1. WeatherSpark.com
  2. อาร์เจนตินา
  3. อูซัวยา

สภาพอากาศของเดือนมีนาคม ใน อูซัวยา อาร์เจนตินา

อุณหภูมิสูงรายวัน ลดลง ไป 2°C จาก 12°C เป็น 10°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 6°C หรือสูงกว่า 16°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน ลดลง ไป 2°C จาก 6°C เป็น 4°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 1°C หรือสูงกว่า 9°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 13 มกราคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน อูซัวยา โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 6°C ถึง 13°C ส่วน 5 กรกฎาคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ -1°C ถึง 3°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°Cก.พ.เม.ย.1 มี.ค.12°C1 มี.ค.12°C6°C6°C31 มี.ค.10°C31 มี.ค.10°C4°C4°C11 มี.ค.11°C11 มี.ค.11°C5°C5°C21 มี.ค.11°C21 มี.ค.11°C5°C5°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน มีนาคม ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000ก.พ.เม.ย.หนาวจัดหนาวหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Höfn, ไอซ์แลนด์ (ห่างออกไป 14,009 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ อูซัวยา มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ อูซัวยา กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน มีนาคม ใน อูซัวยา มีเมฆปกคลุม อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ยังคงอยู่ที่ประมาณ 59% ตลอดทั้งเดือน

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 1 มีนาคม โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 43% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 65% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 45% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.43%1 มี.ค.43%31 มี.ค.40%31 มี.ค.40%11 มี.ค.42%11 มี.ค.42%21 มี.ค.41%21 มี.ค.41%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน อูซัวยา วันที่หยาดน้ำฟ้าจะตกมากในช่วงเดือน มีนาคม มีโอกาส อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยยังคงอยู่ที่ 26% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีตกรายวันสูงสุดของปีคือ 30% ในวันที่ 25 ธันวาคม และโอกาสน้อยที่สุดคือ 13% ในวันที่ 30 กันยายน

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%ก.พ.เม.ย.25 มี.ค.25%25 มี.ค.25%1 มี.ค.25%1 มี.ค.25%11 มี.ค.26%11 มี.ค.26%ฝนปนกัน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยคงอยู่ที่ประมาณ 32 มิลลิเมตร ตลอดเดือน น้อยมากที่เกิน 55 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 13 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.32 มม.1 มี.ค.32 มม.31 มี.ค.32 มม.31 มี.ค.32 มม.11 มี.ค.32 มม.11 มี.ค.32 มม.21 มี.ค.33 มม.21 มี.ค.33 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ มีนาคม ใน อูซัวยา ความยาวของเวลากลางวัน ลดลงอย่างรวดเร็วมาก ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน ลดลง ไป 2 ชั่วโมง และ 15 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การลดลง รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4 นาที และ 29 วินาที และมี การลดลง รายสัปดาห์เท่ากับ 31 นาที และ 23 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 31 มีนาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 11 ชั่วโมง และ 20 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 1 มีนาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 13 ชั่วโมง และ 34 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ก.พ.เม.ย.20 มี.ค.12 ชม. 13 นาที20 มี.ค.12 ชม. 13 นาทีกลางวันกลางวันกลางวันกลางวันกลางคืน1 มี.ค.13 ชม. 34 นาที1 มี.ค.13 ชม. 34 นาที31 มี.ค.11 ชม. 20 นาที31 มี.ค.11 ชม. 20 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดของเดือน ใน อูซัวยา คือ 06:57 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 59 นาที ในเวลา 07:56 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

เวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ 20:31 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และเวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง และ 15 นาที ในเวลา 19:16 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

ไม่มีการใช้เวลาออมแสง ใน อูซัวยา ระหว่างปี พ.ศ. 2567

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 04:51 และตกในเวลาอีก 17 ชั่วโมง และ 20 นาที ต่อมาที่เวลา 22:11 ส่วนในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 09:58 และตกในเวลาอีก 7 ชั่วโมง และ 12 นาที ต่อมาที่ 17:11

