1. WeatherSpark.com
  2. สฟาลบาร์และยานไมเอน
  3. สฟาลบาร์

ภูมิอากาศและสภาพอากาศเฉลี่ยตลอดปีใน ลองเยียร์เบียน สฟาลบาร์และยานไมเอน

ใน ลองเยียร์เบียน ฤดูร้อนมีลักษณะ สั้น หนาวจัด และแห้ง ฤดูหนาวมีลักษณะ ยาวนาน เยือกเย็น หิมะตก และลมแรง และ มืดครึ้ม ตลอดปี ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยทั่วไป อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งแต่ -16°C ถึง 8°C และน้อยมากที่จะอยู่ต่ำกว่า -28°C หรือสูงกว่า 12°C

คะแนนการท่องเที่ยวแสดงว่าเวลาที่ดีที่สุดของปีที่น่าไปเที่ยว ลองเยียร์เบียน เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงอากาศอุ่นคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง ถึง ปลายเดือนกรกฎาคม

ภูมิอากาศใน ลองเยียร์เบียน

เยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ขณะนี้ขณะนี้40%40%8%8%มืดครึ้มปริมาณหยาดน้ำฟ้า : 41 มม.ปริมาณหยาดน้ำฟ้า : 41 มม.13 มม.13 มม.ร้อนอบอ้าว : 0%ร้อนอบอ้าว : 0%แห้งแห้งคะแนนการท่องเที่ยว : 0.2คะแนนการท่องเที่ยว : 0.20.00.0
สภาพอากาศรายเดือนของ ลองเยียร์เบียน คลิกที่แต่ละแผนภูมิเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฤดูกาลที่อบอุ่นมีระยะเวลา 2.5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กันยายน และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันสูงกว่า 5°C เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือ กรกฎาคม โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 8°C และต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 5°C

ฤดูกาลที่หนาวมีระยะเวลา 5.0 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 เมษายน และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า -6°C เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือ กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ -16°C และสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ -10°C

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยใน ลองเยียร์เบียน

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยใน ลองเยียร์เบียนอุ่นหนาวหนาวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-30°C-30°C-20°C-20°C-10°C-10°C0°C0°C10°C10°C20°C20°C30°C30°C40°C40°C18 ก.พ.-10°C18 ก.พ.-10°C21 ก.ค.8°C21 ก.ค.8°C-16°C-16°C5°C5°C17 มิ.ย.5°C17 มิ.ย.5°C2 ก.ย.5°C2 ก.ย.5°C22 พ.ย.-6°C22 พ.ย.-6°C20 เม.ย.-6°C20 เม.ย.-6°C2°C2°C1°C1°C-11°C-11°C-12°C-12°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
สูง -9°C-10°C-10°C-7°C-1°C4°C8°C7°C3°C-3°C-6°C-9°C
อุณหภูมิ -12°C-13°C-13°C-10°C-3°C3°C6°C5°C1°C-5°C-8°C-11°C
ต่ำ -15°C-16°C-16°C-13°C-5°C1°C5°C4°C-1°C-7°C-11°C-14°C

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยสรุปของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงตลอดทั้งปี แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลองเยียร์เบียน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000020204040606080810101212141416161818202022220000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Big Sky, รัฐมอนแทนา, สหรัฐอเมริกา (ห่างออกไป 5,841 กิโลเมตร) Sŭngjibaegam, เกาหลีเหนือ (6,033 กิโลเมตร) และSinegorsk, รัสเซีย (5,633 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ ลองเยียร์เบียน มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ ลองเยียร์เบียน กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆใน ลองเยียร์เบียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี

ช่วงที่แจ่มใสกว่าของปี ใน ลองเยียร์เบียน จะเริ่มต้นประมาณวันที่ 19 เมษายน และมีระยะเวลานาน 5.7 เดือน แล้วสิ้นสุดประมาณวันที่ 10 ตุลาคม

เดือนที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือ มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่โดยเฉลี่ยแล้วท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วนในอัตรา 38% ของเวลา

ช่วงที่มีเมฆมากกว่าของปีจะเริ่มต้นประมาณวันที่ 10 ตุลาคม และมีระยะเวลานาน 6.3 เดือน แล้วสิ้นสุดประมาณวันที่ 19 เมษายน

เดือนที่ท้องฟ้ามีเมฆมากที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือ มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่โดยเฉลี่ยแล้วท้องฟ้ามืดครึ้ม หรือมีเมฆเป็นส่วนมากในอัตรา 92% ของเวลา

