ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในโรมาเนีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ โรมาเนีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : Bucharest คอนสตันซา ยาช และคลูช-นาโปกา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศโรมาเนีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Bucharest
โรมาเนีย
คอนสตันซา
โรมาเนีย
ยาช
โรมาเนีย
คลูช-นาโปกา
โรมาเนีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โรมาเนีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C17-4302-2284114-626-9-11ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 2°C5°C11°C17°C23°C27°C29°C29°C24°C17°C9°C4°C
คอนสตันซา 4°C6°C10°C15°C21°C25°C28°C27°C23°C17°C11°C6°C
ยาช 1°C3°C9°C16°C22°C25°C28°C27°C22°C15°C8°C3°C
คลูช-นาโปกา 0°C3°C9°C15°C20°C23°C25°C25°C20°C14°C7°C1°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest -4°C-3°C1°C6°C11°C15°C17°C16°C12°C7°C2°C-2°C
คอนสตันซา -2°C-1°C2°C6°C11°C16°C18°C17°C14°C9°C4°C-1°C
ยาช -5°C-4°C0°C6°C11°C15°C16°C15°C11°C6°C1°C-3°C
คลูช-นาโปกา -6°C-5°C-1°C4°C9°C12°C14°C13°C9°C4°C-1°C-4°C

Bucharest

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bucharestม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

คอนสตันซา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน คอนสตันซาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ยาช

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ยาชม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

คลูช-นาโปกา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน คลูช-นาโปกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โรมาเนีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%854189397844ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 44%44%47%50%57%69%83%80%68%56%46%42%
คอนสตันซา 40%40%45%52%61%72%86%84%70%56%44%40%
ยาช 40%39%44%48%57%63%74%74%62%55%43%41%
คลูช-นาโปกา 46%45%47%47%52%62%74%72%59%54%47%45%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โรมาเนีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2912211131937ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 4.3วัน4.2วัน4.3วัน5.7วัน7.6วัน8.6วัน7.1วัน5.6วัน4.8วัน4.4วัน4.5วัน5.1วัน
คอนสตันซา 3.8วัน3.4วัน4.0วัน4.5วัน4.8วัน6.0วัน4.5วัน3.8วัน4.3วัน4.9วัน4.6วัน4.6วัน
ยาช 3.1วัน3.2วัน3.9วัน6.0วัน7.3วัน8.7วัน8.1วัน5.9วัน5.0วัน4.4วัน3.8วัน4.0วัน
คลูช-นาโปกา 3.8วัน3.6วัน4.5วัน6.9วัน9.6วัน10.6วัน9.0วัน7.1วัน6.1วัน5.7วัน4.9วัน4.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โรมาเนีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.511238616ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 12.6มม.13.2มม.20.6มม.32.2มม.38.6มม.50.8มม.42.9มม.33.1มม.36.3มม.32.3มม.25.8มม.18.9มม.
คอนสตันซา 17.1มม.14.7มม.19.3มม.23.0มม.23.1มม.33.2มม.26.0มม.23.0มม.32.7มม.33.9มม.29.6มม.22.8มม.
ยาช 6.2มม.8.2มม.14.8มม.33.8มม.41.4มม.59.5มม.53.2มม.39.1มม.36.9มม.29.6มม.20.4มม.12.9มม.
คลูช-นาโปกา 7.3มม.8.6มม.17.3มม.34.8มม.48.2มม.63.8มม.58.7มม.44.9มม.36.1มม.31.3มม.21.9มม.13.9มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โรมาเนีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.108577966ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 105.1มม.85.9มม.28.2มม.4.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.6มม.36.3มม.86.4มม.
คอนสตันซา 55.4มม.36.5มม.15.3มม.2.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.7มม.7.1มม.42.1มม.
ยาช 75.1มม.73.9มม.25.6มม.2.9มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.4.7มม.37.4มม.74.8มม.
คลูช-นาโปกา 62.9มม.48.4มม.18.6มม.6.8มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.2.6มม.22.0มม.54.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โรมาเนีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.58.8ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 9.3ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.8ชม.15.5ชม.15.1ชม.14.0ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.6ชม.8.9ชม.
คอนสตันซา 9.3ชม.10.5ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.8ชม.15.5ชม.15.1ชม.13.9ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.6ชม.8.9ชม.
ยาช 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.1ชม.15.9ชม.15.5ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.3ชม.8.6ชม.
คลูช-นาโปกา 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.6ชม.15.1ชม.15.8ชม.15.4ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.4ชม.8.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โรมาเนีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2248187คอนสตันซาคอนสตันซาBucharestBucharest
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน2.9วัน5.9วัน4.1วัน0.6วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน
คอนสตันซา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.8วัน6.6วัน13.3วัน11.7วัน4.1วัน0.6วัน0.0วัน0.0วัน
ยาช 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.8วัน4.8วัน2.9วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
คลูช-นาโปกา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.8วัน1.9วัน1.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โรมาเนีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.13.89.720.513.915.911.611.98.3ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 12.713.413.512.911.310.410.010.011.111.211.812.4
คอนสตันซา 20.020.018.616.714.814.614.214.616.317.718.819.9
ยาช 14.815.715.714.713.213.112.412.013.313.614.314.2
คลูช-นาโปกา 10.111.311.710.89.59.59.18.69.39.49.89.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โรมาเนีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CNaN246NaNNaNขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
คอนสตันซา 7°C6°C6°C10°C15°C20°C23°C24°C21°C17°C13°C9°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน โรมาเนีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.40.17.4ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โรมาเนีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.66.85.3ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โรมาเนีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โรมาเนีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°Cขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชคลูช-นาโปกาคลูช-นาโปกาBucharestBucharest
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โรมาเนีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โรมาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.21.46.8ขณะนี้ขณะนี้คอนสตันซาคอนสตันซายาชยาชBucharestBucharest
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bucharest 1.72.53.85.16.26.97.06.24.73.11.91.4
คอนสตันซา 1.62.43.85.26.57.17.26.44.83.11.91.4
ยาช 1.52.33.54.96.16.66.75.94.42.91.71.2
คลูช-นาโปกา 1.62.43.74.95.96.66.75.94.42.91.81.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Bucharest คอนสตันซา ยาช และคลูช-นาโปกา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น