ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเนเธอร์แลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : อัมสเตอร์ดัม Groningen และไอนด์โฮเวน

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

อัมสเตอร์ดัม
เนเธอร์แลนด์
Groningen
เนเธอร์แลนด์
ไอนด์โฮเวน
เนเธอร์แลนด์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เนเธอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C14122551323ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 6°C6°C9°C13°C17°C19°C21°C21°C18°C14°C9°C6°C
Groningen 5°C5°C8°C12°C16°C19°C21°C21°C18°C13°C9°C6°C
ไอนด์โฮเวน 6°C7°C10°C14°C18°C21°C23°C22°C19°C15°C9°C6°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 1°C1°C3°C5°C9°C11°C13°C13°C11°C8°C5°C2°C
Groningen 1°C0°C2°C4°C8°C11°C13°C13°C10°C7°C4°C1°C
ไอนด์โฮเวน 1°C0°C2°C5°C8°C11°C13°C13°C10°C7°C4°C2°C

อัมสเตอร์ดัม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อัมสเตอร์ดัมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย

Groningen

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Groningenม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย

ไอนด์โฮเวน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ไอนด์โฮเวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เนเธอร์แลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%573129ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 33%37%40%48%49%52%56%54%49%42%34%33%
Groningen 31%34%37%46%49%51%55%53%48%40%30%29%
ไอนด์โฮเวน 31%36%39%46%47%51%56%55%50%41%31%28%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เนเธอร์แลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%38223521ขณะนี้ขณะนี้GroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 10.3วัน7.8วัน8.2วัน7.0วัน8.3วัน8.6วัน9.1วัน9.1วัน9.7วัน10.5วัน10.2วัน11.0วัน
Groningen 10.2วัน7.9วัน8.4วัน6.7วัน7.7วัน8.7วัน9.8วัน9.3วัน9.1วัน9.5วัน9.9วัน10.6วัน
ไอนด์โฮเวน 9.5วัน7.4วัน7.7วัน6.8วัน8.6วัน9.2วัน9.2วัน8.8วัน8.6วัน8.7วัน9.1วัน10.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เนเธอร์แลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.60305654ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 52.8มม.41.8มม.39.1มม.30.6มม.40.0มม.45.3มม.51.7มม.53.6มม.57.3มม.58.5มม.59.2มม.59.8มม.
Groningen 51.3มม.42.2มม.39.5มม.30.1มม.41.2มม.48.3มม.52.4มม.51.8มม.54.9มม.51.4มม.54.0มม.56.2มม.
ไอนด์โฮเวน 48.8มม.40.5มม.38.2มม.31.7มม.42.8มม.48.9มม.50.6มม.48.4มม.50.5มม.47.2มม.49.0มม.53.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เนเธอร์แลนด์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.30 มม.30 มม.35 มม.35 มม.193020ขณะนี้ขณะนี้GroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 19.2มม.14.1มม.3.7มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.1.9มม.11.2มม.
Groningen 27.8มม.19.0มม.7.8มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.2.0มม.20.2มม.
ไอนด์โฮเวน 15.1มม.6.9มม.2.2มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.8มม.16.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เนเธอร์แลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.87.7ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 8.3ชม.9.9ชม.11.9ชม.14.0ชม.15.8ชม.16.7ชม.16.2ชม.14.6ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.7ชม.7.8ชม.
Groningen 8.2ชม.9.9ชม.11.9ชม.14.1ชม.15.9ชม.16.9ชม.16.4ชม.14.7ชม.12.6ชม.10.5ชม.8.6ชม.7.6ชม.
ไอนด์โฮเวน 8.4ชม.10.0ชม.12.0ชม.13.9ชม.15.7ชม.16.5ชม.16.1ชม.14.5ชม.12.6ชม.10.6ชม.8.9ชม.7.9ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เนเธอร์แลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4ขณะนี้ขณะนี้GroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.0วัน0.8วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Groningen 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.4วัน1.1วัน0.9วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ไอนด์โฮเวน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.9วัน0.8วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เนเธอร์แลนด์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.24.916.526.218.020.413.6ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 24.622.921.318.817.917.417.217.318.921.122.223.6
Groningen 26.024.323.120.119.218.718.618.820.522.623.624.8
ไอนด์โฮเวน 20.219.018.016.015.214.714.414.115.116.717.619.0

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เนเธอร์แลนด์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C1854ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 6°C5°C6°C8°C11°C15°C17°C18°C17°C14°C11°C8°C
Groningen 5°C4°C5°C8°C11°C14°C17°C18°C16°C13°C10°C7°C
ไอนด์โฮเวน 6°C5°C6°C8°C12°C15°C17°C19°C17°C14°C11°C8°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เนเธอร์แลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวใน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.80.1ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เนเธอร์แลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.03.7ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เนเธอร์แลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เนเธอร์แลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°Cขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เนเธอร์แลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เนเธอร์แลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.50.6ขณะนี้ขณะนี้อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมGroningenGroningenไอนด์โฮเวนไอนด์โฮเวน
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อัมสเตอร์ดัม 0.81.62.94.65.96.46.25.23.62.11.00.6
Groningen 0.71.52.84.55.86.36.15.13.52.00.90.5
ไอนด์โฮเวน 0.91.72.94.65.86.26.15.23.72.21.10.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน อัมสเตอร์ดัม Groningen และไอนด์โฮเวน ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