ประเภทเมฆปกคลุม ใน ลองเยียร์เบียน

ประเภทเมฆปกคลุม ใน ลองเยียร์เบียนแจ่มใสกว่ามืดครึ้มกว่ามืดครึ้มกว่าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%27 พ.ค.40%27 พ.ค.40%20 ม.ค.8%20 ม.ค.8%19 เม.ย.23%19 เม.ย.23%10 ต.ค.24%10 ต.ค.24%ขณะนี้ขณะนี้แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม
สัดส่วนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มืดครึ้มกว่า 92%92%88%78%64%62%69%72%74%78%86%90%
แจ่มใสกว่า 8%8%12%22%36%38%31%28%26%22%14%10%

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร โอกาสสำหรับวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากใน ลองเยียร์เบียน มีความแตกต่างกันตลอดทั้งปี

ฤดูกาลที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากกว่ามีระยะเวลานาน 8.9 เดือน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 เมษายน โดยมีโอกาสสูงกว่า 18% ที่วันใดวันหนึ่งจะเป็นวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก เดือนที่มีวันที่หยาดน้ำฟ้าตกมากที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ กันยายน โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยเท่ากับ 7.7 วัน และมีปริมาณฝนอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร

ฤดูกาลที่แห้งกว่ามีระยะเวลานาน 3.1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม เดือนที่มีวันที่หยาดน้ำฟ้าตกน้อยที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ พฤษภาคม โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 วัน และมีปริมาณฝนอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร

ในวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก เราแยกความแตกต่างระหว่างวันที่มีฝนล้วน หรือหิมะล้วน หรือหิมะและฝนผสมกัน การจำแนกประเภทเช่นนี้แสดงว่า รูปแบบของหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยที่สุดใน ลองเยียร์เบียน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี

หิมะล้วน7.2 เดือน12 ตุลาคม18 พฤษภาคม เดือนที่มีหิมะล้วนเป็นจำนวนวันมากที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ มกราคม โดยมีจำนวนวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 วัน

ฝนล้วน4.8 เดือน18 พฤษภาคม12 ตุลาคม เดือนที่มีฝนล้วนเป็นจำนวนวันมากที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ สิงหาคม โดยมีจำนวนวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 วัน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้าในแต่ละวันใน ลองเยียร์เบียน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้าในแต่ละวันใน ลองเยียร์เบียนหิมะฝนหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%24 ก.ย.27%24 ก.ย.27%28 พ.ค.9%28 พ.ค.9%21 ก.ค.18%21 ก.ค.18%17 เม.ย.18%17 เม.ย.18%ขณะนี้ขณะนี้หิมะฝนปนกัน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)
จำนวนวันที่มีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฝน 0.8วัน0.6วัน0.6วัน0.6วัน1.3วัน3.4วัน5.3วัน6.4วัน6.1วัน2.5วัน1.2วัน0.8วัน
ปนกัน 1.5วัน1.3วัน1.2วัน0.9วัน0.7วัน0.2วัน0.0วัน0.1วัน0.8วัน1.6วัน1.7วัน1.6วัน
หิมะ 4.9วัน4.1วัน4.7วัน3.6วัน1.5วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.8วัน3.3วัน4.1วัน4.6วัน
ไม่จำกัด 7.2วัน6.1วัน6.5วัน5.1วัน3.5วัน3.8วัน5.4วัน6.5วัน7.7วัน7.4วัน7.0วัน7.0วัน

เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในปีนั้นไว้ตรงกลาง เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน ลองเยียร์เบียน มีปริมาณฝนรายเดือนแตกต่างกันบ้างตามฤดูกาล

ช่วงฝนชุกของปีมีระยะเวลา 5.2 เดือน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยมีฝนตกในช่วง 31 วันที่คร่อมวันใดวันหนึ่งไว้ตรงกลาง ในปริมาณอย่างน้อยที่สุด 13 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ กันยายน โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 36 มิลลิเมตร

ช่วงปลอดฝนในปีนั้นมีระยะเวลานาน 6.8 เดือน ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 มิถุนายน เดือนที่มีปริมาณฝนน้อยที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ เมษายน โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 5 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน ใน ลองเยียร์เบียน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน ใน ลองเยียร์เบียนฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.11 ก.ย.36 มม.11 ก.ย.36 มม.8 เม.ย.4 มม.8 เม.ย.4 มม.7 ม.ค.10 มม.7 ม.ค.10 มม.18 ธ.ค.10 มม.18 ธ.ค.10 มม.11 มิ.ย.13 มม.11 มิ.ย.13 มม.17 พ.ย.13 มม.17 พ.ย.13 มม.ขณะนี้ขณะนี้
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปริมาณน้ำฝน 10.2มม.7.6มม.6.3มม.4.7มม.6.8มม.14.1มม.22.9มม.30.1มม.35.5มม.19.2มม.12.8มม.9.7มม.

