1. WeatherSpark.com
  2. สหรัฐอเมริกา
  3. รัฐฮาวาย
  4. โฮโนลูลู

สภาพอากาศของเดือนมีนาคม ใน โฮโนลูลู รัฐฮาวาย, สหรัฐอเมริกา

อุณหภูมิสูงรายวันอยู่ที่ประมาณ 27°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 25°C หรือสูงกว่า 28°C

อุณหภูมิต่ำรายวันอยู่ที่ประมาณ 21°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 18°C หรือสูงกว่า 23°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 22 สิงหาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน โฮโนลูลู โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 24°C ถึง 31°C ส่วน 28 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ 20°C ถึง 26°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313117°C17°C18°C18°C19°C19°C20°C20°C21°C21°C22°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°Cก.พ.เม.ย.1 มี.ค.26°C1 มี.ค.26°C20°C20°C31 มี.ค.27°C31 มี.ค.27°C21°C21°C11 มี.ค.27°C11 มี.ค.27°C21°C21°C21 มี.ค.27°C21 มี.ค.27°C21°C21°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน มีนาคม ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000ก.พ.เม.ย.กำลังสบายกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ซูวา, ฟิจิ (ห่างออกไป 5,095 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ โฮโนลูลู มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ โฮโนลูลู กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู มีเมฆปกคลุม เพิ่มขึ้นช้า ๆ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก เพิ่มขึ้น จาก 25% เป็น 29%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 4 มีนาคม โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 75% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 41% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 79% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.75%1 มี.ค.75%31 มี.ค.70%31 มี.ค.70%11 มี.ค.73%11 มี.ค.73%21 มี.ค.74%21 มี.ค.74%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน โฮโนลูลู วันที่หยาดน้ำฟ้าจะตกมากในช่วงเดือน มีนาคม มีโอกาส ลดลงrอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงต้นเดือนมีโอกาส 21% ส่วนช่วงปลายเดือนมีโอกาส 15%

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีตกรายวันสูงสุดของปีคือ 25% ในวันที่ 11 มกราคม และโอกาสน้อยที่สุดคือ 6% ในวันที่ 19 มิถุนายน

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.21%1 มี.ค.21%31 มี.ค.15%31 มี.ค.15%11 มี.ค.21%11 มี.ค.21%21 มี.ค.18%21 มี.ค.18%ฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วง 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู ลดลง โดยในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ 55 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 172 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 1 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงปลายเดือนอยู่ที่ 42 มิลลิเมตร น้อยมากที่เกิน 93 มิลลิเมตร

ปริมาณสะสมใน 31 วันโดยเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 55 มิลลิเมตร ในวันที่ 2 มีนาคม

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.ก.พ.เม.ย.2 มี.ค.55 มม.2 มี.ค.55 มม.31 มี.ค.42 มม.31 มี.ค.42 มม.11 มี.ค.52 มม.11 มี.ค.52 มม.21 มี.ค.48 มม.21 มี.ค.48 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ มีนาคม ใน โฮโนลูลู ความยาวของเวลากลางวัน เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน เพิ่มขึ้น ไป 37 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การเพิ่มขึ้น รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1 นาที และ 13 วินาที และมี การเพิ่มขึ้น รายสัปดาห์เท่ากับ 8 นาที และ 34 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 1 มีนาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 11 ชั่วโมง และ 45 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 31 มีนาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 12 ชั่วโมง และ 21 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ก.พ.เม.ย.19 มี.ค.12 ชม. 7 นาที19 มี.ค.12 ชม. 7 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 มี.ค.11 ชม. 45 นาที1 มี.ค.11 ชม. 45 นาที31 มี.ค.12 ชม. 21 นาที31 มี.ค.12 ชม. 21 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดของเดือน ใน โฮโนลูลู คือ 06:51 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และพระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดคือ ก่อนหน้านั้น 27 นาที ในเวลา 06:24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

เวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ 18:36 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และเวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 10 นาที ในเวลา 18:46 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

ไม่มีการใช้เวลาออมแสง ใน โฮโนลูลู ระหว่างปี พ.ศ. 2567

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:50 และตกในเวลาอีก 13 ชั่วโมง และ 26 นาที ต่อมาที่เวลา 19:16 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:04 และตกในเวลาอีก 10 ชั่วโมง และ 50 นาที ต่อมาที่ 17:55

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200ก.พ.เม.ย.06:2406:2431 มี.ค.18:4631 มี.ค.18:4606:5106:511 มี.ค.18:361 มี.ค.18:3606:4206:4211 มี.ค.18:3911 มี.ค.18:3906:3306:3321 มี.ค.18:4321 มี.ค.18:43เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน มีนาคม จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

รูปด้านล่างแสดงภาพระดับความสูงของดวงอาทิตย์แบบย่อ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า) และมุมทิศ (มุมที่ดวงอาทิตย์มุ่งหน้าไปบนเข็มทิศ) ในแต่ละชั่วโมงของแต่ละวันตลอดช่วงเวลาที่มีการรายงาน แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ในวันใด ๆ และชั่วโมงของวันนั้น สีพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศของดวงอาทิตย์ในขณะนั้น เส้นเท่าสีดำเป็นเส้นชั้นความสูงของระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ มีนาคม ใน โฮโนลูลู

