ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในแอลเบเนีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ แอลเบเนีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ติรานา ดูร์เรส และPogradec

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแอลเบเนีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ติรานา
แอลเบเนีย
ดูร์เรส
แอลเบเนีย
Pogradec
แอลเบเนีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอลเบเนีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C1803211204301314-2271-6ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 11°C12°C16°C19°C24°C28°C31°C31°C27°C22°C17°C12°C
ดูร์เรส 13°C14°C16°C19°C23°C27°C29°C29°C26°C22°C18°C14°C
Pogradec 5°C6°C10°C14°C19°C23°C26°C26°C22°C16°C11°C6°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 1°C2°C4°C7°C12°C15°C17°C17°C14°C10°C5°C2°C
ดูร์เรส 4°C5°C7°C10°C14°C17°C19°C19°C16°C13°C9°C5°C
Pogradec -2°C-1°C1°C5°C9°C12°C14°C14°C11°C7°C3°C-1°C

ติรานา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ติรานาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อน

ดูร์เรส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ดูร์เรสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวจัด

Pogradec

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Pogradecม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แอลเบเนีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%91455041ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 49%49%50%53%60%77%90%86%70%57%50%47%
ดูร์เรส 52%52%54%56%62%78%91%86%72%59%53%51%
Pogradec 46%47%49%51%58%75%90%85%69%55%46%44%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แอลเบเนีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%361035ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 8.7วัน8.8วัน8.1วัน8.7วัน6.9วัน4.9วัน3.2วัน4.2วัน6.9วัน8.7วัน10.0วัน10.3วัน
ดูร์เรส 9.2วัน9.4วัน8.6วัน8.6วัน6.5วัน4.4วัน2.9วัน4.1วัน7.1วัน9.1วัน10.4วัน10.7วัน
Pogradec 7.3วัน7.7วัน7.3วัน8.1วัน7.6วัน5.3วัน3.5วัน4.2วัน6.1วัน7.9วัน9.5วัน9.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แอลเบเนีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.1021811284ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 67.8มม.71.4มม.60.2มม.60.6มม.41.1มม.29.0มม.18.1มม.26.9มม.62.6มม.79.9มม.99.9มม.85.1มม.
ดูร์เรส 76.2มม.80.9มม.66.6มม.63.2มม.39.9มม.27.6มม.16.3มม.27.4มม.67.8มม.88.5มม.109.2มม.94.9มม.
Pogradec 43.8มม.46.0มม.43.5มม.48.0มม.38.0มม.27.2มม.18.0มม.25.0มม.52.0มม.68.2มม.82.2มม.63.3มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แอลเบเนีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.6177ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 3.9มม.4.5มม.2.3มม.0.8มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.4.6มม.
ดูร์เรส 0.6มม.0.6มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.
Pogradec 66.4มม.65.9มม.22.7มม.4.8มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.2มม.19.2มม.63.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แอลเบเนีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.29.2ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 9.6ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.5ชม.15.1ชม.14.8ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.2ชม.
ดูร์เรส 9.6ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.5ชม.15.1ชม.14.8ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.2ชม.
Pogradec 9.6ชม.10.7ชม.12.0ชม.13.3ชม.14.5ชม.15.1ชม.14.8ชม.13.7ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แอลเบเนีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%35792ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน2.3วัน6.6วัน9.8วัน9.5วัน4.2วัน1.5วัน0.2วัน0.0วัน
ดูร์เรส 0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.7วัน5.1วัน13.5วัน21.5วัน22.4วัน12.4วัน5.1วัน0.8วัน0.0วัน
Pogradec 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.5วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แอลเบเนีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.13.48.916.910.411.98.5ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 13.113.212.210.69.39.29.79.49.810.912.413.2
ดูร์เรส 16.316.514.912.810.810.710.910.611.713.615.716.7
Pogradec 11.111.711.410.69.59.39.18.68.89.610.411.0

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอลเบเนีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C2514NaNขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานา
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 15°C14°C14°C16°C19°C22°C24°C25°C23°C21°C19°C16°C
ดูร์เรส 14°C14°C14°C16°C19°C22°C24°C25°C23°C21°C19°C16°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน แอลเบเนีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.30.97.71.88.6ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แอลเบเนีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.17.0ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แอลเบเนีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แอลเบเนีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°Cขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แอลเบเนีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แอลเบเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.81.7ขณะนี้ขณะนี้ดูร์เรสดูร์เรสติรานาติรานาPogradecPogradec
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ติรานา 2.02.94.25.46.67.57.66.65.03.52.31.7
ดูร์เรส 2.02.94.35.56.77.67.66.65.03.52.31.8
Pogradec 2.13.04.35.56.67.57.66.75.23.62.41.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ติรานา ดูร์เรส และPogradec ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น