ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอิหร่าน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อิหร่าน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : เตหะราน มัชฮัด ตาบริซ และบันดาร์อับบาส

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอิหร่าน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เตหะราน
อิหร่าน
มัชฮัด
อิหร่าน
ตาบริซ
อิหร่าน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิหร่าน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C25136821-221-533331123823ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 8°C11°C15°C22°C28°C33°C36°C35°C31°C23°C16°C10°C
มัชฮัด 8°C10°C14°C22°C27°C33°C35°C33°C29°C22°C15°C10°C
ตาบริซ 3°C6°C11°C17°C23°C29°C32°C32°C27°C20°C11°C5°C
บันดาร์อับบาส 23°C24°C27°C31°C36°C38°C37°C37°C36°C34°C29°C25°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 1°C3°C7°C13°C18°C22°C25°C24°C20°C14°C8°C3°C
มัชฮัด -2°C-1°C4°C9°C14°C19°C21°C19°C14°C8°C3°C-0°C
ตาบริซ -5°C-3°C1°C6°C11°C17°C20°C20°C15°C8°C2°C-3°C
บันดาร์อับบาส 12°C14°C17°C21°C25°C29°C31°C30°C28°C24°C18°C14°C

เตหะราน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เตหะรานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นอุ่นร้อนเย็นหนาวจัดร้อนระอุหนาวจัด

มัชฮัด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มัชฮัดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนเย็นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ตาบริซ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ตาบริซม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวเย็นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

บันดาร์อับบาส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บันดาร์อับบาสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นเย็นอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อิหร่าน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1006359999569ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 68%67%65%64%77%96%99%99%97%79%68%67%
มัชฮัด 64%63%60%63%78%96%99%100%97%83%68%65%
ตาบริซ 61%60%57%59%72%93%99%99%93%72%60%60%
บันดาร์อับบาส 77%77%71%73%86%87%73%75%88%91%80%75%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อิหร่าน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%192161729ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 4.3วัน4.4วัน4.5วัน3.3วัน1.7วัน0.7วัน1.0วัน1.3วัน2.9วัน4.6วัน5.2วัน4.4วัน
มัชฮัด 3.5วัน3.4วัน4.6วัน3.1วัน2.0วัน0.5วัน0.2วัน0.1วัน0.2วัน0.9วัน2.0วัน2.6วัน
ตาบริซ 2.0วัน1.9วัน3.5วัน4.5วัน4.0วัน1.9วัน1.0วัน0.7วัน1.3วัน2.7วัน3.7วัน2.2วัน
บันดาร์อับบาส 2.6วัน1.7วัน2.3วัน0.8วัน0.2วัน0.2วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.3วัน0.7วัน1.9วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิหร่าน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.30 มม.30 มม.29320124325ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 16.0มม.17.7มม.20.4มม.16.6มม.7.4มม.2.9มม.4.1มม.4.6มม.12.0มม.23.9มม.28.8มม.20.2มม.
มัชฮัด 9.4มม.13.6มม.19.9มม.15.7มม.8.5มม.1.7มม.0.7มม.0.6มม.1.4มม.3.4มม.7.8มม.9.9มม.
ตาบริซ 4.8มม.6.4มม.13.4มม.22.9มม.19.6มม.8.3มม.4.7มม.2.8มม.6.2มม.12.9มม.18.0มม.7.7มม.
บันดาร์อับบาส 25.3มม.17.1มม.18.6มม.7.3มม.1.9มม.4.4มม.1.3มม.0.7มม.0.6มม.2.6มม.6.3มม.18.3มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิหร่าน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.235829ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 22.5มม.13.9มม.4.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.4.1มม.7.8มม.
มัชฮัด 54.2มม.52.2มม.27.9มม.1.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.1.0มม.4.4มม.23.6มม.
ตาบริซ 23.6มม.21.6มม.15.6มม.1.7มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.9มม.19.0มม.25.3มม.
บันดาร์อับบาส 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อิหร่าน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.69.713.910.4ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 10.1ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.1ชม.14.5ชม.14.3ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.8ชม.
มัชฮัด 10.0ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.1ชม.14.6ชม.14.3ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.7ชม.
ตาบริซ 9.9ชม.10.8ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.3ชม.14.8ชม.14.5ชม.13.6ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.1ชม.9.6ชม.
บันดาร์อับบาส 10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.5ชม.13.8ชม.13.7ชม.13.1ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.8ชม.10.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อิหร่าน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%922ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
มัชฮัด 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ตาบริซ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
บันดาร์อับบาส 0.9วัน2.3วัน7.1วัน14.4วัน21.9วัน24.9วัน28.1วัน27.9วัน24.7วัน19.1วัน8.1วัน2.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อิหร่าน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.10.76.818.39.916.813.510.59.1ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 7.68.89.910.310.110.410.29.38.88.07.36.9
มัชฮัด 12.312.412.211.412.115.418.016.212.110.110.811.9
ตาบริซ 15.516.516.716.514.614.816.115.514.013.814.314.6
บันดาร์อับบาส 10.010.210.110.310.210.210.310.49.99.39.39.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิหร่าน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C2810NaNNaN3322ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 12°C11°C11°C14°C19°C24°C27°C28°C26°C23°C19°C15°C
บันดาร์อับบาส 23°C22°C23°C25°C28°C31°C32°C32°C32°C30°C27°C24°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อิหร่าน

คะแนนการท่องเที่ยวใน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.70.48.78.22.7ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อิหร่าน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810109.39.19.18.12.9ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อิหร่าน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อิหร่าน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อิหร่าน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อิหร่านม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.52.92.58.03.9ขณะนี้ขณะนี้เตหะรานเตหะรานมัชฮัดมัชฮัดตาบริซตาบริซบันดาร์อับบาสบันดาร์อับบาส
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เตหะราน 3.24.15.46.57.78.48.27.56.54.83.42.9
มัชฮัด 3.14.05.16.37.58.48.47.76.54.83.42.8
ตาบริซ 2.93.84.96.27.48.48.37.56.34.53.12.6
บันดาร์อับบาส 4.15.05.96.97.87.97.47.06.55.64.53.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เตหะราน มัชฮัด ตาบริซ และบันดาร์อับบาส ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