ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในบราซิล

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ บราซิล โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : รีโอเดจาเนโร เซาเปาลู บราซีเลีย และฟอร์ตาเลซา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศบราซิล

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บราซิล

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C24183125211328221812292626243130253629283532ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 31°C31°C30°C29°C27°C26°C25°C26°C26°C27°C28°C30°C
เซาเปาลู 28°C28°C27°C26°C23°C22°C22°C23°C24°C25°C26°C27°C
บราซีเลีย 27°C27°C27°C27°C26°C26°C26°C27°C29°C29°C27°C27°C
ฟอร์ตาเลซา 30°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C31°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 24°C24°C24°C23°C20°C19°C19°C19°C20°C21°C22°C23°C
เซาเปาลู 20°C21°C20°C18°C16°C14°C13°C14°C15°C17°C18°C20°C
บราซีเลีย 18°C18°C18°C17°C15°C12°C12°C13°C16°C18°C18°C18°C
ฟอร์ตาเลซา 26°C25°C25°C25°C25°C24°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C

รีโอเดจาเนโร

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน รีโอเดจาเนโรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

เซาเปาลู

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เซาเปาลูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่น

บราซีเลีย

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บราซีเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นหนาวเย็น

ฟอร์ตาเลซา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ฟอร์ตาเลซาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บราซิล

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%74296877137723ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 31%35%42%61%67%68%70%73%66%51%41%33%
เซาเปาลู 29%31%43%58%63%62%63%66%60%47%43%36%
บราซีเลีย 18%22%25%43%55%66%75%75%63%38%20%13%
ฟอร์ตาเลซา 39%34%29%24%38%63%75%76%71%55%44%42%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บราซิล

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6416691479173ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 17.8วัน13.3วัน14.4วัน9.8วัน7.9วัน5.4วัน5.5วัน5.8วัน8.6วัน11.0วัน14.7วัน18.5วัน
เซาเปาลู 21.0วัน18.4วัน16.8วัน10.1วัน8.1วัน6.4วัน5.7วัน5.3วัน9.4วัน12.9วัน14.4วัน18.6วัน
บราซีเลีย 21.9วัน18.2วัน19.7วัน11.0วัน3.6วัน1.2วัน0.5วัน1.9วัน6.6วัน15.1วัน21.2วัน24.0วัน
ฟอร์ตาเลซา 8.8วัน13.0วัน20.3วัน20.6วัน14.9วัน9.0วัน4.1วัน1.0วัน0.5วัน0.2วัน0.2วัน2.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บราซิล

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.1863222121932271ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 175.5มม.133.2มม.130.2มม.88.9มม.61.6มม.44.6มม.37.5มม.34.8มม.65.2มม.90.1มม.146.2มม.178.8มม.
เซาเปาลู 216.8มม.198.8มม.149.8มม.89.9มม.66.4มม.58.5มม.45.3มม.40.9มม.94.6มม.103.1มม.124.2มม.177.0มม.
บราซีเลีย 203.5มม.178.9มม.168.1มม.82.4มม.19.9มม.5.9มม.3.0มม.9.6มม.35.0มม.104.6มม.185.8มม.219.0มม.
ฟอร์ตาเลซา 69.1มม.126.8มม.199.2มม.217.1มม.120.0มม.64.4มม.28.2มม.4.9มม.1.8มม.0.9มม.1.0มม.13.8มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บราซิล

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.510.713.112.311.9ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลีย
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 13.4ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.5ชม.11.0ชม.10.7ชม.10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.2ชม.13.5ชม.
เซาเปาลู 13.4ชม.12.9ชม.12.2ชม.11.5ชม.11.0ชม.10.7ชม.10.9ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.
บราซีเลีย 12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.4ชม.11.2ชม.11.3ชม.11.6ชม.12.0ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.
ฟอร์ตาเลซา 12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บราซิล

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9931653510094ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 30.6วัน27.8วัน30.5วัน26.6วัน20.1วัน14.1วัน10.8วัน11.1วัน14.3วัน20.7วัน24.8วัน29.5วัน
เซาเปาลู 17.8วัน17.8วัน15.5วัน6.8วัน0.6วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน2.8วัน6.7วัน12.6วัน
บราซีเลีย 10.1วัน8.3วัน10.4วัน5.5วัน1.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน2.9วัน7.5วัน10.2วัน
ฟอร์ตาเลซา 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.8วัน30.0วัน29.3วัน28.9วัน30.4วัน29.9วัน31.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บราซิล

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.13.610.114.010.614.08.926.214.7ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 10.410.310.210.711.311.312.012.813.512.912.111.0
เซาเปาลู 11.810.811.111.111.111.211.812.313.713.813.612.8
บราซีเลีย 9.69.39.09.810.511.712.913.812.810.99.79.7
ฟอร์ตาเลซา 19.217.515.515.117.520.322.725.226.125.724.422.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บราซิล

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C26212720NaN2926ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 25°C25°C25°C25°C24°C23°C22°C21°C21°C22°C23°C24°C
เซาเปาลู 26°C27°C26°C26°C24°C22°C20°C20°C21°C22°C23°C25°C
ฟอร์ตาเลซา 28°C28°C28°C29°C28°C28°C27°C27°C27°C27°C27°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน บราซิล

คะแนนการท่องเที่ยวใน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.93.27.24.74.15.92.5ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บราซิล

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.14.65.32.66.03.48.54.0ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บราซิล

ฤดูกาลเพาะปลูกใน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บราซิล

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บราซิล

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน บราซิลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.6.53.96.45.17.44.9ขณะนี้ขณะนี้รีโอเดจาเนโรรีโอเดจาเนโรเซาเปาลูเซาเปาลูบราซีเลียบราซีเลียฟอร์ตาเลซาฟอร์ตาเลซา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
รีโอเดจาเนโร 6.36.15.55.04.33.94.24.95.66.16.46.3
เซาเปาลู 5.95.65.45.04.23.84.04.85.46.06.46.3
บราซีเลีย 5.96.05.75.75.35.15.46.06.46.25.85.7
ฟอร์ตาเลซา 6.05.85.45.05.45.76.16.87.37.47.26.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน รีโอเดจาเนโร เซาเปาลู บราซีเลีย และฟอร์ตาเลซา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

สนามบิน