ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในนิการากัว

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ นิการากัว โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : มานากัว León และChinandega

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศนิการากัว

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มานากัว
นิการากัว
León
นิการากัว
Chinandega
นิการากัว
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน นิการากัว

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C252135312523352434253733272438352825ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 32°C33°C34°C35°C34°C32°C32°C32°C32°C31°C32°C32°C
León 33°C33°C34°C35°C33°C32°C32°C32°C31°C31°C32°C33°C
Chinandega 33°C33°C34°C34°C33°C32°C32°C32°C31°C31°C32°C33°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 21°C22°C23°C24°C24°C24°C24°C23°C23°C23°C22°C22°C
León 23°C24°C24°C25°C25°C24°C24°C24°C24°C24°C23°C23°C
Chinandega 24°C25°C25°C26°C25°C25°C25°C25°C24°C24°C24°C24°C

มานากัว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มานากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อน

León

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Leónม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Chinandega

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Chinandegaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน นิการากัว

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%781178ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 76%71%65%42%18%13%20%21%17%21%42%68%
León 77%72%66%42%17%13%20%22%18%21%43%69%
Chinandega 78%73%67%42%16%12%20%21%17%21%44%69%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน นิการากัว

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%434750ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 0.2วัน0.2วัน0.6วัน1.9วัน7.1วัน9.4วัน7.1วัน9.4วัน12.3วัน10.7วัน4.1วัน1.0วัน
León 0.2วัน0.2วัน0.8วัน2.2วัน8.6วัน10.9วัน8.1วัน10.8วัน13.6วัน11.4วัน3.9วัน1.0วัน
Chinandega 0.1วัน0.3วัน0.7วัน2.1วัน8.9วัน11.5วัน8.8วัน11.8วัน14.5วัน11.8วัน3.6วัน0.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นิการากัว

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.1801191ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 1.0มม.3.0มม.3.9มม.14.9มม.94.6มม.126.9มม.70.2มม.95.4มม.169.1มม.147.8มม.42.7มม.7.7มม.
León 0.8มม.3.1มม.4.9มม.17.1มม.106.8มม.142.1มม.76.5มม.104.8มม.182.4มม.149.9มม.38.0มม.6.8มม.
Chinandega 0.7มม.2.7มม.4.6มม.16.4มม.106.2มม.142.1มม.78.3มม.107.3มม.182.2มม.145.9มม.34.5มม.5.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน นิการากัว

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.811.4ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 11.5ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.8ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.6ชม.11.4ชม.
León 11.5ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.8ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.4ชม.
Chinandega 11.5ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.4ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ นิการากัว

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100657010076ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 20.9วัน18.6วัน22.5วัน25.6วัน29.8วัน29.8วัน30.7วัน30.8วัน29.9วัน30.6วัน28.3วัน24.9วัน
León 21.9วัน20.2วัน25.1วัน27.6วัน30.4วัน30.0วัน30.9วัน30.9วัน30.0วัน30.9วัน28.6วัน25.4วัน
Chinandega 23.9วัน22.2วัน26.9วัน28.4วัน30.6วัน30.0วัน30.9วัน30.9วัน30.0วัน30.8วัน28.5วัน26.5วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน นิการากัว

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.24.912.917.810.515.9ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 24.124.723.320.716.615.819.117.013.713.316.521.3
León 17.417.516.113.711.712.114.513.111.310.712.115.4
Chinandega 15.715.213.811.610.411.113.111.810.710.311.414.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน นิการากัว

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°C292729273027ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวChinandegaChinandega
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 27°C27°C27°C28°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C28°C28°C
León 27°C27°C28°C28°C29°C29°C29°C29°C29°C29°C28°C28°C
Chinandega 27°C27°C28°C29°C29°C29°C29°C30°C29°C29°C29°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน นิการากัว

คะแนนการท่องเที่ยวใน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.43.25.9ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน นิการากัว

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.94.3ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน นิการากัว

ฤดูกาลเพาะปลูกใน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน นิการากัว

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน นิการากัว

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน นิการากัวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.44.6ขณะนี้ขณะนี้มานากัวมานากัวLeónLeónChinandegaChinandega
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มานากัว 6.16.77.37.05.64.95.25.24.84.85.35.6
León 6.06.77.26.85.45.15.55.54.94.85.35.6
Chinandega 6.06.77.16.85.35.15.65.54.94.85.35.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มานากัว León และChinandega ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่