ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในนอร์เวย์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ นอร์เวย์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ออสโล แบร์เกน และทรมเซอ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศนอร์เวย์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ออสโล
นอร์เวย์
แบร์เกน
นอร์เวย์
ทรมเซอ
นอร์เวย์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน นอร์เวย์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C12-721-211-21839-615-11-4-12ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล -1°C-0°C4°C10°C16°C19°C21°C20°C15°C9°C3°C-0°C
แบร์เกน 3°C3°C5°C9°C13°C15°C17°C17°C14°C10°C6°C3°C
ทรมเซอ -1°C-1°C0°C4°C8°C12°C15°C14°C10°C5°C1°C-0°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล -7°C-7°C-4°C1°C6°C10°C12°C11°C7°C3°C-2°C-6°C
แบร์เกน -1°C-2°C-0°C2°C6°C9°C11°C11°C8°C5°C2°C-1°C
ทรมเซอ -6°C-6°C-5°C-2°C3°C6°C9°C8°C4°C1°C-3°C-5°C

ออสโล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ออสโลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบาย

แบร์เกน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แบร์เกนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ทรมเซอ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ทรมเซอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน นอร์เวย์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%533047244420ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 31%32%35%41%48%52%52%49%44%34%30%33%
แบร์เกน 25%26%29%38%45%47%45%41%36%31%28%26%
ทรมเซอ 21%22%24%31%40%42%40%39%34%26%23%21%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน นอร์เวย์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%362364374932ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 9.2วัน7.1วัน7.4วัน7.3วัน9.1วัน9.7วัน10.4วัน10.7วัน9.7วัน10.5วัน10.0วัน9.4วัน
แบร์เกน 19.1วัน16.2วัน16.2วัน12.7วัน12.0วัน12.4วัน14.1วัน15.4วัน17.0วัน18.0วัน18.2วัน19.1วัน
ทรมเซอ 12.9วัน11.6วัน11.0วัน10.7วัน10.4วัน10.3วัน11.4วัน11.6วัน13.2วัน14.8วัน12.8วัน13.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นอร์เวย์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.8622247979539ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 27.3มม.22.3มม.29.6มม.41.8มม.61.1มม.72.9มม.79.2มม.85.3มม.81.5มม.81.2มม.61.9มม.33.6มม.
แบร์เกน 235.0มม.188.0มม.169.0มม.114.8มม.97.5มม.105.7มม.119.1มม.153.1มม.209.5มม.226.0มม.240.6มม.244.5มม.
ทรมเซอ 43.4มม.42.2มม.39.9มม.41.5มม.52.2มม.60.9มม.77.2มม.74.9มม.89.4มม.91.1มม.59.6มม.52.7มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นอร์เวย์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.224231444ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 223.9มม.183.9มม.115.5มม.38.4มม.1.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.15.3มม.95.6มม.195.5มม.
แบร์เกน 207.2มม.220.8มม.135.3มม.22.9มม.1.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.6.8มม.40.9มม.146.1มม.
ทรมเซอ 412.2มม.403.1มม.263.4มม.143.4มม.15.3มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.4.6มม.92.0มม.219.2มม.329.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน นอร์เวย์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 ชม.0 ชม.2 ชม.2 ชม.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.22 ชม.22 ชม.24 ชม.24 ชม.18.85.924.0ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 6.9ชม.9.2ชม.11.9ชม.14.6ชม.17.2ชม.18.7ชม.17.9ชม.15.5ชม.12.8ชม.10.1ชม.7.5ชม.6.1ชม.
แบร์เกน 6.7ชม.9.1ชม.11.9ชม.14.7ชม.17.3ชม.18.9ชม.18.0ชม.15.6ชม.12.8ชม.10.0ชม.7.4ชม.5.9ชม.
ทรมเซอ 1.7ชม.7.3ชม.11.8ชม.16.3ชม.22.2ชม.24.0ชม.23.6ชม.17.9ชม.13.2ชม.8.9ชม.3.6ชม.0.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ นอร์เวย์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอ
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
แบร์เกน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ทรมเซอ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน นอร์เวย์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.8.16.518.210.517.98.2ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกน
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 7.97.57.47.37.26.96.76.87.47.47.47.8
แบร์เกน 17.916.615.412.811.511.010.611.513.715.116.216.9
ทรมเซอ 17.717.415.913.711.610.08.68.710.312.614.416.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน นอร์เวย์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C173155114ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 4°C3°C3°C5°C8°C12°C16°C16°C14°C11°C8°C5°C
แบร์เกน 6°C5°C5°C6°C8°C11°C14°C15°C14°C11°C9°C7°C
ทรมเซอ 5°C4°C4°C4°C5°C8°C10°C11°C10°C8°C7°C6°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน นอร์เวย์

คะแนนการท่องเที่ยวใน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.44.63.4ขณะนี้ขณะนี้แบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน นอร์เวย์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810102.60.8ขณะนี้ขณะนี้แบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน นอร์เวย์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน นอร์เวย์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C100°C100°C200°C200°C300°C300°C400°C400°C500°C500°C600°C600°C700°C700°C800°C800°Cขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน นอร์เวย์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน นอร์เวย์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6.10.25.85.3ขณะนี้ขณะนี้ทรมเซอทรมเซอแบร์เกนแบร์เกนออสโลออสโล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ออสโล 0.31.02.33.85.36.05.74.52.81.30.40.2
แบร์เกน 0.30.81.93.55.15.75.34.12.41.10.40.1
ทรมเซอ 0.00.31.32.84.45.24.73.41.70.50.10.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ออสโล แบร์เกน และทรมเซอ ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