1. WeatherSpark.com
  2. ไอซ์แลนด์
  3. เรคยาวิก

สภาพอากาศของเดือนเมษายน ใน เรคยาวิก ไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงรายวัน เพิ่มขึ้น ไป 3°C จาก 4°C เป็น 7°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า -0°C หรือสูงกว่า 11°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน เพิ่มขึ้น ไป 3°C จาก -0°C เป็น 2°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า -6°C หรือสูงกว่า 6°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 30 กรกฎาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน เรคยาวิก โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 9°C ถึง 14°C ส่วน 24 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ -2°C ถึง 2°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-8°C-8°C-6°C-6°C-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.4°C1 เม.ย.4°C-0°C-0°C30 เม.ย.7°C30 เม.ย.7°C2°C2°C11 เม.ย.5°C11 เม.ย.5°C0°C0°C21 เม.ย.6°C21 เม.ย.6°C1°C1°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน เมษายน ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Sand Point, สหรัฐอเมริกา (ห่างออกไป 6,274 กิโลเมตร)และKodiak, สหรัฐอเมริกา (5,832 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ เรคยาวิก มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ เรคยาวิก กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน เมษายน ใน เรคยาวิก มีเมฆปกคลุม ลดลง โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ลดลง จาก 67% เป็น 59%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 30 เมษายน โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 41% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 78% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 43% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.33%1 เม.ย.33%30 เม.ย.41%30 เม.ย.41%11 เม.ย.36%11 เม.ย.36%21 เม.ย.39%21 เม.ย.39%ขณะนี้ขณะนี้แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน เรคยาวิก วันที่หยาดน้ำฟ้าจะตกมากในช่วงเดือน เมษายน มีโอกาส ลดลงrอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงต้นเดือนมีโอกาส 44% ส่วนช่วงปลายเดือนมีโอกาส 36%

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีตกรายวันสูงสุดของปีคือ 55% ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และโอกาสน้อยที่สุดคือ 29% ในวันที่ 6 กรกฎาคม

ในช่วงเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก โอกาสที่จะเป็นวันที่มี ฝนล้วน ยังคงอยู่ที่ 35% เป็นสำคัญตลอดทั้งวัน โอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะปนฝนลดลง จาก 7% เป็น 2% และโอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะเท่านั้นลดลง จาก 3% เป็น 0%

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%50%50%55%55%60%60%มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.44%1 เม.ย.44%30 เม.ย.36%30 เม.ย.36%11 เม.ย.42%11 เม.ย.42%21 เม.ย.41%21 เม.ย.41%ขณะนี้ขณะนี้หิมะปนกันฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก ลดลง โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 83 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 134 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 38 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 68 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 120 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 24 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.83 มม.1 เม.ย.83 มม.30 เม.ย.68 มม.30 เม.ย.68 มม.11 เม.ย.77 มม.11 เม.ย.77 มม.21 เม.ย.71 มม.21 เม.ย.71 มม.ขณะนี้ขณะนี้
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณหิมะ

เช่นเดียวกับปริมาณฝน เราพิจารณาปริมาณหิมะที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในเดือนเมษายน ใน เรคยาวิก ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 101 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 228 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 9 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 17 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 57 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า -0 มิลลิเมตร

