ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในซูดาน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ซูดาน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Khartoum Sinnar และDongola

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศซูดาน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Khartoum
ซูดาน
Sinnar
ซูดาน
Dongola
ซูดาน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซูดาน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C30184130271640322912422639284025ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 30°C32°C36°C39°C41°C40°C38°C37°C38°C38°C35°C31°C
Sinnar 32°C34°C38°C40°C39°C38°C34°C32°C33°C35°C35°C33°C
Dongola 26°C29°C33°C38°C41°C42°C42°C42°C41°C37°C32°C27°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 18°C19°C23°C26°C29°C29°C28°C27°C28°C27°C23°C19°C
Sinnar 16°C18°C21°C24°C27°C26°C25°C24°C24°C23°C20°C17°C
Dongola 12°C14°C18°C22°C26°C28°C29°C29°C28°C24°C18°C13°C

Khartoum

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Khartoumม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุอุ่นเย็นกำลังสบาย

Sinnar

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sinnarม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุเย็นอุ่นอุ่นร้อนระอุร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Dongola

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Dongolaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุหนาวกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายเย็นหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซูดาน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%843878218959ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 76%74%74%76%70%54%43%39%46%69%82%76%
Sinnar 70%69%66%63%54%42%29%22%33%57%76%72%
Dongola 80%81%82%86%88%77%63%62%76%87%85%78%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซูดาน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%28631ขณะนี้ขณะนี้SinnarSinnarKhartoumKhartoum
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.6วัน1.6วัน6.3วัน7.8วัน3.5วัน0.9วัน0.1วัน0.0วัน
Sinnar 0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.9วัน4.4วัน8.4วัน17.3วัน18.9วัน11.3วัน3.7วัน0.3วัน0.0วัน
Dongola 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซูดาน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.401201ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 0.0มม.0.0มม.0.1มม.0.5มม.2.1มม.6.8มม.31.5มม.37.5มม.15.0มม.4.0มม.0.5มม.0.1มม.
Sinnar 0.0มม.0.0มม.0.2มม.3.1มม.17.2มม.46.2มม.110.1มม.114.6มม.56.5มม.13.7มม.1.5มม.0.1มม.
Dongola 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.0.8มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซูดาน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.111.2ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.2ชม.
Sinnar 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
Dongola 11.1ชม.11.5ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.0ชม.13.3ชม.13.2ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.2ชม.11.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซูดาน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%69996ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.6วัน3.4วัน13.3วัน20.7วัน14.1วัน4.4วัน0.2วัน0.0วัน
Sinnar 0.0วัน0.0วัน0.3วัน3.1วัน14.4วัน23.2วัน28.9วัน30.7วัน28.6วัน19.4วัน2.8วัน0.0วัน
Dongola 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน1.1วัน1.3วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซูดาน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.19.811.920.69.821.315.3ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 19.319.719.517.915.314.617.516.312.913.718.018.7
Sinnar 19.319.818.916.215.820.018.415.111.910.314.317.8
Dongola 18.018.418.918.819.519.015.916.920.420.919.118.2

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซูดาน

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.92.57.22.48.22.8ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซูดาน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.64.57.94.08.44.2ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซูดาน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซูดาน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซูดาน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซูดานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.75.64.47.95.2ขณะนี้ขณะนี้DongolaDongolaSinnarSinnarKhartoumKhartoum
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Khartoum 5.96.67.37.77.47.16.25.86.26.36.05.6
Sinnar 6.06.67.27.46.55.74.84.44.85.76.05.8
Dongola 5.56.47.17.77.87.97.67.36.96.35.75.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Khartoum Sinnar และDongola ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