ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในมอนเตเนโกร

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ มอนเตเนโกร โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : พอดกอรีตซาและนิคซิค

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศมอนเตเนโกร

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

พอดกอรีตซา
มอนเตเนโกร
นิคซิค
มอนเตเนโกร
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มอนเตเนโกร

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C211331016-2286ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 10°C11°C15°C19°C24°C29°C32°C32°C27°C21°C15°C11°C
นิคซิค 6°C7°C10°C15°C20°C24°C27°C27°C22°C17°C11°C7°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 1°C2°C6°C9°C14°C18°C20°C20°C16°C11°C6°C2°C
นิคซิค -2°C-2°C1°C5°C9°C13°C15°C15°C11°C7°C3°C-1°C

พอดกอรีตซา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน พอดกอรีตซาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวจัด

นิคซิค

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน นิคซิคม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นอุ่นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน มอนเตเนโกร

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%8740ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 46%45%46%48%55%71%86%81%67%53%45%43%
นิคซิค 44%44%44%46%53%69%84%80%65%51%43%42%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มอนเตเนโกร

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%381417ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 9.3วัน9.1วัน8.9วัน9.4วัน8.3วัน6.4วัน4.7วัน5.0วัน7.3วัน9.1วัน10.5วัน10.7วัน
นิคซิค 9.1วัน8.9วัน8.6วัน9.3วัน9.0วัน7.4วัน5.7วัน5.7วัน7.5วัน9.3วัน10.5วัน10.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มอนเตเนโกร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.16028145ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 113.9มม.118.2มม.102.7มม.97.5มม.66.9มม.46.9มม.28.2มม.40.1มม.91.8มม.122.7มม.156.4มม.138.4มม.
นิคซิค 94.7มม.100.8มม.91.8มม.90.0มม.66.9มม.49.3มม.32.2มม.42.0มม.85.9มม.113.8มม.141.9มม.120.3มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มอนเตเนโกร

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.38105ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 24.5มม.36.1มม.2.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.9.8มม.
นิคซิค 94.9มม.99.8มม.23.5มม.4.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.10.2มม.56.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน มอนเตเนโกร

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.39.1ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.1ชม.
นิคซิค 9.4ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.7ชม.15.3ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.7ชม.9.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ มอนเตเนโกร

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%121ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน2.0วัน3.4วัน3.3วัน1.6วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน
นิคซิค 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มอนเตเนโกร

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.13.68.614.38.8ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 12.813.312.210.59.28.79.08.99.610.812.012.8
นิคซิค 13.414.113.111.59.79.29.28.99.711.012.513.4

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มอนเตเนโกร

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C2514ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 14°C14°C14°C15°C19°C22°C25°C25°C23°C21°C18°C16°C
นิคซิค 14°C14°C14°C15°C18°C22°C24°C25°C23°C21°C18°C16°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน มอนเตเนโกร

คะแนนการท่องเที่ยวใน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.10.58.1ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน มอนเตเนโกร

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.16.9ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน มอนเตเนโกร

ฤดูกาลเพาะปลูกใน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน มอนเตเนโกร

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°Cขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มอนเตเนโกร

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มอนเตเนโกรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.71.6ขณะนี้ขณะนี้พอดกอรีตซาพอดกอรีตซานิคซิคนิคซิค
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
พอดกอรีตซา 1.92.74.05.26.47.37.56.54.93.32.11.6
นิคซิค 1.92.74.05.26.37.27.46.54.93.32.11.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน พอดกอรีตซาและนิคซิค ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน

สถานีตรวจวัดอากาศ