56%52%49%36%26%27%
Malmö 31%34%38%44%52%55%56%52%50%42%33%30%
Kiruna 25%28%32%38%44%46%45%42%35%32%29%28%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สวีเดน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%291733174112ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 6.4วัน5.0วัน5.3วัน5.9วัน6.3วัน7.6วัน8.0วัน8.6วัน7.5วัน8.1วัน8.5วัน8.1วัน
Malmö 8.8วัน6.9วัน7.1วัน5.5วัน6.4วัน7.7วัน8.3วัน8.6วัน8.1วัน9.5วัน9.2วัน9.6วัน
Kiruna 4.9วัน3.8วัน4.2วัน4.7วัน7.5วัน10.1วัน12.3วัน10.7วัน8.3วัน7.0วัน5.8วัน5.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวีเดน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.5714542789ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmö
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 18.8มม.13.7มม.16.1มม.29.5มม.35.3มม.53.8มม.56.2มม.50.9มม.47.8มม.43.1มม.39.7มม.26.1มม.
Malmö 37.1มม.28.5มม.28.2มม.28.2มม.34.8มม.48.8มม.51.6มม.53.6มม.49.7มม.52.7มม.49.1มม.43.9มม.
Kiruna 0.2มม.0.3มม.0.7มม.6.3มม.34.4มม.68.5มม.88.8มม.69.1มม.47.6มม.19.2มม.2.7มม.0.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวีเดน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.8747207ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 80.6มม.81.3มม.46.3มม.17.6มม.1.9มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.2.4มม.32.8มม.76.1มม.
Malmö 44.0มม.46.5มม.24.1มม.2.9มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.7.7มม.36.9มม.
Kiruna 177.7มม.141.7มม.138.8มม.143.4มม.75.6มม.7.5มม.0.0มม.0.1มม.22.2มม.149.5มม.202.7มม.179.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สวีเดน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 ชม.0 ชม.2 ชม.2 ชม.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.22 ชม.22 ชม.24 ชม.24 ชม.18.66.117.57.024.0ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 7.0ชม.9.3ชม.11.9ชม.14.6ชม.17.1ชม.18.5ชม.17.7ชม.15.4ชม.12.8ชม.10.1ชม.7.6ชม.6.2ชม.
Malmö 7.8ชม.9.7ชม.11.9ชม.14.2ชม.16.3ชม.17.4ชม.16.8ชม.14.9ชม.12.7ชม.10.4ชม.8.3ชม.7.1ชม.
Kiruna 3.3ชม.7.9ชม.11.8ชม.15.9ชม.20.9ชม.24.0ชม.22.5ชม.17.2ชม.13.1ชม.9.2ชม.4.9ชม.0.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สวีเดน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1ขณะนี้ขณะนี้MalmöMalmö
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Malmö 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.4วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Kiruna 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สวีเดน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.13.09.724.617.013.59.6ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 12.812.011.510.810.19.89.710.511.712.212.312.7
Malmö 24.222.921.618.617.417.417.218.120.321.822.623.1
Kiruna 13.313.313.212.311.711.310.39.810.411.011.412.8

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สวีเดน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C1712NaNขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmö
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 2°C1°C1°C3°C7°C11°C16°C16°C14°C10°C7°C4°C
Malmö 3°C2°C3°C5°C9°C14°C17°C17°C15°C11°C8°C5°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน สวีเดน

คะแนนการท่องเที่ยวใน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.84.0ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มKirunaKiruna
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สวีเดน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.10.6ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์ม
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สวีเดน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สวีเดน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°Cขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สวีเดน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สวีเดนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.20.25.5ขณะนี้ขณะนี้สตอกโฮล์มสตอกโฮล์มMalmöMalmöKirunaKiruna
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สตอกโฮล์ม 0.31.02.34.05.66.25.94.63.01.40.50.2
Malmö 0.61.32.54.35.86.36.14.93.41.80.70.4
Kiruna 0.00.51.73.44.85.55.13.71.90.70.10.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน สตอกโฮล์ม Malmö และKiruna ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

เกาะ