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน เรคยาวิก

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.101 มม.1 เม.ย.101 มม.30 เม.ย.17 มม.30 เม.ย.17 มม.11 เม.ย.63 มม.11 เม.ย.63 มม.21 เม.ย.34 มม.21 เม.ย.34 มม.
ปริมาณหิมะเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ เมษายน ใน เรคยาวิก ความยาวของเวลากลางวัน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน เพิ่มขึ้น ไป 3 ชั่วโมง และ 12 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การเพิ่มขึ้น รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6 นาที และ 37 วินาที และมี การเพิ่มขึ้น รายสัปดาห์เท่ากับ 46 นาที และ 18 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 1 เมษายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 13 ชั่วโมง และ 36 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 30 เมษายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 16 ชั่วโมง และ 48 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 เม.ย.13 ชม. 36 นาที1 เม.ย.13 ชม. 36 นาที30 เม.ย.16 ชม. 48 นาที30 เม.ย.16 ชม. 48 นาที16 เม.ย.15 ชม. 15 นาที16 เม.ย.15 ชม. 15 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดของเดือน ใน เรคยาวิก คือ 06:44 เมื่อวันที่ 1 เมษายน และพระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดคือ ก่อนหน้านั้น 1 ชั่วโมง และ 42 นาที ในเวลา 05:01 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

เวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ 20:20 เมื่อวันที่ 1 เมษายน และเวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง และ 30 นาที ในเวลา 21:49 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

ไม่มีการใช้เวลาออมแสง ใน เรคยาวิก ระหว่างปี พ.ศ. 2567

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 02:55 และตกในเวลาอีก 21 ชั่วโมง และ 8 นาที ต่อมาที่เวลา 00:03 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 11:22 และตกในเวลาอีก 4 ชั่วโมง และ 7 นาที ต่อมาที่ 15:29

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020406081012141618202200มี.ค.พ.ค.05:0105:0130 เม.ย.21:4930 เม.ย.21:4906:4406:441 เม.ย.20:201 เม.ย.20:2006:0806:0811 เม.ย.20:5011 เม.ย.20:5005:3305:3321 เม.ย.21:2121 เม.ย.21:21เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกขณะนี้ขณะนี้
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

รูปด้านล่างแสดงภาพระดับความสูงของดวงอาทิตย์แบบย่อ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า) และมุมทิศ (มุมที่ดวงอาทิตย์มุ่งหน้าไปบนเข็มทิศ) ในแต่ละชั่วโมงของแต่ละวันตลอดช่วงเวลาที่มีการรายงาน แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ในวันใด ๆ และชั่วโมงของวันนั้น สีพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศของดวงอาทิตย์ในขณะนั้น เส้นเท่าสีดำเป็นเส้นชั้นความสูงของระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ เมษายน ใน เรคยาวิก

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.001010202030304000010102020303040ขณะนี้ขณะนี้
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี เมษายน 2567 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน เมษายน 2567 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน ใน เรคยาวิก

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.10 มี.ค.09:0110 มี.ค.09:0125 มี.ค.07:0125 มี.ค.07:018 เม.ย.18:228 เม.ย.18:2223 เม.ย.23:5023 เม.ย.23:508 พ.ค.03:238 พ.ค.03:2323 พ.ค.13:5423 พ.ค.13:5408:3008:3019:4119:4119:0219:0207:2507:2506:2706:2720:4620:4621:2321:2305:1105:1104:0604:0622:3822:38ขณะนี้ขณะนี้
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2567แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
59%06:53ต.383,550 กม.
2
50%07:55ต.378,174 กม.
3
37%07:59ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้09:55ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-08:57ต.372,720 กม.
4
25%07:18ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้12:35ต.ต.ต.-09:56ต.367,595 กม.
5
16%07:01ต.อ.ต.14:47ต.ต.ต.-10:53ต.363,276 กม.
6
8%06:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:49ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:46ต.360,243 กม.
7
2%06:37ต.อ.18:47ต.ต.-12:37ต.358,895 กม.
8
0%06:27ต.อ.20:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:27ต.359,465 กม.
9
1%06:16ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:50ต.ต.น.-14:18ต.361,966 กม.
10
5%06:02ต.อ.น.--15:10ต.366,175 กม.
11
12%-01:06เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ05:43เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ16:05ต.371,676 กม.
12
20%17:02ต.377,925 กม.
13
30%17:58ต.384,348 กม.
14
40%18:53ต.390,422 กม.
15
50%19:45ต.395,732 กม.
16
60%-06:53เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ09:45เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:33ต.399,996 กม.
17
70%-06:26ต.ต.น.11:50ต.อ.น.21:18ต.403,070 กม.
18
78%-06:11ต.ต.น.13:36ต.อ.น.21:59ต.404,922 กม.
19
86%-05:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:39ต.405,613 กม.
20
92%-05:50ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:43ต.อ.23:17ต.405,266 กม.
21
96%-05:40ต.ต.18:13ต.อ.23:56ต.404,041 กม.
22
98%-05:31ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:45ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--
23
100%-05:22ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:23ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:35ต.402,108 กม.
24
100%-05:11ต.ต.ต.23:10ต.อ.ต.01:18ต.399,623 กม.
25
99%-04:57ต.ต.ต.-02:03ต.396,714 กม.
26
96%01:15ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้04:32ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้-02:54ต.393,474 กม.
27
90%03:48ต.389,962 กม.
28
83%04:47ต.386,217 กม.
29
74%05:49ต.382,283 กม.
30
63%06:50ต.378,233 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน เรคยาวิก is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ที่ประมาณ 0% ตลอดเดือน

