1. WeatherSpark.com
  2. มาเลเซีย
  3. กัวลาลัมเปอร์

สภาพอากาศของเดือนเมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

อุณหภูมิสูงรายวันอยู่ที่ประมาณ 33°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 31°C หรือสูงกว่า 35°C

อุณหภูมิต่ำรายวันอยู่ที่ประมาณ 24°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 22°C หรือสูงกว่า 26°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 14 มีนาคม วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน กัวลาลัมเปอร์ โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 24°C ถึง 33°C ส่วน 18 มกราคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ 23°C ถึง 32°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303022°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.33°C1 เม.ย.33°C24°C24°C30 เม.ย.33°C30 เม.ย.33°C24°C24°C11 เม.ย.33°C11 เม.ย.33°C24°C24°C21 เม.ย.33°C21 เม.ย.33°C24°C24°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน เมษายน ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Frontera Hidalgo, เม็กซิโก (ห่างออกไป 17,524 กิโลเมตร)และBarcelona, เวเนซุเอลา (17,924 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ กัวลาลัมเปอร์ มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ กัวลาลัมเปอร์ กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์ มีเมฆปกคลุม เพิ่มขึ้นช้า ๆ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก เพิ่มขึ้น จาก 83% เป็น 89%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 2 เมษายน โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 17% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 91% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 26% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.17%1 เม.ย.17%30 เม.ย.11%30 เม.ย.11%11 เม.ย.15%11 เม.ย.15%21 เม.ย.13%21 เม.ย.13%มีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้มแจ่มใสเป็นส่วนมากแจ่มใส
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีฝนตก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน กัวลาลัมเปอร์ วันที่ฝนจะตกในช่วงเดือน เมษายน มีโอกาส อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยยังคงอยู่ที่ 47% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีฝนตกรายวันสูงสุดของปีคือ 63% ในวันที่ 14 พฤศจิกายน และโอกาสน้อยที่สุดคือ 31% ในวันที่ 20 มิถุนายน

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%50%50%มี.ค.พ.ค.18 เม.ย.48%18 เม.ย.48%1 เม.ย.46%1 เม.ย.46%30 เม.ย.46%30 เม.ย.46%ฝน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์ อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยคงอยู่ที่ประมาณ 197 มิลลิเมตร ตลอดเดือน น้อยมากที่เกิน 322 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร

ปริมาณสะสมใน 31 วันโดยเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 201 มิลลิเมตร ในวันที่ 14 เมษายน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.มี.ค.พ.ค.14 เม.ย.201 มม.14 เม.ย.201 มม.1 เม.ย.193 มม.1 เม.ย.193 มม.30 เม.ย.194 มม.30 เม.ย.194 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์ ความยาวของเวลากลางวัน อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 1 เมษายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 12 ชั่วโมง และ 9 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 30 เมษายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 12 ชั่วโมง และ 14 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 เม.ย.12 ชม. 9 นาที1 เม.ย.12 ชม. 9 นาที30 เม.ย.12 ชม. 14 นาที30 เม.ย.12 ชม. 14 นาที16 เม.ย.12 ชม. 11 นาที16 เม.ย.12 ชม. 11 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดของเดือน ใน กัวลาลัมเปอร์ คือ 07:12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน และพระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดคือ ก่อนหน้านั้น 9 นาที ในเวลา 07:03 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

เวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ 19:21 เมื่อวันที่ 1 เมษายน และเวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 4 นาที ในเวลา 19:17 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

ไม่มีการใช้เวลาออมแสง ใน กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2564

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:05 และตกในเวลาอีก 12 ชั่วโมง และ 18 นาที ต่อมาที่เวลา 19:24 ส่วนในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 07:12 และตกในเวลาอีก 11 ชั่วโมง และ 57 นาที ต่อมาที่ 19:09

