ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในฟินแลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ฟินแลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : เฮลซิงกิ ตัมเปเร และRovaniemi

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศฟินแลนด์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เฮลซิงกิ
ฟินแลนด์
ตัมเปเร
ฟินแลนด์
Rovaniemi
ฟินแลนด์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟินแลนด์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C13-821-3-11-4-1420-8-14-20-13ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ -2°C-2°C2°C8°C14°C18°C21°C19°C14°C9°C4°C0°C
ตัมเปเร -4°C-3°C1°C8°C15°C19°C21°C19°C14°C7°C2°C-2°C
Rovaniemi -8°C-7°C-2°C4°C11°C16°C19°C16°C11°C3°C-2°C-6°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ -7°C-8°C-5°C-0°C5°C10°C13°C11°C7°C3°C-1°C-5°C
ตัมเปเร -10°C-10°C-7°C-1°C4°C9°C12°C10°C6°C2°C-3°C-7°C
Rovaniemi -14°C-13°C-9°C-3°C3°C9°C12°C9°C5°C-1°C-7°C-12°C

เฮลซิงกิ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เฮลซิงกิม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ตัมเปเร

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ตัมเปเรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย

Rovaniemi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Rovaniemiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายเยือกเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฟินแลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%592555175015ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 26%28%34%40%51%54%57%53%48%38%30%29%
ตัมเปเร 18%20%29%39%51%52%54%50%41%26%20%19%
Rovaniemi 16%17%23%31%42%48%49%46%32%22%20%17%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฟินแลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%321736ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 7.9วัน5.6วัน5.9วัน5.8วัน6.0วัน7.2วัน7.3วัน8.5วัน8.2วัน9.2วัน9.4วัน8.8วัน
ตัมเปเร 6.9วัน5.1วัน5.5วัน6.4วัน7.5วัน9.9วัน10.9วัน10.2วัน8.0วัน9.0วัน8.8วัน8.0วัน
Rovaniemi 6.4วัน5.1วัน5.4วัน6.1วัน8.2วัน9.5วัน10.5วัน9.9วัน8.7วัน8.3วัน7.6วัน6.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฟินแลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.5714728702ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 19.7มม.13.6มม.17.9มม.28.3มม.35.7มม.47.3มม.44.2มม.53.3มม.52.7มม.56.3มม.45.1มม.27.0มม.
ตัมเปเร 10.0มม.7.9มม.13.1มม.28.4มม.44.0มม.69.0มม.71.1มม.66.9มม.53.1มม.51.0มม.32.9มม.16.5มม.
Rovaniemi 3.4มม.2.1มม.6.6มม.20.1มม.46.9มม.63.1มม.69.9มม.63.4มม.53.0มม.36.4มม.18.0มม.7.7มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฟินแลนด์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.151190205ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 148.5มม.118.1มม.81.5มม.26.4มม.1.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.9.0มม.66.2มม.118.0มม.
ตัมเปเร 189.7มม.134.0มม.100.1มม.44.8มม.3.9มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.5มม.32.0มม.110.6มม.158.4มม.
Rovaniemi 204.2มม.167.2มม.145.2มม.84.5มม.13.8มม.1.4มม.0.0มม.0.0มม.2.8มม.62.2มม.148.0มม.174.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฟินแลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.22 ชม.22 ชม.24 ชม.24 ชม.18.95.824.02.2ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 6.8ชม.9.2ชม.11.9ชม.14.7ชม.17.3ชม.18.8ชม.18.0ชม.15.5ชม.12.8ชม.10.1ชม.7.5ชม.6.0ชม.
ตัมเปเร 6.4ชม.9.0ชม.11.9ชม.14.8ชม.17.6ชม.19.3ชม.18.4ชม.15.8ชม.12.9ชม.9.9ชม.7.2ชม.5.5ชม.
Rovaniemi 4.4ชม.8.1ชม.11.8ชม.15.6ชม.19.7ชม.23.8ชม.21.4ชม.16.8ชม.13.1ชม.9.4ชม.5.6ชม.2.7ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฟินแลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.7วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ตัมเปเร 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.4วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Rovaniemi 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฟินแลนด์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.18.211.410.08.09.66.6ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 17.215.614.312.811.711.511.512.714.816.717.718.0
ตัมเปเร 9.89.59.89.89.38.88.28.39.09.49.49.8
Rovaniemi 9.59.59.48.48.17.46.86.87.27.78.39.0

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟินแลนด์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C170NaNNaNขณะนี้ขณะนี้เฮลซิงกิเฮลซิงกิ
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 2°C0°C0°C2°C6°C11°C16°C17°C14°C10°C6°C4°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฟินแลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวใน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.95.8ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฟินแลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810102.91.9ขณะนี้ขณะนี้ตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฟินแลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฟินแลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C100°C100°C200°C200°C300°C300°C400°C400°C500°C500°C600°C600°C700°C700°C800°C800°Cขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฟินแลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ฟินแลนด์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6.30.26.05.7ขณะนี้ขณะนี้RovaniemiRovaniemiตัมเปเรตัมเปเรเฮลซิงกิเฮลซิงกิ
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เฮลซิงกิ 0.31.02.33.95.66.26.04.62.91.30.40.2
ตัมเปเร 0.20.92.13.75.45.95.74.42.61.10.30.1
Rovaniemi 0.10.51.73.34.75.65.23.82.00.70.10.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เฮลซิงกิ ตัมเปเร และRovaniemi ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