ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในโคลอมเบีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ โคลอมเบีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : โบโกตา เมเดยิน กาลี และบาร์รังกียา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศโคลอมเบีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โบโกตา
โคลอมเบีย
เมเดยิน
โคลอมเบีย
กาลี
โคลอมเบีย
บาร์รังกียา
โคลอมเบีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โคลอมเบีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C107191718162625191929282625323029284034ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 19°C19°C19°C18°C18°C18°C17°C17°C18°C18°C18°C19°C
เมเดยิน 25°C25°C25°C25°C26°C26°C26°C26°C25°C25°C25°C25°C
กาลี 29°C29°C29°C28°C28°C28°C29°C29°C29°C28°C28°C28°C
บาร์รังกียา 30°C30°C31°C31°C32°C32°C32°C32°C32°C31°C31°C30°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 7°C8°C9°C9°C10°C9°C9°C8°C8°C9°C9°C8°C
เมเดยิน 17°C17°C17°C18°C18°C17°C17°C17°C17°C17°C17°C17°C
กาลี 19°C19°C19°C19°C19°C19°C19°C19°C19°C19°C19°C19°C
บาร์รังกียา 25°C25°C25°C25°C26°C26°C25°C25°C25°C25°C25°C25°C

โบโกตา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โบโกตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นหนาวกำลังสบาย

เมเดยิน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เมเดยินม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นกำลังสบาย

กาลี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่น

บาร์รังกียา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บาร์รังกียาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โคลอมเบีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%30102142710535ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 21%14%10%10%13%23%27%29%23%14%14%19%
เมเดยิน 19%15%10%6%5%10%14%12%8%5%6%14%
กาลี 19%15%12%11%12%19%25%24%18%12%13%18%
บาร์รังกียา 51%47%39%20%8%8%11%8%5%8%18%35%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โคลอมเบีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%75248752471848ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 8.1วัน10.7วัน15.9วัน21.4วัน22.6วัน18.1วัน16.3วัน16.0วัน18.0วัน22.3วัน19.7วัน13.1วัน
เมเดยิน 16.8วัน16.1วัน20.4วัน24.4วัน25.9วัน23.0วัน22.5วัน23.9วัน24.4วัน26.3วัน24.9วัน20.0วัน
กาลี 7.5วัน8.7วัน11.1วัน12.8วัน11.0วัน7.7วัน6.0วัน6.3วัน8.5วัน13.6วัน13.0วัน9.6วัน
บาร์รังกียา 0.3วัน0.2วัน0.5วัน2.9วัน8.2วัน8.2วัน7.4วัน9.8วัน12.3วัน14.0วัน8.3วัน2.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โคลอมเบีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.21040272108103271221ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 39.9มม.65.9มม.105.4มม.195.5มม.197.2มม.137.5มม.102.1มม.99.2มม.130.5มม.181.9มม.151.8มม.83.1มม.
เมเดยิน 112.1มม.116.0มม.141.1มม.239.5มม.267.0มม.213.1มม.189.8มม.211.5มม.231.9มม.260.8มม.235.5มม.157.0มม.
กาลี 49.5มม.56.2มม.68.4มม.92.2มม.70.8มม.42.9มม.27.5มม.30.5มม.49.0มม.88.6มม.99.8มม.62.5มม.
บาร์รังกียา 1.1มม.1.0มม.1.6มม.18.2มม.61.2มม.58.1มม.52.1มม.66.9มม.95.2มม.121.8มม.74.5มม.18.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โคลอมเบีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.411.9ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.
เมเดยิน 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.8ชม.
กาลี 11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.11.9ชม.
บาร์รังกียา 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.8ชม.12.7ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โคลอมเบีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9677100100ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
เมเดยิน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
กาลี 25.9วัน24.3วัน27.3วัน28.2วัน29.6วัน27.7วัน25.6วัน23.9วัน24.1วัน26.3วัน26.2วัน27.4วัน
บาร์รังกียา 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โคลอมเบีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.7.94.13.12.46.44.024.310.9ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 5.86.15.65.15.57.07.87.56.34.64.35.0
เมเดยิน 2.82.92.82.72.72.93.12.92.62.42.42.6
กาลี 5.85.14.84.54.24.44.84.54.35.66.36.0
บาร์รังกียา 22.824.023.520.415.014.115.413.811.711.615.420.1

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โคลอมเบีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25.5°C25.5°C26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°CNaNNaN28272926ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีบาร์รังกียาบาร์รังกียา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาลี 27°C27°C27°C28°C28°C28°C28°C28°C27°C27°C27°C27°C
บาร์รังกียา 26°C26°C26°C27°C28°C28°C28°C28°C29°C29°C28°C27°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน โคลอมเบีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810103.42.75.03.35.74.42.5ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โคลอมเบีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.32.81.85.24.07.13.6ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โคลอมเบีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โคลอมเบีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โคลอมเบีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โคลอมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.14.85.13.55.24.26.43.2ขณะนี้ขณะนี้กาลีกาลีเมเดยินเมเดยินบาร์รังกียาบาร์รังกียาโบโกตาโบโกตา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โบโกตา 5.55.55.25.15.25.45.76.05.95.24.95.1
เมเดยิน 4.64.84.54.14.14.65.14.94.33.63.64.1
กาลี 4.54.64.54.44.34.65.05.14.84.34.24.3
บาร์รังกียา 5.86.26.45.64.33.94.23.93.43.44.05.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โบโกตา เมเดยิน กาลี และบาร์รังกียา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น