ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเนปาล

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เนปาล โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : กาฐมาณฑุและBiratnagar

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเนปาล

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

กาฐมาณฑุ
เนปาล
Biratnagar
เนปาล
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เนปาล

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C21329181139253042ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 18°C21°C24°C27°C28°C29°C28°C28°C27°C26°C23°C19°C
Biratnagar 25°C29°C34°C38°C39°C37°C33°C32°C32°C31°C29°C26°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 3°C5°C9°C13°C17°C20°C21°C20°C19°C14°C8°C4°C
Biratnagar 12°C14°C19°C23°C26°C27°C27°C26°C25°C21°C17°C13°C

กาฐมาณฑุ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กาฐมาณฑุม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่น

Biratnagar

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Biratnagarม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เนปาล

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%931691ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 85%85%83%84%89%63%23%20%49%86%91%86%
Biratnagar 88%89%87%87%88%55%20%19%41%80%90%88%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เนปาล

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%631731ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 1.1วัน1.5วัน2.0วัน3.1วัน7.8วัน13.0วัน18.8วัน17.8วัน12.4วัน4.3วัน0.4วัน0.8วัน
Biratnagar 1.0วัน1.7วัน2.8วัน6.3วัน11.6วัน17.3วัน21.9วัน19.0วัน14.7วัน5.1วัน0.7วัน0.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เนปาล

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.18522582ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 7.5มม.9.2มม.8.7มม.16.8มม.47.8มม.111.6มม.184.5มม.158.6มม.101.1มม.29.7มม.3.0มม.4.2มม.
Biratnagar 4.3มม.8.0มม.11.0มม.33.5มม.72.9มม.162.6มม.255.2มม.191.9มม.138.8มม.43.6มม.5.0มม.2.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เนปาล

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.910.4ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.5ชม.13.9ชม.13.7ชม.13.1ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.8ชม.10.4ชม.
Biratnagar 10.7ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.5ชม.13.8ชม.13.6ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.9ชม.10.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เนปาล

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%97ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน4.9วัน18.6วัน29.3วัน29.7วัน20.3วัน3.5วัน0.0วัน0.0วัน
Biratnagar 0.0วัน0.0วัน0.1วัน2.1วัน14.8วัน27.2วัน31.0วัน31.0วัน29.5วัน18.3วัน1.8วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เนปาล

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.10.06.011.66.5ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 6.88.09.39.99.38.78.17.36.56.36.26.1
Biratnagar 8.19.911.311.310.511.211.210.39.17.06.66.9

คะแนนการท่องเที่ยวใน เนปาล

คะแนนการท่องเที่ยวใน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.32.58.71.8ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เนปาล

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.60.18.01.8ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เนปาล

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เนปาล

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เนปาล

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เนปาลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.64.27.2ขณะนี้ขณะนี้กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุBiratnagarBiratnagar
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฐมาณฑุ 4.55.46.57.37.56.75.65.45.35.44.74.2
Biratnagar 4.35.26.37.07.26.35.45.24.95.14.54.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน กาฐมาณฑุและBiratnagar ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน