1. WeatherSpark.com
  2. สหรัฐอเมริกา
  3. รัฐนิวแฮมป์เชียร์
  4. Manchester Airport

สภาพอากาศของเดือนมีนาคม ที่ Manchester Airport รัฐนิวแฮมป์เชียร์, สหรัฐอเมริกา

อุณหภูมิสูงรายวัน เพิ่มขึ้น ไป 6°C จาก 5°C เป็น 11°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า -2°C หรือสูงกว่า 18°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน เพิ่มขึ้น ไป 5°C จาก -4°C เป็น 1°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า -12°C หรือสูงกว่า 6°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 20 กรกฎาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ที่ Manchester Airport โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 18°C ถึง 29°C ส่วน 29 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ -8°C ถึง 1°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°Cก.พ.เม.ย.1 มี.ค.5°C1 มี.ค.5°C-4°C-4°C31 มี.ค.11°C31 มี.ค.11°C1°C1°C11 มี.ค.6°C11 มี.ค.6°C-3°C-3°C21 มี.ค.9°C21 มี.ค.9°C-1°C-1°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน มีนาคม ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000ก.พ.เม.ย.ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Mineralnye Vody, รัสเซีย (ห่างออกไป 8,363 กิโลเมตร) Tegh, อาร์เมเนีย (8,933 กิโลเมตร) และSoleh Bon, อิหร่าน (9,598 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ Manchester Airport มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ Manchester Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport มีเมฆปกคลุม อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ยังคงอยู่ที่ประมาณ 54% ตลอดทั้งเดือน โอกาสสูงสุดที่ท้องฟ้าจะ มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ในวันที่ 1 มีนาคม คือ 55%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 31 มีนาคม โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 47% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 55% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 2 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 64% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ก.พ.เม.ย.2 ก.ย.64%2 ก.ย.64%1 มี.ค.45%1 มี.ค.45%31 มี.ค.47%31 มี.ค.47%11 มี.ค.46%11 มี.ค.46%21 มี.ค.45%21 มี.ค.45%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ที่ Manchester Airport วันที่หยาดน้ำฟ้าจะตกมากในช่วงเดือน มีนาคม มีโอกาส อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยยังคงอยู่ที่ 26% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีตกรายวันสูงสุดของปีคือ 35% ในวันที่ 15 มิถุนายน และโอกาสน้อยที่สุดคือ 22% ในวันที่ 29 มกราคม

ในช่วงเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport โอกาสที่จะเป็นวันที่มี ฝนเท่านั้นเพิ่มขึ้น จาก 13% เป็น 21% โอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะปนฝนลดลง จาก 6% เป็น 4% และโอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะเท่านั้นลดลง จาก 8% เป็น 1%

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%ก.พ.เม.ย.22 มี.ค.28%22 มี.ค.28%1 มี.ค.27%1 มี.ค.27%31 มี.ค.27%31 มี.ค.27%11 มี.ค.25%11 มี.ค.25%หิมะปนกันฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 57 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 117 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 14 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 84 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 145 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 34 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.57 มม.1 มี.ค.57 มม.31 มี.ค.84 มม.31 มี.ค.84 มม.11 มี.ค.68 มม.11 มี.ค.68 มม.21 มี.ค.76 มม.21 มี.ค.76 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณหิมะ

เช่นเดียวกับปริมาณฝน เราพิจารณาปริมาณหิมะที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในเดือนมีนาคม ที่ Manchester Airport ลดลงอย่างรวดเร็วมาก โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 248 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 569 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 41 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 86 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 277 มิลลิเมตร

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนมีนาคมที่ Manchester Airport

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนมีนาคมที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.600 มม.600 มม.ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.248 มม.1 มี.ค.248 มม.31 มี.ค.86 มม.31 มี.ค.86 มม.11 มี.ค.200 มม.11 มี.ค.200 มม.21 มี.ค.142 มม.21 มี.ค.142 มม.
ปริมาณหิมะเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ มีนาคม ที่ Manchester Airport ความยาวของเวลากลางวัน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน เพิ่มขึ้น ไป 1 ชั่วโมง และ 28 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การเพิ่มขึ้น รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2 นาที และ 56 วินาที และมี การเพิ่มขึ้น รายสัปดาห์เท่ากับ 20 นาที และ 29 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 1 มีนาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 11 ชั่วโมง และ 14 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 31 มีนาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 12 ชั่วโมง และ 41 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ก.พ.เม.ย.20 มี.ค.12 ชม. 6 นาที20 มี.ค.12 ชม. 6 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 มี.ค.11 ชม. 14 นาที1 มี.ค.11 ชม. 14 นาที31 มี.ค.12 ชม. 41 นาที31 มี.ค.12 ชม. 41 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดของเดือน ที่ Manchester Airport คือ 06:02 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 58 นาที ในเวลา 07:01 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม

เวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ 17:35 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และเวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง และ 36 นาที ในเวลา 19:10 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

เวลาออมแสง (DST) เริ่มต้นที่เวลา 03:00 ของวันที่ 13 มีนาคม 2565 ซึ่งปรับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมง

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:06 และตกในเวลาอีก 15 ชั่วโมง และ 21 นาที ต่อมาที่เวลา 20:28 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:13 และตกในเวลาอีก 9 ชั่วโมง และ 1 นาที ต่อมาที่ 16:14

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100020406081012141618202200ก.พ.เม.ย.06:0206:0212 มี.ค.17:4812 มี.ค.17:4806:2906:2931 มี.ค.19:1031 มี.ค.19:1006:2106:211 มี.ค.17:351 มี.ค.17:3506:4706:4721 มี.ค.18:5921 มี.ค.18:5913 มี.ค.เวลาออมแสง13 มี.ค.เวลาออมแสงเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน มีนาคม จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา การเปลี่ยนผ่านไปยังและจากเวลาออมแสงจะมีข้อความกำกับว่า 'ออมแสง'