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน เมษายนใน เรคยาวิก

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน เมษายนใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.16 เม.ย.0%16 เม.ย.0%1 เม.ย.0%1 เม.ย.0%30 เม.ย.0%30 เม.ย.0%แห้งแห้ง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เรคยาวิก ลดลง ระหว่างเดือน เมษายน โดยลดลงจาก 21.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 18.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 7 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 25.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 12.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.35 กม./ชม.35 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.21.6 กม./ชม.1 เม.ย.21.6 กม./ชม.30 เม.ย.18.6 กม./ชม.30 เม.ย.18.6 กม./ชม.16 เม.ย.20.0 กม./ชม.16 เม.ย.20.0 กม./ชม.ขณะนี้ขณะนี้
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลม ใน เรคยาวิก ระหว่างเดือน เมษายน ส่วนใหญ่มาจาก ทิศตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 เมษายนและตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายนและทิศใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 27 เมษายน

ทิศทางลมในเดือน เมษายน ในเรคยาวิก

ทิศทางลมในเดือน เมษายน ในเรคยาวิกต.ต.อ.ต.ต.อ.ต.เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ตะวันตกใต้ตะวันออกเหนือ
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

เรคยาวิก ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน เรคยาวิก เพิ่มขึ้นช้า ๆ ระหว่างเดือน เมษายน, เพิ่มขึ้น 1°C จาก 5°C เป็น 6°C ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิก

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930304°C4°C5°C5°C6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°C10°C10°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.5°C1 เม.ย.5°C30 เม.ย.6°C30 เม.ย.6°C11 เม.ย.5°C11 เม.ย.5°C21 เม.ย.6°C21 เม.ย.6°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ใน เรคยาวิก จะมีเวลานาน 4.9 เดือน (148 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 9 พฤษภาคม ถึงประมาณวันที่ 5 ตุลาคม น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 21 เมษายน หรือหลังวันที่ 29 พฤษภาคม และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 15 กันยายน หรือหลังวันที่ 23 ตุลาคม

เดือน เมษายน ใน เรคยาวิก มีโอกาสมากกว่าครึ่งที่จะอยู่ภายนอกช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยที่วันใดวันหนึ่งมีโอกาสจะอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 0% เป็น 26% ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน เมษายน ใน เรคยาวิก

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.0%1 เม.ย.0%30 เม.ย.26%30 เม.ย.26%11 เม.ย.1%11 เม.ย.1%21 เม.ย.11%21 เม.ย.11%50%9 พ.ค.50%9 พ.ค.90%29 พ.ค.90%29 พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ย ใน เรคยาวิก อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยยังคงอยู่ที่ประมาณ 0°C ตลอดเดือน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน เมษายน ใน เรคยาวิก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน เมษายน ใน เรคยาวิกเม.ย.112233445566