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200ก.พ.เม.ย.06:5706:571 มี.ค.20:311 มี.ค.20:3107:5607:5631 มี.ค.19:1631 มี.ค.19:1607:1707:1711 มี.ค.20:0711 มี.ค.20:0707:3707:3721 มี.ค.19:4121 มี.ค.19:41เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน มีนาคม จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

รูปด้านล่างแสดงภาพระดับความสูงของดวงอาทิตย์แบบย่อ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า) และมุมทิศ (มุมที่ดวงอาทิตย์มุ่งหน้าไปบนเข็มทิศ) ในแต่ละชั่วโมงของแต่ละวันตลอดช่วงเวลาที่มีการรายงาน แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ในวันใด ๆ และชั่วโมงของวันนั้น สีพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศของดวงอาทิตย์ในขณะนั้น เส้นเท่าสีดำเป็นเส้นชั้นความสูงของระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ มีนาคม ใน อูซัวยา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000ก.พ.เม.ย.00101020202030405000010102020303040
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี มีนาคม 2567 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน มีนาคม 2567 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมีนาคม ใน อูซัวยา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.พ.เม.ย.9 ก.พ.20:009 ก.พ.20:0024 ก.พ.09:3124 ก.พ.09:3110 มี.ค.06:0110 มี.ค.06:0125 มี.ค.04:0125 มี.ค.04:018 เม.ย.15:228 เม.ย.15:2223 เม.ย.20:5023 เม.ย.20:5004:5804:5821:4821:4821:0121:0106:2706:2707:1707:1720:2520:2519:3219:3207:5807:5807:5107:5118:5018:5018:0118:0109:3509:35
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
มี.ค. 2567แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
72%-14:02ต.ต.ต.21:54ต.อ.ต.05:44น.397,580 กม.
2
63%-15:26ต.ต.ต.22:13ต.อ.ต.06:31น.393,078 กม.
3
50%-16:48ต.ต.ต.22:43ต.อ.ต.07:22น.387,703 กม.
4
41%-18:00ต.ต.ต.23:32ต.อ.ต.08:17น.381,665 กม.
5
30%-18:54ต.ต.ต.-09:16น.375,313 กม.
6
20%00:44ต.อ.ต.19:29ต.ต.ต.-10:16น.369,133 กม.
7
11%02:16ต.อ.ต.19:51ต.ต.ต.-11:15น.363,699 กม.
8
5%03:57ต.อ.ต.20:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:11น.359,590 กม.
9
1%05:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:05น.357,284 กม.
10
0%07:17ต.อ.20:25ต.ต.-13:57น.357,064 กม.
11
3%08:55ต.อ.20:34ต.ต.-14:47น.358,958 กม.
12
8%10:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:43ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:39น.362,738 กม.
13
17%12:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:32น.367,969 กม.
14
26%13:43ต.อ.น.21:11ต.ต.น.-17:27น.374,099 กม.
15
37%15:15ต.อ.น.21:35ต.ต.น.-18:25น.380,549 กม.
16
48%16:35ต.อ.น.22:13ต.ต.น.-19:24น.386,801 กม.
17
50%17:37ต.อ.น.23:08ต.ต.น.-20:22น.392,446 กม.
18
68%18:18ต.อ.น.--21:18น.397,215 กม.
19
77%-00:18ต.ต.น.18:43ต.อ.น.22:10น.400,969 กม.
20
85%-01:37ต.ต.น.19:00ต.อ.น.22:58น.403,679 กม.
21
91%-02:56ต.ต.น.19:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:42น.405,392 กม.
22
94%-04:15ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
23
96%-05:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:24น.406,199 กม.
24
99%-06:45ต.ต.19:32ต.อ.01:03น.406,203 กม.
25
100%-07:58ต.ต.19:37ต.อ.01:42น.405,495 กม.
26
99%-09:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:44ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:20น.404,138 กม.
27
97%-10:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:00น.402,161 กม.
28
92%-11:50ต.ต.ต.20:02ต.อ.ต.03:43น.399,563 กม.
29
86%-13:12ต.ต.ต.20:18ต.อ.ต.04:28น.396,327 กม.
30
78%-14:35ต.ต.ต.20:43ต.อ.ต.05:17น.392,438 กม.
31
68%-15:50ต.ต.ต.21:23ต.อ.ต.06:10น.387,923 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน อูซัวยา is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยคงอยู่ที่ประมาณ 0% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 19 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน มีนาคมใน อูซัวยา