ปริมาณหิมะ

เช่นเดียวกับปริมาณฝน เราพิจารณาปริมาณหิมะที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันที่คร่อมแต่ละวันของปีไว้ตรงกลาง ลองเยียร์เบียน มีหิมะรายเดือนในปริมาณแตกต่างกันอย่างยิ่งตามฤดูกาล

ช่วงหิมะตกในปีนั้นมีระยะเวลานาน 9.0 เดือน ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึงวันที่ 8 มิถุนายน โดยมีหิมะตกในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในปริมาณอย่างน้อยที่สุด 25 มิลลิเมตร เดือนที่มีหิมะมากที่สุดใน ลองเยียร์เบียน คือ ธันวาคม โดยมีปริมาณหิมะเฉลี่ยเท่ากับ 253 มิลลิเมตร

ช่วงปลอดหิมะในปีนั้นมีระยะเวลานาน 3.0 เดือน ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กันยายน ปริมาณหิมะน้อยที่สุดในช่วงประมาณวันที่ 24 กรกฎาคม โดยมีปริมาณสะสมทั้งหมดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0 มิลลิเมตร

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนใน ลองเยียร์เบียน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนใน ลองเยียร์เบียนหิมะหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.30 ธ.ค.265 มม.30 ธ.ค.265 มม.24 ก.ค.0 มม.24 ก.ค.0 มม.6 มี.ค.252 มม.6 มี.ค.252 มม.10 พ.ย.239 มม.10 พ.ย.239 มม.7 ก.ย.25 มม.7 ก.ย.25 มม.8 มิ.ย.25 มม.8 มิ.ย.25 มม.ขณะนี้ขณะนี้
ปริมาณหิมะเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ปริมาณหิมะ 249.1มม.229.5มม.246.6มม.175.8มม.81.2มม.15.9มม.0.2มม.1.6มม.49.5มม.184.5มม.236.4มม.253.0มม.

เนื่องจากอยู่ที่ละติจูดสูง ลองเยียร์เบียน จึงประสบกับวันพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน และรัตติกาลขั้วโลกในช่วงฤดูหนาว มีบางช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือหรือใต้เส้นขอบฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าหนึ่งวัน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่แน่นอนของวันพระอาทิตย์เที่ยงคืนและรัตติกาลขั้วโลกจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีและขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับความสูงที่แน่นอนของผู้สังเกตและภูมิประเทศเฉพาะแห่ง

ใน ฤดูร้อน ใน ลองเยียร์เบียน ระหว่างปี พ.ศ. 2567 ดวงอาทิตย์ลอยอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4.2 เดือน โดยจะขึ้นในเวลา 01:10 ของวันที่ 18 เมษายน และจะไม่ตกอีกจนถึงเวลา 00:10 ของวันที่ 25 สิงหาคม

ใน ฤดูหนาว ใน ลองเยียร์เบียน ระหว่างปี พ.ศ. 2567 ดวงอาทิตย์ลอยอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3.7 เดือน โดยจะขึ้นในเวลา 13:29 ของวันที่ 25 ตุลาคม และจะไม่ตกอีกจนถึงเวลา 11:30 ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาใน ลองเยียร์เบียน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาใน ลองเยียร์เบียนวันพระอาทิตย์เที่ยงคืนรัตติกาลขั้วโลกรัตติกาลขั้วโลกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.12 ชม. 22 นาที20 มี.ค.12 ชม. 22 นาที20 มี.ค.24 ชม. 0 นาที20 มิ.ย.24 ชม. 0 นาที20 มิ.ย.12 ชม. 34 นาที22 ก.ย.12 ชม. 34 นาที22 ก.ย.0 นาที21 ธ.ค.0 นาที21 ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันขณะนี้ขณะนี้
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่
จำนวนชั่วโมงที่มีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แสงสว่างกลางวัน 0.0ชม.2.4ชม.11.6ชม.20.9ชม.24.0ชม.24.0ชม.24.0ชม.23.1ชม.14.3ชม.5.4ชม.0.0ชม.0.0ชม.

