1. WeatherSpark.com
  2. สหรัฐอเมริกา
  3. รัฐฟลอริดา
  4. Redington Shores

สภาพอากาศของเดือนธันวาคม ใน Redington Shores รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

อุณหภูมิสูงรายวัน ลดลง ไป 2°C จาก 23°C เป็น 21°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 15°C หรือสูงกว่า 27°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน ลดลง ไป 3°C จาก 17°C เป็น 14°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 9°C หรือสูงกว่า 22°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 9 สิงหาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน Redington Shores โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 26°C ถึง 32°C ส่วน 18 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ 14°C ถึง 20°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031318°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°Cพ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.23°C1 ธ.ค.23°C17°C17°C31 ธ.ค.21°C31 ธ.ค.21°C14°C14°C11 ธ.ค.22°C11 ธ.ค.22°C16°C16°C21 ธ.ค.22°C21 ธ.ค.22°C15°C15°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน ธันวาคม ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000พ.ย.ม.ค.เย็นเย็นกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เซินเจิ้น, จีน (ห่างออกไป 14,143 กิโลเมตร)และDaxi, ไต้หวัน (13,625 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ Redington Shores มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ Redington Shores กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน ธันวาคม ใน Redington Shores มีเมฆปกคลุม อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ยังคงอยู่ที่ประมาณ 40% ตลอดทั้งเดือน

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 1 ธันวาคม โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 62% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 68% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 65% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.62%1 ธ.ค.62%31 ธ.ค.58%31 ธ.ค.58%11 ธ.ค.60%11 ธ.ค.60%21 ธ.ค.59%21 ธ.ค.59%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีฝนตก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน Redington Shores วันที่ฝนจะตกในช่วงเดือน ธันวาคม มีโอกาส เพิ่มขึ้นช้า ๆ โดยในช่วงต้นเดือนมีโอกาส 16% ส่วนช่วงปลายเดือนมีโอกาส 19%

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีฝนตกรายวันสูงสุดของปีคือ 68% ในวันที่ 2 สิงหาคม และโอกาสน้อยที่สุดคือ 14% ในวันที่ 22 พฤศจิกายน

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.16%1 ธ.ค.16%31 ธ.ค.19%31 ธ.ค.19%11 ธ.ค.18%11 ธ.ค.18%21 ธ.ค.18%21 ธ.ค.18%ฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores เพิ่มขึ้นช้า ๆ โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 48 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 122 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 8 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 60 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 120 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 11 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.48 มม.1 ธ.ค.48 มม.31 ธ.ค.60 มม.31 ธ.ค.60 มม.11 ธ.ค.53 มม.11 ธ.ค.53 มม.21 ธ.ค.55 มม.21 ธ.ค.55 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ ธันวาคม ใน Redington Shores ความยาวของเวลากลางวัน อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 21 ธันวาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 10 ชั่วโมง และ 23 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 1 ธันวาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 10 ชั่วโมง และ 30 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.พ.ย.ม.ค.21 ธ.ค.10 ชม. 23 นาที21 ธ.ค.10 ชม. 23 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ธ.ค.10 ชม. 30 นาที1 ธ.ค.10 ชม. 30 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดของเดือน ใน Redington Shores คือ 07:05 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 17 นาที ในเวลา 07:22 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม

เวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ 17:35 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และเวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 11 นาที ในเวลา 17:46 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม

มีการใช้เวลาออมแสง ใน Redington Shores ระหว่างปี พ.ศ. 2564 แต่ไม่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงในเดือน ธันวาคม ดังนั้นจึงมีการใช้เวลามาตรฐานตลอดทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:36 และตกในเวลาอีก 13 ชั่วโมง และ 54 นาที ต่อมาที่เวลา 20:30 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:18 และตกในเวลาอีก 10 ชั่วโมง และ 23 นาที ต่อมาที่ 17:41

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200พ.ย.ม.ค.07:0507:051 ธ.ค.17:351 ธ.ค.17:3507:2207:2231 ธ.ค.17:4631 ธ.ค.17:4607:1207:1211 ธ.ค.17:3711 ธ.ค.17:3707:1807:1821 ธ.ค.17:4121 ธ.ค.17:41เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน ธันวาคม จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน ธันวาคม 2564 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน ธันวาคม ใน Redington Shores