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000ก.พ.เม.ย.00101020202030304040505050606070800001010202030303040405050606070
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี มีนาคม 2567 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน มีนาคม 2567 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมีนาคม ใน โฮโนลูลู

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนมีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.พ.เม.ย.9 ก.พ.13:009 ก.พ.13:0024 ก.พ.02:3124 ก.พ.02:319 มี.ค.23:019 มี.ค.23:0124 มี.ค.21:0124 มี.ค.21:018 เม.ย.08:228 เม.ย.08:2223 เม.ย.13:5023 เม.ย.13:5007:1007:1018:3618:3618:1218:1207:1607:1606:2606:2618:2318:2318:3518:3506:4806:4806:1606:1619:1219:1219:0119:0106:2706:27
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
มี.ค. 2567แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
70%-10:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-04:48ต.396,564 กม.
2
60%00:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้11:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:37ต.391,831 กม.
3
50%01:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้11:58ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:31ต.386,263 กม.
4
39%02:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:29ต.380,101 กม.
5
28%03:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:31ต.373,732 กม.
6
18%04:02ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:02ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:33ต.367,673 กม.
7
9%04:55ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:33ต.362,513 กม.
8
3%05:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:31ต.358,819 กม.
9
0%06:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:23ต.ต.-12:25ต.357,024 กม.
10
1%07:07ต.อ.19:28ต.ต.-13:16ต.357,350 กม.
11
4%07:46ต.อ.20:31ต.ต.-14:07ต.359,755 กม.
12
10%08:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:34ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:58ต.363,950 กม.
13
19%09:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:50ต.369,459 กม.
14
29%09:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:45น.375,716 กม.
15
40%10:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--17:41น.382,153 กม.
16
50%-00:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ11:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:38น.388,278 กม.
17
61%-01:43ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:29ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:33น.393,718 กม.
18
71%-02:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:27น.398,239 กม.
19
79%-03:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:22ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:16น.401,732 กม.
20
87%-04:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:16ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:02ต.404,188 กม.
21
92%-04:44ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:45ต.405,669 กม.
22
97%-05:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:58ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:25ต.406,270 กม.
23
98%-05:49ต.ต.17:47ต.อ.--
24
100%-06:19ต.ต.18:35ต.อ.00:04ต.406,093 กม.
25
100%-06:48ต.ต.19:24ต.อ.00:43ต.405,222 กม.
26
99%-07:19ต.ต.20:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:22ต.403,712 กม.
27
96%-07:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:02ต.401,584 กม.
28
91%-08:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:46ต.398,830 กม.
29
84%-09:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:58ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:33ต.395,432 กม.
30
76%-09:53ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:25ต.391,381 กม.
31
66%-10:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:21ต.386,716 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน โฮโนลูลู อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยคงอยู่ภายในช่วง 2% ของ 31% ตลอดเดือน

โอกาสต่ำสุดที่จะมีวันร้อนอบอ้าวระหว่างเดือน มีนาคม คือ 29% ในวันที่ 8 มีนาคม

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 93% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 29% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน มีนาคมใน โฮโนลูลู

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน มีนาคมใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ก.พ.เม.ย.8 มี.ค.29%8 มี.ค.29%1 มี.ค.31%1 มี.ค.31%31 มี.ค.32%31 มี.ค.32%21 มี.ค.31%21 มี.ค.31%ร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวอบอ้าวอบอ้าวกำลังสบายกำลังสบายแห้งแห้งร้อนและไม่มีลมร้อนและไม่มีลม
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โฮโนลูลู เพิ่มขึ้น ระหว่างเดือน มีนาคม โดยเพิ่มขึ้นจาก 21.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 24.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 26.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 10 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 19.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.35 กม./ชม.35 กม./ชม.ก.พ.เม.ย.1 มี.ค.21.8 กม./ชม.1 มี.ค.21.8 กม./ชม.31 มี.ค.24.4 กม./ชม.31 มี.ค.24.4 กม./ชม.11 มี.ค.22.7 กม./ชม.11 มี.ค.22.7 กม./ชม.21 มี.ค.23.6 กม./ชม.21 มี.ค.23.6 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โฮโนลูลู ตลอดเดือน มีนาคม ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันออก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 77% ในวันที่ 31 มีนาคม

ทิศทางลมในเดือน มีนาคม ในโฮโนลูลู

ทิศทางลมในเดือน มีนาคม ในโฮโนลูลูมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%ก.พ.เม.ย.ตะวันออกเหนือใต้ตะวันตก
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

โฮโนลูลู ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน โฮโนลูลู อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน มีนาคม โดยคงอยู่ที่ประมาณ 24°C ตลอดเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313123.5°C23.5°C24.0°C24.0°C24.5°C24.5°C25.0°C25.0°C25.5°C25.5°Cก.พ.เม.ย.1 มี.ค.24°C1 มี.ค.24°C31 มี.ค.24°C31 มี.ค.24°C11 มี.ค.24°C11 มี.ค.24°C21 มี.ค.24°C21 มี.ค.24°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

อุณหภูมิ ใน โฮโนลูลู มีอากาศอบอุ่นเพียงพอตลอดทั้งปี จึงไม่มีความหมายแต่ประการใดที่จะกล่าวถึงฤดูเพาะปลูกด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราได้แสดงแผนภูมิไว้ด้านล่างเพื่อให้เห็นการกระจายของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน มีนาคม ใน โฮโนลูลู

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน มีนาคม ใน โฮโนลูลูมี.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919