1. WeatherSpark.com
  2. เกาหลีใต้
  3. ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

สภาพอากาศของเดือนกันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงรายวัน ลดลง ไป 4°C จาก 27°C เป็น 23°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 19°C หรือสูงกว่า 31°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน ลดลง ไป 7°C จาก 19°C เป็น 12°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 8°C หรือสูงกว่า 22°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 4 สิงหาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 23°C ถึง 30°C ส่วน 18 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ -9°C ถึง 1°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°Cส.ค.ต.ค.1 ก.ย.27°C1 ก.ย.27°C19°C19°C30 ก.ย.23°C30 ก.ย.23°C12°C12°C11 ก.ย.26°C11 ก.ย.26°C17°C17°C21 ก.ย.25°C21 ก.ย.25°C14°C14°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน กันยายน ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ส.ค.ต.ค.ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Burlington, รัฐไอโอวา, สหรัฐอเมริกา (ห่างออกไป 10,497 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ มีเมฆปกคลุม ลดลง โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ลดลง จาก 46% เป็น 35%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 30 กันยายน โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 65% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 55% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 20 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 71% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ส.ค.ต.ค.1 ก.ย.55%1 ก.ย.55%30 ก.ย.65%30 ก.ย.65%11 ก.ย.58%11 ก.ย.58%21 ก.ย.62%21 ก.ย.62%ขณะนี้ขณะนี้แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีฝนตก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ วันที่ฝนจะตกในช่วงเดือน กันยายน มีโอกาส ลดลงอย่างรวดเร็วมาก โดยในช่วงต้นเดือนมีโอกาส 39% ส่วนช่วงปลายเดือนมีโอกาส 20%

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีฝนตกรายวันสูงสุดของปีคือ 53% ในวันที่ 22 กรกฎาคม และโอกาสน้อยที่สุดคือ 9% ในวันที่ 23 มกราคม

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%50%50%55%55%ส.ค.ต.ค.1 ก.ย.39%1 ก.ย.39%30 ก.ย.20%30 ก.ย.20%11 ก.ย.32%11 ก.ย.32%21 ก.ย.24%21 ก.ย.24%ขณะนี้ขณะนี้ฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ลดลงอย่างรวดเร็วมาก โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 203 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 415 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 59 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 81 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 180 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 15 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.ส.ค.ต.ค.1 ก.ย.203 มม.1 ก.ย.203 มม.30 ก.ย.81 มม.30 ก.ย.81 มม.11 ก.ย.158 มม.11 ก.ย.158 มม.21 ก.ย.114 มม.21 ก.ย.114 มม.ขณะนี้ขณะนี้
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ความยาวของเวลากลางวัน ลดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน ลดลง ไป 1 ชั่วโมง และ 9 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การลดลง รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2 นาที และ 22 วินาที และมี การลดลง รายสัปดาห์เท่ากับ 16 นาที และ 36 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 30 กันยายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 11 ชั่วโมง และ 51 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 1 กันยายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 12 ชั่วโมง และ 59 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ส.ค.ต.ค.23 ก.ย.12 ชม. 10 นาที23 ก.ย.12 ชม. 10 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ก.ย.12 ชม. 59 นาที1 ก.ย.12 ชม. 59 นาทีขณะนี้ขณะนี้
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดของเดือน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ คือ 06:02 เมื่อวันที่ 1 กันยายน และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 24 นาที ในเวลา 06:27 เมื่อวันที่ 30 กันยายน

เวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ 19:02 เมื่อวันที่ 1 กันยายน และเวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 44 นาที ในเวลา 18:17 เมื่อวันที่ 30 กันยายน

ไม่มีการใช้เวลาออมแสง ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ระหว่างปี พ.ศ. 2564

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:11 และตกในเวลาอีก 14 ชั่วโมง และ 46 นาที ต่อมาที่เวลา 19:57 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:43 และตกในเวลาอีก 9 ชั่วโมง และ 34 นาที ต่อมาที่ 17:17