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน มีนาคมใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.0%1 มี.ค.0%31 มี.ค.0%31 มี.ค.0%11 มี.ค.0%11 มี.ค.0%21 มี.ค.0%21 มี.ค.0%แห้งแห้ง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อูซัวยา ลดลงช้า ๆ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยลดลงจาก 23.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 21.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 25.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 19.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.35 กม./ชม.35 กม./ชม.ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.23.3 กม./ชม.1 มี.ค.23.3 กม./ชม.31 มี.ค.21.7 กม./ชม.31 มี.ค.21.7 กม./ชม.11 มี.ค.23.0 กม./ชม.11 มี.ค.23.0 กม./ชม.21 มี.ค.22.5 กม./ชม.21 มี.ค.22.5 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อูซัวยา ตลอดเดือน มีนาคม ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 62% ในวันที่ 1 มีนาคม

ทิศทางลมในเดือน มีนาคม ในอูซัวยา

ทิศทางลมในเดือน มีนาคม ในอูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ก.พ.เม.ย.ตะวันตกเหนือใต้
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

อูซัวยา ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน อูซัวยา อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยคงอยู่ที่ประมาณ 9°C ตลอดเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031317.0°C7.0°C7.5°C7.5°C8.0°C8.0°C8.5°C8.5°C9.0°C9.0°C9.5°C9.5°C10.0°C10.0°C10.5°C10.5°Cก.พ.เม.ย.1 มี.ค.9°C1 มี.ค.9°C31 มี.ค.9°C31 มี.ค.9°C11 มี.ค.9°C11 มี.ค.9°C21 มี.ค.9°C21 มี.ค.9°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ใน อูซัวยา จะมีเวลานาน 5.1 เดือน (153 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงประมาณวันที่ 6 เมษายน น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 4 ตุลาคม หรือหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 8 มีนาคม หรือหลังวันที่ 3 พฤษภาคม

เดือน มีนาคม ใน อูซัวยา มีโอกาสมากกว่าครึ่งที่จะอยู่ภายในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยที่วันใดวันหนึ่งมีโอกาสจะอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 94% เป็น 61% ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน มีนาคม ใน อูซัวยา

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน มีนาคม ใน อูซัวยาฤดูกาลเพาะปลูกมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ก.พ.เม.ย.94%1 มี.ค.94%1 มี.ค.61%31 มี.ค.61%31 มี.ค.87%11 มี.ค.87%11 มี.ค.75%21 มี.ค.75%21 มี.ค.50%6 เม.ย.50%6 เม.ย.หนาวจัดหนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ย ใน อูซัวยา อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยยังคงอยู่ภายในช่วง 8°C ของ 107°C ตลอดเดือน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน มีนาคม ใน อูซัวยา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน มีนาคม ใน อูซัวยามี.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313180°C80°C90°C90°C100°C100°C110°C110°C120°C120°C130°C130°C140°C140°C150°C150°Cก.พ.เม.ย.1 มี.ค.100°C1 มี.ค.100°C31 มี.ค.115°C31 มี.ค.115°C11 มี.ค.107°C11 มี.ค.107°C21 มี.ค.112°C21 มี.ค.112°C
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยที่สะสมตลอดระยะเวลาทั้งเดือนมีนาคม พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันทั้งหมดที่ตกกระทบพื้นผิวดินเป็นบริเวณกว้าง โดยพิจารณาถึงความผันแปรตามฤดูกาลในด้านช่วงแสงในแต่ละวัน ระดับความสูงของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า และการดูดกลืนแสงโดยเมฆและองค์ประกอบอื่นในชั้นบรรยากาศ รังสีคลื่นสั้นครอบคลุมถึงแสงที่มองเห็นได้และรังสีอัลตราไวโอเลต

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวัน ใน อูซัวยา ลดลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือน มีนาคม โดยลดลง 1.6 กว.-ชม. จาก 3.8 กว.-ชม. เป็น 2.2 กว.-ชม. ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มีนาคม ใน อูซัวยา