ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในจอร์เจีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ จอร์เจีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ทบิลิซิ Kutaisi และBatumi

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศจอร์เจีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ทบิลิซิ
จอร์เจีย
Kutaisi
จอร์เจีย
Batumi
จอร์เจีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน จอร์เจีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C20-231619427ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 6°C8°C12°C18°C23°C27°C30°C30°C25°C19°C12°C7°C
Kutaisi 9°C11°C15°C19°C24°C27°C29°C29°C26°C21°C15°C10°C
Batumi 10°C10°C13°C16°C20°C24°C26°C27°C24°C20°C16°C12°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ -2°C-1°C2°C7°C12°C16°C19°C19°C15°C9°C3°C-1°C
Kutaisi 1°C1°C4°C8°C13°C16°C19°C19°C16°C11°C6°C2°C
Batumi 5°C4°C6°C9°C13°C17°C20°C20°C17°C13°C9°C6°C

ทบิลิซิ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ทบิลิซิม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นอุ่นร้อน

Kutaisi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kutaisiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นอุ่นหนาวจัด

Batumi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Batumiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นอุ่นหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน จอร์เจีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%92473795ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 52%49%49%48%56%75%90%91%78%57%51%52%
Kutaisi 38%39%41%43%52%72%90%91%75%54%44%40%
Batumi 36%37%41%45%56%77%93%94%77%54%43%39%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน จอร์เจีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%29734243818ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 2.5วัน3.0วัน3.8วัน6.5วัน8.4วัน7.4วัน4.9วัน4.7วัน4.2วัน4.7วัน3.8วัน2.7วัน
Kutaisi 10.2วัน8.7วัน9.3วัน8.5วัน8.5วัน9.1วัน8.0วัน7.8วัน8.4วัน9.2วัน9.5วัน9.6วัน
Batumi 11.3วัน9.5วัน9.7วัน7.7วัน6.5วัน6.5วัน6.2วัน6.9วัน9.1วัน10.6วัน10.9วัน10.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน จอร์เจีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.395995112635ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 5.4มม.7.2มม.13.9มม.29.5มม.37.9มม.36.1มม.21.4มม.21.1มม.19.0มม.22.7มม.16.6มม.8.5มม.
Kutaisi 66.2มม.57.2มม.56.2มม.52.5มม.50.8มม.63.4มม.56.4มม.54.9มม.76.8มม.87.6มม.95.9มม.69.6มม.
Batumi 85.2มม.69.8มม.56.2มม.42.1มม.35.2มม.40.9มม.38.5มม.45.6มม.85.1มม.112.2มม.120.9มม.96.1มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน จอร์เจีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.469318ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 28.2มม.45.0มม.18.3มม.1.7มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.3.5มม.15.0มม.
Kutaisi 75.6มม.82.3มม.25.8มม.1.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.7.8มม.41.1มม.
Batumi 8.9มม.16.6มม.7.6มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน จอร์เจีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.29.1ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.8ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.2ชม.
Kutaisi 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.1ชม.
Batumi 9.6ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.8ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.8ชม.9.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ จอร์เจีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%175677ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.8วัน4.8วัน4.3วัน2.0วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน
Kutaisi 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน3.9วัน13.8วัน14.6วัน3.2วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน
Batumi 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.7วัน7.7วัน20.0วัน21.3วัน7.8วัน0.8วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน จอร์เจีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.1 กม./ชม.1 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.3 กม./ชม.3 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.7 กม./ชม.7 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.9 กม./ชม.9 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.11 กม./ชม.11 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.10.07.26.84.611.06.6ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 8.49.29.99.28.78.99.08.98.67.77.47.5
Kutaisi 6.26.76.65.75.24.84.64.75.05.25.45.6
Batumi 10.910.38.97.46.77.37.57.67.98.09.210.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน จอร์เจีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CNaN269ขณะนี้ขณะนี้KutaisiKutaisiBatumiBatumi
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Kutaisi 10°C9°C9°C11°C16°C22°C25°C26°C24°C20°C16°C12°C
Batumi 10°C9°C9°C11°C16°C22°C25°C26°C24°C20°C16°C12°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน จอร์เจีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.90.17.50.48.4ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน จอร์เจีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.1ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน จอร์เจีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน จอร์เจีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°Cขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน จอร์เจีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน จอร์เจียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.41.91.6ขณะนี้ขณะนี้ทบิลิซิทบิลิซิKutaisiKutaisiBatumiBatumi
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทบิลิซิ 2.23.14.35.36.27.17.36.55.13.42.31.9
Kutaisi 1.92.84.05.26.26.97.16.45.03.32.11.7
Batumi 1.82.73.95.26.37.17.16.34.93.32.11.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ทบิลิซิ Kutaisi และBatumi ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