1. WeatherSpark.com
  2. สหรัฐอเมริกา
  3. รัฐนิวแฮมป์เชียร์
  4. Manchester Airport

สภาพอากาศของเดือนพฤศจิกายน ที่ Manchester Airport รัฐนิวแฮมป์เชียร์, สหรัฐอเมริกา

อุณหภูมิสูงรายวัน ลดลง ไป 6°C จาก 13°C เป็น 7°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 0°C หรือสูงกว่า 20°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน ลดลง ไป 5°C จาก 4°C เป็น -1°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า -7°C หรือสูงกว่า 10°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 20 กรกฎาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ที่ Manchester Airport โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 18°C ถึง 29°C ส่วน 29 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ -8°C ถึง 1°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°Cต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.13°C1 พ.ย.13°C4°C4°C30 พ.ย.7°C30 พ.ย.7°C-1°C-1°C11 พ.ย.11°C11 พ.ย.11°C2°C2°C21 พ.ย.9°C21 พ.ย.9°C1°C1°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน พฤศจิกายน ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Mineralnye Vody, รัสเซีย (ห่างออกไป 8,363 กิโลเมตร) Tegh, อาร์เมเนีย (8,933 กิโลเมตร) และSoleh Bon, อิหร่าน (9,598 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ Manchester Airport มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ Manchester Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport มีเมฆปกคลุม เพิ่มขึ้นช้า ๆ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก เพิ่มขึ้น จาก 47% เป็น 52%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 3 พฤศจิกายน โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 53% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 55% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 2 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 64% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.53%1 พ.ย.53%30 พ.ย.48%30 พ.ย.48%11 พ.ย.51%11 พ.ย.51%21 พ.ย.49%21 พ.ย.49%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ที่ Manchester Airport วันที่หยาดน้ำฟ้าจะตกมากในช่วงเดือน พฤศจิกายน มีโอกาส อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยยังคงอยู่ที่ 27% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีตกรายวันสูงสุดของปีคือ 35% ในวันที่ 15 มิถุนายน และโอกาสน้อยที่สุดคือ 22% ในวันที่ 29 มกราคม

ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport โอกาสที่จะเป็นวันที่มี ฝนเท่านั้นลดลง จาก 25% เป็น 18% โอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะปนฝนเพิ่มขึ้น จาก 1% เป็น 6% และโอกาสที่จะเป็นวันที่มี หิมะเท่านั้นเพิ่มขึ้น จาก 0% เป็น 3%

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%ต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.26%1 พ.ย.26%30 พ.ย.26%30 พ.ย.26%11 พ.ย.26%11 พ.ย.26%21 พ.ย.27%21 พ.ย.27%หิมะปนกันฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport ลดลง โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 94 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 161 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 35 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 77 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 130 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 33 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.ต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.94 มม.1 พ.ย.94 มม.30 พ.ย.77 มม.30 พ.ย.77 มม.11 พ.ย.90 มม.11 พ.ย.90 มม.21 พ.ย.83 มม.21 พ.ย.83 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณหิมะ

เช่นเดียวกับปริมาณฝน เราพิจารณาปริมาณหิมะที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในเดือนพฤศจิกายน ที่ Manchester Airport เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 24 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 93 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า -0 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 155 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 389 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนพฤศจิกายนที่ Manchester Airport

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนพฤศจิกายนที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.600 มม.600 มม.700 มม.700 มม.ต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.24 มม.1 พ.ย.24 มม.30 พ.ย.155 มม.30 พ.ย.155 มม.11 พ.ย.51 มม.11 พ.ย.51 มม.21 พ.ย.99 มม.21 พ.ย.99 มม.
ปริมาณหิมะเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport ความยาวของเวลากลางวัน ลดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน ลดลง ไป 1 ชั่วโมง และ 1 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การลดลง รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2 นาที และ 6 วินาที และมี การลดลง รายสัปดาห์เท่ากับ 14 นาที และ 43 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 9 ชั่วโมง และ 17 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 10 ชั่วโมง และ 18 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ต.ค.ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ย.10 ชม. 18 นาที1 พ.ย.10 ชม. 18 นาที30 พ.ย.9 ชม. 17 นาที30 พ.ย.9 ชม. 17 นาที16 พ.ย.9 ชม. 42 นาที16 พ.ย.9 ชม. 42 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดของเดือน ที่ Manchester Airport คือ 07:25 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน และพระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดคือ ก่อนหน้านั้น 59 นาที ในเวลา 06:26 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน

เวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ 17:37 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และเวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง และ 25 นาที ในเวลา 16:12 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน

เวลาออมแสง (DST) สิ้นสุดลงในเวลา 01:00 ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:06 และตกในเวลาอีก 15 ชั่วโมง และ 21 นาที ต่อมาที่เวลา 20:28 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:13 และตกในเวลาอีก 9 ชั่วโมง และ 1 นาที ต่อมาที่ 16:14

