ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในปาปัวนิวกินี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ปาปัวนิวกินี โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : พอร์ตมอร์สบีและLorengau

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศปาปัวนิวกินี

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

พอร์ตมอร์สบี
ปาปัวนิวกินี
Lorengau
ปาปัวนิวกินี
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปาปัวนิวกินี

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C2423312826253029ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบี
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 31°C31°C30°C30°C30°C29°C29°C29°C29°C30°C31°C31°C
Lorengau 30°C30°C30°C30°C30°C30°C29°C29°C30°C30°C30°C30°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 24°C24°C24°C24°C24°C24°C23°C23°C24°C24°C24°C24°C
Lorengau 25°C25°C25°C25°C26°C26°C26°C26°C26°C26°C25°C25°C

พอร์ตมอร์สบี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน พอร์ตมอร์สบีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อน

Lorengau

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Lorengauม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อนร้อนร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ปาปัวนิวกินี

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3782413ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 9%10%12%16%22%27%33%36%32%25%18%11%
Lorengau 14%14%17%19%19%17%17%23%21%19%16%13%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ปาปัวนิวกินี

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4977155ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 13.0วัน12.9วัน13.9วัน10.1วัน6.5วัน4.7วัน2.6วัน2.8วัน2.7วัน3.3วัน5.1วัน9.0วัน
Lorengau 21.1วัน19.0วัน20.6วัน19.7วัน19.4วัน20.3วัน21.6วัน19.2วัน17.6วัน17.4วัน18.9วัน21.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปาปัวนิวกินี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.19618269163ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 163.5มม.182.6มม.190.0มม.133.4มม.55.5มม.38.4มม.22.4มม.20.0มม.19.5มม.26.6มม.52.3มม.96.9มม.
Lorengau 209.5มม.214.9มม.212.0มม.215.1มม.192.9มม.226.8มม.268.8มม.217.5มม.179.5มม.163.5มม.191.2มม.221.9มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ปาปัวนิวกินี

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.711.6ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 12.6ชม.12.4ชม.12.1ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.6ชม.11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.5ชม.12.7ชม.
Lorengau 12.2ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.12.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ปาปัวนิวกินี

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10092100ขณะนี้ขณะนี้
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.5วัน29.7วัน28.8วัน28.9วัน30.4วัน29.8วัน30.9วัน
Lorengau 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ปาปัวนิวกินี

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.20.711.919.212.1ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 12.312.712.113.716.318.520.220.118.916.913.912.2
Lorengau 15.416.515.912.713.015.017.818.916.513.612.414.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปาปัวนิวกินี

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C29253029ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 29°C29°C29°C29°C28°C27°C26°C25°C25°C26°C28°C29°C
Lorengau 29°C29°C29°C30°C30°C29°C29°C29°C29°C30°C30°C29°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ปาปัวนิวกินี

คะแนนการท่องเที่ยวใน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.83.84.03.4ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ปาปัวนิวกินี

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.64.55.24.2ขณะนี้ขณะนี้LorengauLorengau
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ปาปัวนิวกินี

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ปาปัวนิวกินี

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ปาปัวนิวกินี

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ปาปัวนิวกินีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.34.64.93.7ขณะนี้ขณะนี้พอร์ตมอร์สบีพอร์ตมอร์สบีLorengauLorengau
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอร์ตมอร์สบี 4.84.94.84.74.74.85.25.86.26.25.75.1
Lorengau 4.64.74.84.54.13.83.84.44.74.84.64.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน พอร์ตมอร์สบีและLorengau ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น