ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในกาบอง

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ กาบอง โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ลีเบรอวิล Franceville Lambaréné และMakokou

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศกาบอง

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Franceville
กาบอง
Lambaréné
กาบอง
Makokou
กาบอง
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กาบอง

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C252331272321322824223126382923362522393528ขณะนี้ขณะนี้MakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 30°C30°C31°C30°C30°C28°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C
Franceville 30°C31°C31°C31°C30°C28°C28°C29°C30°C30°C30°C30°C
Lambaréné 31°C32°C32°C32°C30°C28°C27°C28°C29°C30°C30°C31°C
Makokou 29°C30°C31°C31°C30°C28°C26°C27°C28°C29°C29°C29°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 25°C25°C24°C25°C25°C24°C23°C23°C24°C24°C24°C24°C
Franceville 22°C22°C22°C22°C22°C22°C21°C21°C22°C22°C22°C22°C
Lambaréné 23°C23°C23°C24°C23°C22°C21°C22°C23°C23°C23°C23°C
Makokou 21°C22°C22°C22°C22°C21°C20°C21°C21°C21°C21°C21°C

ลีเบรอวิล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลีเบรอวิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อน

Franceville

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Francevilleม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนอุ่นกำลังสบาย

Lambaréné

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Lambarénéม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Makokou

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Makokouม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กาบอง

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%451349183617ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 19%18%15%13%19%36%43%40%33%22%18%19%
Franceville 22%22%21%19%26%42%48%39%32%24%23%24%
Lambaréné 18%18%15%15%21%38%45%40%33%23%17%18%
Makokou 24%22%18%18%23%33%35%29%25%20%20%25%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กาบอง

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%8639059113ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 14.8วัน14.9วัน20.1วัน19.7วัน16.2วัน4.6วัน1.0วัน2.6วัน11.2วัน23.8วัน23.8วัน16.9วัน
Franceville 17.7วัน19.0วัน22.3วัน22.1วัน19.0วัน5.2วัน1.9วัน4.3วัน16.3วัน25.9วัน26.6วัน21.8วัน
Lambaréné 19.0วัน18.9วัน24.2วัน23.3วัน19.0วัน5.0วัน0.8วัน1.6วัน10.4วัน24.7วัน26.5วัน21.2วัน
Makokou 9.3วัน12.3วัน19.7วัน20.7วัน18.7วัน9.5วัน4.7วัน8.7วัน19.9วัน26.3วัน23.1วัน14.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กาบอง

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.352529473984270ขณะนี้ขณะนี้MakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 125.2มม.138.9มม.210.6มม.203.5มม.139.6มม.38.2มม.4.6มม.12.6มม.91.7มม.306.8มม.319.0มม.161.6มม.
Franceville 111.7มม.137.1มม.169.9มม.184.9มม.138.5มม.34.1มม.7.3มม.18.9มม.115.2มม.257.2มม.280.5มม.164.6มม.
Lambaréné 139.4มม.161.5มม.245.1มม.251.2มม.174.9มม.45.3มม.5.1มม.8.3มม.77.2มม.324.8มม.377.0มม.195.8มม.
Makokou 48.9มม.73.4มม.135.8มม.161.9มม.131.1มม.56.9มม.22.0มม.49.7มม.154.6มม.261.2มม.220.1มม.86.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กาบอง

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.112.112.2ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.
Franceville 12.2ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.
Lambaréné 12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.
Makokou 12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กาบอง

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1009910096100ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน30.8วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน
Franceville 30.9วัน28.9วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน30.2วัน30.1วัน29.7วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน
Lambaréné 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน30.8วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน
Makokou 30.4วัน28.9วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน30.4วัน30.6วัน29.9วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กาบอง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.12.49.33.62.94.73.12.92.3ขณะนี้ขณะนี้MakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 10.510.610.19.59.811.412.112.312.011.210.510.3
Franceville 3.13.33.13.03.03.13.53.53.23.02.93.0
Lambaréné 3.73.73.43.23.23.74.34.64.13.63.33.3
Makokou 2.72.72.52.42.42.52.82.82.62.42.32.4

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กาบอง

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.24.5°C24.5°C25.0°C25.0°C25.5°C25.5°C26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C2925NaNNaNNaNขณะนี้ขณะนี้ลีเบรอวิลลีเบรอวิล
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 28°C29°C29°C29°C28°C27°C25°C25°C26°C27°C27°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน กาบอง

คะแนนการท่องเที่ยวใน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.71.96.72.82.03.2ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กาบอง

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.33.37.33.83.06.3ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กาบอง

ฤดูกาลเพาะปลูกใน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กาบอง

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กาบอง

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน กาบองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0.0 กว.-ชม.0.0 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.5.0 กว.-ชม.5.0 กว.-ชม.5.5 กว.-ชม.5.5 กว.-ชม.4.93.75.14.55.04.04.94.5ขณะนี้ขณะนี้FrancevilleFrancevilleMakokouMakokouLambarénéLambarénéลีเบรอวิลลีเบรอวิล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลีเบรอวิล 4.04.03.93.93.94.44.64.94.74.13.83.8
Franceville 4.95.05.04.84.64.74.84.94.84.74.84.9
Lambaréné 4.24.34.24.14.14.54.64.94.94.44.14.0
Makokou 4.84.94.74.74.64.64.64.74.64.54.64.7

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ลีเบรอวิล Franceville Lambaréné และMakokou ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น