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000พ.ย.ม.ค.4 พ.ย.17:154 พ.ย.17:1519 พ.ย.03:5819 พ.ย.03:584 ธ.ค.02:444 ธ.ค.02:4418 ธ.ค.23:3618 ธ.ค.23:362 ม.ค.13:342 ม.ค.13:3417 ม.ค.18:4917 ม.ค.18:491 ก.พ.00:471 ก.พ.00:4707:2007:2018:4918:4917:1917:1907:0607:0607:2707:2718:0318:0317:1717:1707:4407:4407:2007:2017:4717:4717:4617:4608:0508:0507:0207:0217:4217:42
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ธ.ค. 2564แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
11%03:55ต.อ.15:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:47ต.364,196 กม.
2
4%05:03ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:41ต.359,870 กม.
3
1%06:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:40ต.357,327 กม.
4
0%07:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:03ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:45ต.356,896 กม.
5
3%08:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:52ต.358,642 กม.
6
9%09:44ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:59ต.362,335 กม.
7
18%10:42ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:22ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:02ต.367,506 กม.
8
28%11:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:28ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:00ต.373,561 กม.
9
38%12:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:51ต.379,912 กม.
10
50%12:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:38ต.386,059 กม.
11
60%-00:29ต.ต.13:20ต.อ.19:22ต.391,630 กม.
12
70%-01:25ต.ต.13:50ต.อ.20:03ต.396,383 กม.
13
78%-02:19ต.ต.14:19ต.อ.20:44ต.400,197 กม.
14
86%-03:13ต.ต.14:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:25ต.403,043 กม.
15
92%-04:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:08ต.404,960 กม.
16
96%-05:00ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:55ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:53ต.406,021 กม.
17
99%-05:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:40ต.406,313 กม.
18
100%-06:50ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
19
100%-07:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:30ต.405,906 กม.
20
99%-08:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:20ต.404,842 กม.
21
96%-09:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:11ต.403,131 กม.
22
91%-10:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:01ต.400,750 กม.
23
85%-10:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:49ต.397,668 กม.
24
77%-11:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:36ต.393,862 กม.
25
67%-11:55ต.ต.23:41ต.อ.05:21ต.389,353 กม.
26
50%-12:27ต.ต.-06:05ต.384,226 กม.
27
46%00:39ต.อ.12:59ต.ต.-06:50ต.378,668 กม.
28
35%01:39ต.อ.13:33ต.ต.-07:37ต.372,978 กม.
29
24%02:42ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:26ต.367,571 กม.
30
14%03:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:53ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:21ต.362,949 กม.
31
7%04:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:43ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:21ต.359,640 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน Redington Shores ลดลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือน ธันวาคม ลดลง จาก 35% เป็น 23% ตลอดช่วงเวลาของเดือนนั้น

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 100% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 27 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 14% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน ธันวาคมใน Redington Shores

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน ธันวาคมใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%พ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.35%1 ธ.ค.35%31 ธ.ค.23%31 ธ.ค.23%11 ธ.ค.30%11 ธ.ค.30%21 ธ.ค.28%21 ธ.ค.28%ร้อนและไม่มีลมร้อนและไม่มีลมร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวชื้นชื้นกำลังสบายกำลังสบายแห้งแห้งมีความชื้นสูงมากมีความชื้นสูงมาก
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Redington Shores is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน ธันวาคม โดยคงอยู่ภายในช่วง 0.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของ 17.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 18.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 10.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุดรายวันระหว่างเดือน ธันวาคม คือ 17.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันที่ 17 ธันวาคม

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.พ.ย.ม.ค.17 ธ.ค.17.4 กม./ชม.17 ธ.ค.17.4 กม./ชม.1 ธ.ค.17.8 กม./ชม.1 ธ.ค.17.8 กม./ชม.31 ธ.ค.17.6 กม./ชม.31 ธ.ค.17.6 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Redington Shores ตลอดเดือน ธันวาคม ส่วนใหญ่คือจาก ทิศเหนือ โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 38% ในวันที่ 3 ธันวาคม

ทิศทางลมในเดือน ธันวาคม ในRedington Shores

ทิศทางลมในเดือน ธันวาคม ในRedington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%พ.ย.ม.ค.ใต้ตะวันออกเหนือตะวันตก
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

Redington Shores ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน Redington Shores ลดลง ระหว่างเดือน ธันวาคม, ลดลง 2°C จาก 22°C เป็น 20°C ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ธันวาคม ใน Redington Shores18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313116°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°Cพ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.22°C1 ธ.ค.22°C31 ธ.ค.20°C31 ธ.ค.20°C11 ธ.ค.21°C11 ธ.ค.21°C21 ธ.ค.20°C21 ธ.ค.20°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

อุณหภูมิ ใน Redington Shores มีอากาศอบอุ่นเพียงพอตลอดทั้งปี จึงไม่มีความหมายแต่ประการใดที่จะกล่าวถึงฤดูเพาะปลูกด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราได้แสดงแผนภูมิไว้ด้านล่างเพื่อให้เห็นการกระจายของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน ธันวาคม ใน Redington Shores

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%พ.ย.ม.ค.100%16 ธ.ค.100%16 ธ.ค.หนาวเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ย ใน Redington Shores เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือน ธันวาคม โดยเพิ่มขึ้น 252°C จาก 4,604°C เป็น 4,856°C ตลอดระยะเวลาทั้งเดือน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน ธันวาคม ใน Redington Shores

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน ธันวาคม ใน Redington Shores1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031314,400°C4,400°C4,500°C4,500°C4,600°C4,600°C4,700°C4,700°C4,800°C4,800°C4,900°C4,900°C5,000°C5,000°C5,100°C5,100°Cพ.ย.ม.ค.1 ธ.ค.4,604°C1 ธ.ค.4,604°C31 ธ.ค.4,856°C31 ธ.ค.4,856°C<