เวลาออมแสง (DST) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติใน ลองเยียร์เบียน ระหว่างปี พ.ศ. 2567 โดยเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิในวันที่ 31 มีนาคม เป็นเวลานาน 6.9 เดือน และสิ้นสุดในฤดูใบไม้ร่วงในวันที่ 27 ตุลาคม

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงใน ลองเยียร์เบียน

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0002040608101214161820220018 เม.ย.01:1018 เม.ย.01:1000:1024 ส.ค.00:1024 ส.ค.13:2925 ต.ค.13:2925 ต.ค.16 ก.พ.11:3016 ก.พ.11:3031 มี.ค.เวลาออมแสง31 มี.ค.เวลาออมแสงกลางวันกลางคืนกลางคืนกลางคืนกลางคืนเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะขณะนี้ขณะนี้
วันสุริยะคติตลอดช่วงปี พ.ศ. 2567 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา การเปลี่ยนผ่านไปยังและจากเวลาออมแสงจะมีข้อความกำกับว่า 'ออมแสง'

รูปด้านล่างแสดงภาพระดับความสูงของดวงอาทิตย์แบบย่อ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า) และมุมทิศ (มุมที่ดวงอาทิตย์มุ่งหน้าไปบนเข็มทิศ) ในแต่ละชั่วโมงของแต่ละวันตลอดช่วงเวลาที่มีการรายงาน แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ในวันใด ๆ และชั่วโมงของวันนั้น สีพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศของดวงอาทิตย์ในขณะนั้น เส้นเท่าสีดำเป็นเส้นชั้นความสูงของระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศ ใน ลองเยียร์เบียน

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศ ใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.00000202040406060808101012121414161618182020222200001010203001010202030-1235ขณะนี้ขณะนี้
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี พ.ศ. 2567 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน พ.ศ. 2567 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน ลองเยียร์เบียน

เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

ระดับความชื้นที่รับรู้ ใน ลองเยียร์เบียน เมื่อวัดเป็นร้อยละของเวลาที่ระดับความสบายต่อความชื้นคือ ร้อนอบอ้าว ร้อนและไม่มีลม หรือ มีความชื้นสูงมาก ไม่แปรเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาทั้งปี โดยยังคงมีค่าที่เกือบคงที่เท่ากับ 0% ตลอดทั้งปี

ระดับความสบายต่อความชื้น ใน ลองเยียร์เบียน

ระดับความสบายต่อความชื้น ใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2 ก.ค.0%2 ก.ค.0%ขณะนี้ขณะนี้แห้งแห้ง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วันที่ร้อนอบอ้าว 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงใน ลองเยียร์เบียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี

ช่วงที่ลมแรงกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 6.0 เดือน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 เมษายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่า 16.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดือนที่มีลมแรงที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือเดือนมกราคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 21.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ลมสงบกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 6.0 เดือน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 18 ตุลาคม เดือนที่มีลมสงบมากที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือเดือนกรกฎาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 12.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยใน ลองเยียร์เบียน

ความเร็วลมเฉลี่ยใน ลองเยียร์เบียนลมแรงลมแรงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.35 กม./ชม.35 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.2 ม.ค.21.4 กม./ชม.2 ม.ค.21.4 กม./ชม.20 มิ.ย.12.0 กม./ชม.20 มิ.ย.12.0 กม./ชม.18 ต.ค.16.7 กม./ชม.18 ต.ค.16.7 กม./ชม.18 เม.ย.16.7 กม./ชม.18 เม.ย.16.7 กม./ชม.ขณะนี้ขณะนี้
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ความเร็วลม (kph) 21.120.119.016.914.012.212.212.414.216.418.220.3

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมงส่วนใหญ่ใน ลองเยียร์เบียน คือมาจากทิศตะวันออกตลอดปี

ทิศทางลมใน ลองเยียร์เบียน

ทิศทางลมใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ขณะนี้ขณะนี้ตะวันตกตะวันออกเหนือใต้
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ลองเยียร์เบียน ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี

เวลาของปีที่น้ำอุ่นกว่าปกติมีระยะเวลานาน 1.7 เดือน ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 3°C เดือนที่น้ำมีความอุ่นมากที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือเดือนสิงหาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 4°C

เวลาของปีที่น้ำเย็นกว่าปกติมีระยะเวลานาน 7.5 เดือน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 1°C เดือนที่น้ำมีความเย็นมากที่สุดของปีใน ลองเยียร์เบียน คือเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 0°C