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน มีนาคม 2565 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมีนาคม ที่ Manchester Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.พ.เม.ย.1 ก.พ.00:471 ก.พ.00:4716 ก.พ.11:5716 ก.พ.11:572 มี.ค.12:352 มี.ค.12:3518 มี.ค.03:1818 มี.ค.03:181 เม.ย.02:251 เม.ย.02:2516 เม.ย.14:5616 เม.ย.14:5630 เม.ย.16:2930 เม.ย.16:2907:4207:4217:3017:3016:0816:0807:0607:0606:4206:4217:3617:3618:1718:1707:2207:2206:5306:5319:4619:4619:3319:3306:3406:3405:4005:4019:4619:46
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
มี.ค. 2565แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
1%06:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:17ต.371,540 กม.
2
0%06:42ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:08ต.374,957 กม.
3
1%07:07ต.อ.18:48ต.ต.-12:56ต.379,257 กม.
4
5%07:29ต.อ.19:57ต.ต.-13:41ต.384,132 กม.
5
11%07:51ต.อ.21:04ต.ต.-14:24ต.389,196 กม.
6
18%08:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:08ต.394,037 กม.
7
26%08:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:15ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:52ต.398,259 กม.
8
36%09:03ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--16:37ต.401,523 กม.
9
45%-00:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ09:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ17:24ต.403,576 กม.
10
50%-01:21ต.ต.น.10:11ต.อ.น.18:13ต.404,269 กม.
11
65%-02:19ต.ต.น.10:56ต.อ.น.19:04ต.403,570 กม.
12
74%-03:11ต.ต.น.11:48ต.อ.น.19:54ต.401,567 กม.
13
76%-04:57ต.ต.น.13:47ต.อ.น.01:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ400,926 กม.
14
89%-05:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:33ต.394,516 กม.
15
95%-06:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:21ต.390,093 กม.
16
97%-06:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
17
99%-06:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:17ต.อ.00:07ต.385,547 กม.
18
100%-07:22ต.ต.19:27ต.อ.00:52ต.381,226 กม.
19
99%-07:44ต.ต.20:39ต.อ.01:38ต.377,418 กม.
20
95%-08:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:53ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:25ต.374,324 กม.
21
89%-08:34ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:14ต.372,044 กม.
22
81%-09:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-04:07ต.370,579 กม.
23
71%00:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้09:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:04ต.369,867 กม.
24
59%01:41ต.อ.ต.10:29ต.ต.ต.-06:05ต.369,811 กม.
25
50%02:50ต.อ.ต.11:27ต.ต.ต.-07:09ต.370,322 กม.
26
36%03:48ต.อ.ต.12:35ต.ต.ต.-08:12ต.371,341 กม.
27
25%04:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:49ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:12ต.372,852 กม.
28
15%05:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:08ต.374,872 กม.
29
8%05:44ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:00ต.377,426 กม.
30
3%06:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:29ต.ต.-11:48ต.380,513 กม.
31
0%06:32ต.อ.18:39ต.ต.-12:33ต.384,075 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ที่ Manchester Airport is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยคงอยู่ที่ประมาณ 0% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 30% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน มีนาคมที่ Manchester Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน มีนาคมที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.0%1 มี.ค.0%31 มี.ค.0%31 มี.ค.0%11 มี.ค.0%11 มี.ค.0%21 มี.ค.0%21 มี.ค.0%แห้งแห้งกำลังสบายกำลังสบาย
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ Manchester Airport ลดลงช้า ๆ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยลดลงจาก 10.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 9.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 10.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.10.9 กม./ชม.1 มี.ค.10.9 กม./ชม.31 มี.ค.9.8 กม./ชม.31 มี.ค.9.8 กม./ชม.11 มี.ค.10.7 กม./ชม.11 มี.ค.10.7 กม./ชม.21 มี.ค.10.3 กม./ชม.21 มี.ค.10.3 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ Manchester Airport ตลอดเดือน มีนาคม ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 44% ในวันที่ 1 มีนาคม

ทิศทางลมในเดือน มีนาคม ที่Manchester Airport

ทิศทางลมในเดือน มีนาคม ที่Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ก.พ.เม.ย.ตะวันตกใต้เหนือตะวันออก
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

Manchester Airport ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ที่ Manchester Airport อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยคงอยู่ที่ประมาณ 4°C ตลอดเดือน

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ยต่ำสุดระหว่างเดือน มีนาคม คือ 4°C ในวันที่ 11 มีนาคม

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ที่ Manchester Airportมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031312°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°Cก.พ.เม.ย.11 มี.ค.4°C11 มี.ค.4°C1 มี.ค.4°C1 มี.ค.4°C31 มี.ค.4°C31 มี.ค.4°C21 มี.ค.4°C21 มี.ค.4°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ที่ Manchester Airport จะมีเวลานาน 5.9 เดือน (180 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 21 เมษายน ถึงประมาณวันที่ 18 ตุลาคม น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 2 เมษายน หรือหลังวันที่ 11 พฤษภาคม และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน หรือหลังวันที่ 4 พฤศจิกายน

เดือน มีนาคม ที่ Manchester Airport มีโอกาสมากที่จะอยู่ภายนอกช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยที่วันใดวันหนึ่งมีโอกาสจะอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกเพิ่มขึ้นช้า ๆ จาก 0% เป็น 8% ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน มีนาคม ที่ Manchester Airport

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน มีนาคม ที่ Manchester Airportฤดูกาลเพาะปลูกมี.ค.11223344556677889910101111121213131414