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020406081012141618202200ส.ค.ต.ค.06:0206:021 ก.ย.19:021 ก.ย.19:0206:2706:2730 ก.ย.18:1730 ก.ย.18:1706:1106:1111 ก.ย.18:4711 ก.ย.18:4706:1906:1921 ก.ย.18:3121 ก.ย.18:31เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกขณะนี้ขณะนี้
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน กันยายน จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน กันยายน 2564 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ส.ค.ต.ค.8 ส.ค.22:518 ส.ค.22:5122 ส.ค.21:0322 ส.ค.21:037 ก.ย.09:527 ก.ย.09:5221 ก.ย.08:5521 ก.ย.08:556 ต.ค.20:066 ต.ค.20:0620 ต.ค.23:5720 ต.ค.23:5704:5104:5119:4619:4619:3219:3206:1506:1505:5405:5419:2319:2318:3318:3306:1106:1105:5205:5218:1918:1917:5117:5107:0207:02
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ก.ย. 2564แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
35%-15:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-07:36ต.401,945 กม.
2
26%00:44ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ16:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-08:27ต.398,991 กม.
3
17%01:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ16:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-09:19ต.395,053 กม.
4
10%02:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ17:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-10:12ต.390,457 กม.
5
4%03:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-11:03ต.385,584 กม.
6
1%04:47ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:53ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-11:53ต.380,833 กม.
7
0%05:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:23ต.ต.-12:42ต.376,568 กม.
8
2%07:03ต.อ.19:52ต.ต.-13:29ต.373,078 กม.
9
6%08:11ต.อ.20:20ต.ต.-14:17ต.370,543 กม.
10
13%09:21ต.อ.20:50ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:07ต.369,023 กม.
11
22%10:32ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:58ต.368,471 กม.
12
33%11:45ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:53ต.368,768 กม.
13
45%12:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:51ต.369,762 กม.
14
50%14:07ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-18:53ต.371,313 กม.
15
68%15:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--19:55ต.373,317 กม.
16
78%-00:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้16:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:55ต.375,713 กม.
17
87%-01:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้16:53ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:53ต.378,476 กม.
18
94%-02:53ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้17:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:46ต.381,589 กม.
19
98%-04:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:35ต.385,019 กม.
20
99%-05:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:33ต.อ.--
21
100%-06:11ต.ต.18:59ต.อ.00:21ต.388,683 กม.
22
100%-07:13ต.ต.19:23ต.อ.01:04ต.392,442 กม.
23
97%-08:13ต.ต.19:48ต.อ.01:46ต.396,097 กม.
24
93%-09:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:28ต.399,403 กม.
25
87%-10:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:10ต.402,096 กม.
26
79%-11:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:54ต.403,916 กม.
27
71%-12:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:40ต.404,636 กม.
28
62%-13:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ05:28ต.404,089 กม.
29
50%-14:02ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:25ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ06:18ต.402,199 กม.
30
42%-14:52ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-07:09ต.398,997 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ลดลงอย่างรวดเร็วมาก ระหว่างเดือน กันยายน ลดลง จาก 57% เป็น 6% ตลอดช่วงเวลาของเดือนนั้น

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 4 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 90% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 9 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน กันยายนที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน กันยายนที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ส.ค.ต.ค.1 ก.ย.57%1 ก.ย.57%30 ก.ย.6%30 ก.ย.6%11 ก.ย.34%11 ก.ย.34%21 ก.ย.15%21 ก.ย.15%ขณะนี้ขณะนี้มีความชื้นสูงมากมีความชื้นสูงมากร้อนและไม่มีลมร้อนและไม่มีลมร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวชื้นชื้นกำลังสบายกำลังสบายแห้งแห้ง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน กันยายน โดยคงอยู่ภายในช่วง 0.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของ 12.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 16.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 11.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุดรายวันระหว่างเดือน กันยายน คือ 12.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันที่ 19 กันยายน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.ส.ค.ต.ค.19 ก.ย.12.2 กม./ชม.19 ก.ย.12.2 กม./ชม.1 ก.ย.12.5 กม./ชม.1 ก.ย.12.5 กม./ชม.30 ก.ย.12.5 กม./ชม.30 ก.ย.12.5 กม./ชม.ขณะนี้ขณะนี้
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ตลอดเดือน กันยายน ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันออก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 37% ในวันที่ 8 กันยายน

ทิศทางลมในเดือน กันยายน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

ทิศทางลมในเดือน กันยายน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพต.ต.อ.น.181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ส.ค.ต.ค.ขณะนี้ขณะนี้ตะวันตกใต้ตะวันออกเหนือ
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ ลดลง ระหว่างเดือน กันยายน, ลดลง 3°C จาก 24°C เป็น 21°C ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303016°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°Cส.ค.ต.ค.1 ก.ย.24°C1 ก.ย.24°C30 ก.ย.21°C30 ก.ย.21°C11 ก.ย.24°C11 ก.ย.24°C21 ก.ย.23°C21 ก.ย.23°Cขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ จะมีเวลานาน 6.8 เดือน (210 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 3 เมษายน ถึงประมาณวันที่ 30 ตุลาคม น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 19 มีนาคม หรือหลังวันที่ 18 เมษายน และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 13 ตุลาคม หรือหลังวันที่ 16 พฤศจิกายน

เดือน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ อยู่ภายในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกมาโดยตลอด

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน กันยายน ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพฤดูกาลเพาะปลูก181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ส.ค.ต.ค.