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยใน ลองเยียร์เบียน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยใน ลองเยียร์เบียนอุ่นเย็นเย็นม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-2°C-2°C-1°C-1°C0°C0°C1°C1°C2°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C6°C6°C7°C7°C5 ส.ค.4°C5 ส.ค.4°C-0°C14 ก.พ.-0°C14 ก.พ.11 ก.ค.3°C11 ก.ค.3°C1 ก.ย.3°C1 ก.ย.3°C22 ต.ค.1°C22 ต.ค.1°C7 มิ.ย.1°C7 มิ.ย.1°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90
น้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อุณหภูมิ 0°C0°C0°C0°C0°C1°C3°C4°C3°C1°C0°C0°C

เราคำนวณคะแนนการเดินทาง 2 ชนิดเพื่อระบุว่าสภาพอากาศตลอดทั้งปี ใน ลองเยียร์เบียน มีสภาวะน่าสบายมากแค่ไหน

คะแนนการท่องเที่ยว จะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C คะแนนนี้แสดงว่า เวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยว ลองเยียร์เบียน เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งทั่วไปตามประสานักท่องเที่ยวคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง ถึง ปลายเดือนกรกฎาคม

คะแนนการท่องเที่ยว in ลองเยียร์เบียน

คะแนนการท่องเที่ยว in ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.20.20.00.0หยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้าอุณหภูมิอุณหภูมิเมฆเมฆ
คะแนนการท่องเที่ยว (พื้นที่สีทึบ) และองค์ประกอบต่าง ๆ อันได้แก่ : คะแนนอุณหภูมิ (เส้นสีแดง) คะแนนเมฆปกคลุม (เส้นสีน้ำเงิน) และคะแนนหยาดน้ำฟ้า (เส้นสีเขียว)

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ จะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ลองเยียร์เบียน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.00.0ขณะนี้ขณะนี้หยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้าอุณหภูมิอุณหภูมิเมฆเมฆ
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ (พื้นที่สีทึบ) และองค์ประกอบต่าง ๆ อันได้แก่ : คะแนนอุณหภูมิ (เส้นสีแดง) คะแนนเมฆปกคลุม (เส้นสีน้ำเงิน) และคะแนนหยาดน้ำฟ้า (เส้นสีเขียว)

ระเบียบวิธี

ในแต่ละชั่วโมงระหว่าง 08:00 ถึง 21:00 ของแต่ละวันในช่วงเวลาการวิเคราะห์ (พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2559) คะแนนต่าง ๆ ที่ไม่ขึ้นต่อกันจะคำนวณจากอุณหภูมิที่รับรู้ เมฆปกคลุม และปริมาณหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด คะแนนเหล่านั้นจะรวมเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวมรายชั่วโมงคะแนนเดียว จากนั้นจะรวมกลุ่มเป็นวัน โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีในช่วงการวิเคราะห์และปรับให้เรียบ

คะแนนเมฆปกคลุมของเราคือ 10 ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเต็มที่ แล้วลดลงเชิงเส้นไปที่ 9 ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่ และไปที่ 1 ในกรณีที่ท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มที่

คะแนนหยาดน้ำฟ้าของเรา ซึ่งวัดจากปริมาณหยาดน้ำฟ้าในช่วง 3 ชั่วโมงโดยมีจุดกึ่งกลางตรงชั่วโมงที่สนใจ มีค่าเท่ากับ 10 สำหรับกรณีที่ไม่มีหยาดน้ำฟ้า แล้วลดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 สำหรับกรณีที่มีหยาดน้ำฟ้าน้อยมาก และไปที่ 0 ในกรณีที่มีหยาดน้ำฟ้า 1 มิลลิเมตร หรือมากกว่านั้น

คะแนนอุณหภูมิสำหรับท่องเที่ยวของเราคือ 0 เมื่ออุณหภูมิที่รับรู้อยู่ต่ำกว่า 10°C โดยเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 18°C หรือไปที่ 10 เมื่อมีอุณหภูมิ 24°C และลดดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 27°C และไปที่ 1 เมื่อมีอุณหภูมิ 32°C หรือสูงกว่านั้น

คะแนนอุณหภูมิชายหาด/สระว่ายน้ำของเราคือ 0 เมื่ออุณหภูมิที่รับรู้อยู่ต่ำกว่า 18°C โดยเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 24°C หรือไปที่ 10 เมื่อมีอุณหภูมิ 28°C และลดดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 32°C และไปที่ 1 เมื่อมีอุณหภูมิ 38°C หรือสูงกว่านั้น

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ใน ลองเยียร์เบียน จะมีเวลานาน 2.5 เดือน (76 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 13 มิถุนายน ถึงประมาณวันที่ 29 สิงหาคม น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม หรือหลังวันที่ 30 มิถุนายน และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม หรือหลังวันที่ 16 กันยายน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน ลองเยียร์เบียน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน ลองเยียร์เบียน