ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในฟิลิปปินส์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : มะนิลา Davao และCebu City

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศฟิลิปปินส์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มนิลา
ฟิลิปปินส์
Davao
ฟิลิปปินส์
Cebu City
ฟิลิปปินส์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°C33°C33°C34°C34°C35°C35°C27233430252433312632ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 30°C31°C32°C34°C34°C32°C31°C31°C31°C31°C31°C30°C
Davao 31°C31°C32°C33°C32°C32°C31°C32°C32°C32°C32°C31°C
Cebu City 29°C30°C31°C32°C32°C32°C31°C31°C31°C31°C30°C30°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 23°C24°C25°C26°C27°C26°C26°C25°C25°C25°C25°C24°C
Davao 24°C24°C24°C25°C25°C25°C25°C25°C25°C25°C25°C24°C
Cebu City 24°C24°C25°C26°C26°C26°C25°C25°C25°C25°C25°C25°C

มะนิลา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มะนิลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนกำลังสบาย

Davao

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Davaoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อน

Cebu City

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Cebu Cityม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฟิลิปปินส์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5363312408ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 48%52%50%35%13%7%8%7%9%16%27%40%
Davao 25%29%31%27%17%14%15%14%13%15%17%20%
Cebu City 29%35%38%30%15%9%8%8%9%12%16%23%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฟิลิปปินส์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%701245235114ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 6.6วัน5.0วัน4.1วัน5.1วัน11.5วัน17.0วัน20.2วัน21.2วัน19.0วัน16.1วัน13.9วัน12.1วัน
Davao 10.6วัน7.9วัน7.4วัน8.5วัน11.5วัน12.9วัน12.3วัน12.0วัน12.4วัน12.8วัน11.0วัน9.9วัน
Cebu City 9.2วัน6.8วัน5.8วัน4.9วัน7.9วัน12.9วัน13.5วัน11.9วัน13.0วัน15.2วัน13.0วัน11.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฟิลิปปินส์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.400 มม.400 มม.351321528038ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 51.6มม.41.9มม.32.1มม.39.4มม.113.4มม.224.8มม.311.0มม.344.8มม.274.5มม.219.6มม.169.4มม.144.5มม.
Davao 133.2มม.103.4มม.80.0มม.92.9มม.120.9มม.150.5มม.132.4มม.133.9มม.140.5มม.142.6มม.119.1มม.100.6มม.
Cebu City 86.7มม.66.1มม.45.3มม.39.3มม.67.2มม.135.6มม.139.1มม.115.1มม.129.9มม.151.9มม.124.5มม.110.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฟิลิปปินส์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.011.3ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
Davao 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.12.5ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.7ชม.
Cebu City 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.7ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฟิลิปปินส์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10096100100ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavao
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 30.0วัน27.4วัน30.8วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน30.4วัน
Davao 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน
Cebu City 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฟิลิปปินส์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.16.29.58.97.120.311.4ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 15.514.813.811.39.810.111.212.310.611.214.015.9
Davao 8.18.48.17.57.57.98.48.78.37.87.27.5
Cebu City 20.219.818.616.112.812.213.414.413.013.115.518.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟิลิปปินส์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°C30.5°C30.5°C302729283027ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 27°C27°C28°C29°C30°C30°C29°C29°C29°C29°C28°C27°C
Davao 28°C28°C28°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C28°C
Cebu City 27°C27°C28°C29°C29°C30°C29°C29°C29°C29°C29°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฟิลิปปินส์

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.22.15.03.35.32.6ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฟิลิปปินส์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.13.46.14.7ขณะนี้ขณะนี้Cebu CityCebu City
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฟิลิปปินส์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฟิลิปปินส์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฟิลิปปินส์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฟิลิปปินส์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.74.06.14.56.54.0ขณะนี้ขณะนี้มะนิลามะนิลาDavaoDavaoCebu CityCebu City
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มะนิลา 5.26.06.66.55.34.34.04.04.04.44.54.6
Davao 4.85.56.06.05.34.74.64.84.84.74.64.5
Cebu City 4.95.76.46.45.44.24.14.24.24.24.24.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มะนิลา Davao และCebu City ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