1. WeatherSpark.com
  2. สหราชอาณาจักร
  3. แอเบอร์ดีน

สภาพอากาศของเดือนธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร

อุณหภูมิสูงรายวัน ลดลง ไป 1°C จาก 8°C เป็น 6°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 2°C หรือสูงกว่า 12°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน ลดลง ไป 1°C จาก 3°C เป็น 2°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า -3°C หรือสูงกว่า 7°C อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันต่ำสุดคือ 2°C ในวันที่ 30 ธันวาคม

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 5 สิงหาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน แอเบอร์ดีน โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 11°C ถึง 18°C ส่วน 30 ธันวาคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2°C ถึง 6°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°Cพ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.8°C1 ธ.ค.8°C3°C3°C31 ธ.ค.6°C31 ธ.ค.6°C2°C2°C11 ธ.ค.7°C11 ธ.ค.7°C2°C2°C21 ธ.ค.7°C21 ธ.ค.7°C2°C2°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน ธันวาคม ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000พ.ย.ม.ค.หนาวจัดหนาวหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Metlakatla, สหรัฐอเมริกา (ห่างออกไป 6,738 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ แอเบอร์ดีน มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ แอเบอร์ดีน กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน มีเมฆปกคลุม อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ยังคงอยู่ที่ประมาณ 62% ตลอดทั้งเดือน

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 3 ธันวาคม โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 39% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 27 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 66% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 49% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.38%1 ธ.ค.38%31 ธ.ค.37%31 ธ.ค.37%11 ธ.ค.37%11 ธ.ค.37%21 ธ.ค.36%21 ธ.ค.36%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน แอเบอร์ดีน วันที่หยาดน้ำฟ้าจะตกมากในช่วงเดือน ธันวาคม มีโอกาส อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยยังคงอยู่ที่ 36% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีตกรายวันสูงสุดของปีคือ 40% ในวันที่ 30 ตุลาคม และโอกาสน้อยที่สุดคือ 22% ในวันที่ 10 พฤษภาคม

ในช่วงเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน โอกาสที่จะเป็นวันที่มี ฝนล้วน ยังคงอยู่ที่ 34% เป็นสำคัญตลอดทั้งวัน โอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะผสมฝน ยังคงอยู่ที่ 1% เป็นสำคัญตลอดทั้งวัน และโอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะล้วน ยังคงอยู่ที่ 0% เป็นสำคัญตลอดทั้งวัน

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.35%1 ธ.ค.35%31 ธ.ค.37%31 ธ.ค.37%11 ธ.ค.35%11 ธ.ค.35%21 ธ.ค.37%21 ธ.ค.37%ฝนปนกัน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยคงอยู่ที่ประมาณ 59 มิลลิเมตร ตลอดเดือน น้อยมากที่เกิน 96 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 24 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.61 มม.1 ธ.ค.61 มม.31 ธ.ค.57 มม.31 ธ.ค.57 มม.11 ธ.ค.59 มม.11 ธ.ค.59 มม.21 ธ.ค.58 มม.21 ธ.ค.58 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน ความยาวของเวลากลางวัน ลดลงช้า ๆ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน ลดลง ไป 20 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การลดลง รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 41 วินาที และมี การลดลง รายสัปดาห์เท่ากับ 4 นาที และ 46 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 21 ธันวาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 6 ชั่วโมง และ 41 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 1 ธันวาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 7 ชั่วโมง และ 9 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.พ.ย.ม.ค.21 ธ.ค.6 ชม. 41 นาที21 ธ.ค.6 ชม. 41 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ธ.ค.7 ชม. 9 นาที1 ธ.ค.7 ชม. 9 นาที31 ธ.ค.6 ชม. 48 นาที31 ธ.ค.6 ชม. 48 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดของเดือน ใน แอเบอร์ดีน คือ 08:23 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 25 นาที ในเวลา 08:48 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม

เวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ 15:25 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม และเวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 11 นาที ในเวลา 15:35 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม

มีการใช้เวลาออมแสง ใน แอเบอร์ดีน ระหว่างปี พ.ศ. 2567 แต่ไม่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงในเดือน ธันวาคม ดังนั้นจึงมีการใช้เวลาออมแสงตลอดทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 04:12 และตกในเวลาอีก 17 ชั่วโมง และ 56 นาที ต่อมาที่เวลา 22:08 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 08:46 และตกในเวลาอีก 6 ชั่วโมง และ 41 นาที ต่อมาที่ 15:26

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100020406081012141618202200พ.ย.ม.ค.08:2308:231 ธ.ค.15:311 ธ.ค.15:3108:4708:4731 ธ.ค.15:3531 ธ.ค.15:3508:4108:4114 ธ.ค.15:2514 ธ.ค.15:2508:4608:4621 ธ.ค.15:2621 ธ.ค.15:26เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน ธันวาคม จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