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303000020406081012141618202200ต.ค.ธ.ค.06:2606:266 พ.ย.16:316 พ.ย.16:3106:5506:5530 พ.ย.16:1230 พ.ย.16:1206:4506:4521 พ.ย.16:1721 พ.ย.16:17เวลาออมแสง6 พ.ย.เวลาออมแสง6 พ.ย.เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤศจิกายน จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา การเปลี่ยนผ่านไปยังและจากเวลาออมแสงจะมีข้อความกำกับว่า 'ออมแสง'

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2565 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ต.ค.ธ.ค.9 ต.ค.16:559 ต.ค.16:5525 ต.ค.06:4925 ต.ค.06:498 พ.ย.06:038 พ.ย.06:0323 พ.ย.17:5823 พ.ย.17:587 ธ.ค.23:097 ธ.ค.23:0923 ธ.ค.05:1823 ธ.ค.05:1818:2118:2107:3307:3307:1407:1418:0018:0016:0916:0906:3606:3606:2306:2315:5915:5915:3915:3907:4207:4207:4607:4616:1916:19
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ย. 2565แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
50%14:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--19:36ต.371,938 กม.
2
69%-00:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้15:16ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:29ต.374,096 กม.
3
79%-01:43ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้15:42ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:18ต.376,594 กม.
4
88%-02:56ต.ต.16:04ต.อ.22:04ต.379,415 กม.
5
94%-04:07ต.ต.16:25ต.อ.22:48ต.382,555 กม.
6
98%-04:17ต.ต.15:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:33ต.385,989 กม.
7
100%-05:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:18ต.389,642 กม.
8
100%-06:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
9
99%-07:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:05ต.393,373 กม.
10
97%-08:51ต.ต.น.17:41ต.อ.น.00:54ต.396,979 กม.
11
92%-09:53ต.ต.น.18:24ต.อ.น.01:45ต.400,205 กม.
12
86%-10:49ต.ต.น.19:15ต.อ.น.02:36ต.402,774 กม.
13
79%-11:36ต.ต.น.20:13ต.อ.น.03:27ต.404,419 กม.
14
70%-12:14ต.ต.น.21:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:17ต.404,915 กม.
15
61%-12:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ05:04ต.404,111 กม.
16
50%-13:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:23ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ05:50ต.401,950 กม.
17
41%-13:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-06:33ต.398,487 กม.
18
32%00:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ13:56ต.ต.-07:15ต.393,895 กม.
19
22%01:33ต.อ.14:16ต.ต.-07:57ต.388,463 กม.
20
14%02:40ต.อ.14:37ต.ต.-08:40ต.382,584 กม.
21
7%03:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:00ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:26ต.376,730 กม.
22
2%05:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:16ต.371,410 กม.
23
0%06:23ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:11ต.367,103 กม.
24
1%07:42ต.อ.ต.16:41ต.ต.ต.-12:12ต.364,192 กม.
25
5%09:00ต.อ.ต.17:35ต.ต.ต.-13:17ต.362,894 กม.
26
11%10:08ต.อ.ต.18:41ต.ต.ต.-14:25ต.363,218 กม.
27
20%11:03ต.อ.ต.19:57ต.ต.ต.-15:30ต.364,972 กม.
28
31%11:47ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:16ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:31ต.367,829 กม.
29
42%12:20ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:26ต.371,413 กม.
30
50%12:47ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-18:16ต.375,378 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ที่ Manchester Airport is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน โดยคงอยู่ที่ประมาณ 0% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 30% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 0% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน พฤศจิกายนที่ Manchester Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน พฤศจิกายนที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.0%1 พ.ย.0%30 พ.ย.0%30 พ.ย.0%11 พ.ย.0%11 พ.ย.0%21 พ.ย.0%21 พ.ย.0%แห้งแห้งกำลังสบายกำลังสบายอบอ้าวอบอ้าว
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ Manchester Airport is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน โดยคงอยู่ภายในช่วง 0.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของ 8.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 10.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.ต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.8.1 กม./ชม.1 พ.ย.8.1 กม./ชม.30 พ.ย.8.7 กม./ชม.30 พ.ย.8.7 กม./ชม.11 พ.ย.8.3 กม./ชม.11 พ.ย.8.3 กม./ชม.21 พ.ย.8.6 กม./ชม.21 พ.ย.8.6 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่ Manchester Airport ตลอดเดือน พฤศจิกายน ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 48% ในวันที่ 27 พฤศจิกายน

ทิศทางลมในเดือน พฤศจิกายน ที่Manchester Airport

ทิศทางลมในเดือน พฤศจิกายน ที่Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ต.ค.ธ.ค.ตะวันตกใต้เหนือตะวันออก
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

Manchester Airport ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ที่ Manchester Airport ลดลง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน, ลดลง 3°C จาก 11°C เป็น 8°C ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน พฤศจิกายน ที่ Manchester Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930304°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°Cต.ค.ธ.ค.1 พ.ย.11°C1 พ.ย.11°C30 พ.ย.8°C30 พ.ย.8°C11 พ.ย.10°C11 พ.ย.10°C