รูปด้านล่างแสดงภาพระดับความสูงของดวงอาทิตย์แบบย่อ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า) และมุมทิศ (มุมที่ดวงอาทิตย์มุ่งหน้าไปบนเข็มทิศ) ในแต่ละชั่วโมงของแต่ละวันตลอดช่วงเวลาที่มีการรายงาน แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ในวันใด ๆ และชั่วโมงของวันนั้น สีพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศของดวงอาทิตย์ในขณะนั้น เส้นเท่าสีดำเป็นเส้นชั้นความสูงของระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000พ.ย.ม.ค.00100001010
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี ธันวาคม 2567 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน ธันวาคม 2567 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000พ.ย.ม.ค.1 พ.ย.12:481 พ.ย.12:4815 พ.ย.21:2915 พ.ย.21:291 ธ.ค.06:221 ธ.ค.06:2215 ธ.ค.09:0215 ธ.ค.09:0230 ธ.ค.22:2830 ธ.ค.22:2813 ม.ค.22:2813 ม.ค.22:2829 ม.ค.12:3729 ม.ค.12:3707:2607:2615:5215:5215:0615:0609:1709:1709:2509:2514:4114:4113:4613:4609:5009:5009:3009:3014:0714:0714:3814:3809:4309:4308:5408:5416:0916:09
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ธ.ค. 2567แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
0%09:25ต.อ.ต.14:41ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-12:03ต.395,548 กม.
2
2%10:41ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้15:19ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-13:00ต.392,222 กม.
3
6%11:37ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้16:21ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-13:59ต.388,796 กม.
4
12%12:10ต.อ.ต.17:44ต.ต.ต.-14:57ต.385,341 กม.
5
19%12:28ต.อ.ต.19:18ต.ต.ต.-15:53ต.381,890 กม.
6
29%12:39ต.อ.ต.20:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:46ต.378,471 กม.
7
40%12:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:36ต.375,134 กม.
8
50%12:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:24ต.371,982 กม.
9
63%-00:02ต.ต.12:55ต.อ.19:11ต.369,186 กม.
10
74%-01:35ต.ต.12:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:58ต.366,980 กม.
11
84%-03:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:48ต.365,640 กม.
12
92%-04:52ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:12ต.อ.น.21:42ต.365,436 กม.
13
97%-06:37ต.ต.น.13:24ต.อ.น.22:39ต.366,567 กม.
14
100%-08:20ต.ต.น.13:46เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:40ต.369,101 กม.
15
100%-09:50เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:29เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
16
99%-10:50เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:39เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:41ต.372,928 กม.
17
96%-11:22ต.ต.น.17:09ต.อ.น.01:41ต.377,761 กม.
18
91%-11:39ต.ต.น.18:43ต.อ.น.02:36ต.383,183 กม.
19
84%-11:48ต.ต.น.20:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:27ต.388,717 กม.
20
76%-11:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:12ต.393,899 กม.
21
66%-11:58ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:58ต.อ.04:54ต.398,326 กม.
22
50%-12:01ต.ต.-05:34ต.401,684 กม.
23
47%00:15ต.อ.12:04ต.ต.-06:12ต.403,768 กม.
24
37%01:32ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:51ต.404,485 กม.
25
28%02:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:32ต.403,853 กม.
26
20%04:12ต.อ.ต.12:17ต.ต.ต.-08:15ต.401,995 กม.
27
13%05:37ต.อ.ต.12:26ต.ต.ต.-09:02ต.399,119 กม.
28
7%07:04ต.อ.ต.12:43ต.ต.ต.-09:54ต.395,502 กม.
29
2%08:26ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้13:13ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-10:49ต.391,462 กม.
30
0%09:30ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้14:07ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-11:49ต.387,323 กม.
31
0%10:11ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้15:26ต.ต.ต.-12:48ต.383,379 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน แอเบอร์ดีน is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน ธันวาคม โดยคงอยู่ที่ประมาณ 0% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน ธันวาคมใน แอเบอร์ดีน

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน ธันวาคมใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.0%1 ธ.ค.0%31 ธ.ค.0%31 ธ.ค.0%11 ธ.ค.0%11 ธ.ค.0%21 ธ.ค.0%21 ธ.ค.0%แห้งแห้ง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แอเบอร์ดีน เพิ่มขึ้น ระหว่างเดือน ธันวาคม โดยเพิ่มขึ้นจาก 27.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 29.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 7 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 29.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 16.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.27.2 กม./ชม.1 ธ.ค.27.2 กม./ชม.31 ธ.ค.29.0 กม./ชม.31 ธ.ค.29.0 กม./ชม.16 ธ.ค.27.5 กม./ชม.16 ธ.ค.27.5 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แอเบอร์ดีน ตลอดเดือน ธันวาคม ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 39% ในวันที่ 29 ธันวาคม

ทิศทางลมในเดือน ธันวาคม ในแอเบอร์ดีน

ทิศทางลมในเดือน ธันวาคม ในแอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%พ.ย.ม.ค.ตะวันตกใต้เหนือตะวันออก
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

แอเบอร์ดีน ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน แอเบอร์ดีน ลดลงช้า ๆ ระหว่างเดือน ธันวาคม, ลดลง 2°C จาก 9°C เป็น 8°C ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031315°C5°C6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°C10°C10°C11°C11°C12°C12°Cพ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.9°C1 ธ.ค.9°C31 ธ.ค.8°C31 ธ.ค.8°C11 ธ.ค.9°C11 ธ.ค.9°C21 ธ.ค.8°C21 ธ.ค.8°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ใน แอเบอร์ดีน จะมีเวลานาน 6.5 เดือน (200 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 19 เมษายน ถึงประมาณวันที่ 5 พฤศจิกายน น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 21 มีนาคม หรือหลังวันที่ 12 พฤษภาคม และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 12 ตุลาคม หรือหลังวันที่ 2 ธันวาคม

เดือน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน มีโอกาสมากกว่าครึ่งที่จะอยู่ภายนอกช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยที่วันใดวันหนึ่งมีโอกาสจะอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกเท่ากับ ช่วงต่ำ ของ -0% ในวันที่ 30 ธันวาคม

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.11%1 ธ.ค.11%31 ธ.ค.-0%31 ธ.ค.-0%11 ธ.ค.5%11 ธ.ค.5%21 ธ.ค.1%21 ธ.ค.1%50%5 พ.ย.50%5 พ.ย.หนาวจัดหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ย ใน แอเบอร์ดีน อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน ธันวาคม โดยยังคงอยู่ภายในช่วง 1°C ของ 515°C ตลอดเดือน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน ธันวาคม ใน แอเบอร์ดีนธ.ค.112233445566