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020406081012141618202200มี.ค.พ.ค.07:0307:0330 เม.ย.19:1730 เม.ย.19:1707:1207:121 เม.ย.19:211 เม.ย.19:2107:0907:0911 เม.ย.19:1911 เม.ย.19:1907:0507:0521 เม.ย.19:1721 เม.ย.19:17เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน เมษายน 2564 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.13 มี.ค.18:2213 มี.ค.18:2229 มี.ค.02:4929 มี.ค.02:4912 เม.ย.10:3112 เม.ย.10:3127 เม.ย.11:3227 เม.ย.11:3212 พ.ค.03:0112 พ.ค.03:0126 พ.ค.19:1526 พ.ค.19:1507:1307:1319:3119:3119:0819:0807:3507:3507:1307:1319:3619:3618:3918:3907:0207:0207:1507:1519:4619:4619:1519:1507:3607:36
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2564แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
87%-10:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:02ต.362,288 กม.
2
78%-11:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้05:00ต.365,455 กม.
3
67%-12:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:00ต.369,639 กม.
4
50%00:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:01ต.374,400 กม.
5
44%01:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:00ต.379,338 กม.
6
33%02:47ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:03ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:56ต.384,147 กม.
7
23%03:39ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:48ต.388,624 กม.
8
15%04:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:43ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:36ต.392,661 กม.
9
8%05:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:28ต.ต.-11:20ต.396,214 กม.
10
4%05:53ต.อ.18:12ต.ต.-12:03ต.399,271 กม.
11
1%06:33ต.อ.18:54ต.ต.-12:44ต.401,826 กม.
12
0%07:13ต.อ.19:36ต.ต.-13:24น.403,851 กม.
13
1%07:53ต.อ.20:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:05น.405,286 กม.
14
4%08:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:03ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:47น.406,037 กม.
15
9%09:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:31น.405,982 กม.
16
15%10:02ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:18น.404,992 กม.
17
23%10:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-17:07น.402,951 กม.
18
32%11:39ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--17:58น.399,789 กม.
19
42%-00:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:50น.395,515 กม.
20
50%-01:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:43น.390,240 กม.
21
63%-02:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:35น.384,197 กม.
22
73%-02:52ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:27น.377,750 กม.
23
83%-03:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:17น.371,377 กม.
24
91%-04:31ต.ต.16:53ต.อ.23:07น.365,634 กม.
25
97%-05:20ต.ต.17:45ต.อ.23:58ต.361,092 กม.
26
99%-06:10ต.ต.18:39ต.อ.--
27
100%-07:02ต.ต.19:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:50ต.358,237 กม.
28
99%-07:57ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:45ต.357,387 กม.
29
96%-08:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:44ต.358,619 กม.
30
90%-09:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:39ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:45ต.361,753 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน กัวลาลัมเปอร์ is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ที่ประมาณ 100% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 100% ของเวลาทั้งหมด ส่วนในวันที่ 29 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวน้อยที่สุดของปี มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 99% ของเวลาทั้งหมด

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน เมษายนใน กัวลาลัมเปอร์

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน เมษายนใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.100%1 เม.ย.100%30 เม.ย.100%30 เม.ย.100%11 เม.ย.100%11 เม.ย.100%21 เม.ย.100%21 เม.ย.100%มีความชื้นสูงมากมีความชื้นสูงมากร้อนและไม่มีลมร้อนและไม่มีลมร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าว
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กัวลาลัมเปอร์ is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ภายในช่วง 0.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของ 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 7.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 5.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุดรายวันระหว่างเดือน เมษายน คือ 5.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันที่ 15 เมษายน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.15 เม.ย.5.4 กม./ชม.15 เม.ย.5.4 กม./ชม.1 เม.ย.5.6 กม./ชม.1 เม.ย.5.6 กม./ชม.30 เม.ย.5.5 กม./ชม.30 เม.ย.5.5 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลม ใน กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างเดือน เมษายน ส่วนใหญ่มาจาก ทิศตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 12 เมษายนและทิศตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน

ทิศทางลมในเดือน เมษายน ในกัวลาลัมเปอร์

ทิศทางลมในเดือน เมษายน ในกัวลาลัมเปอร์ต.อ.ต.ต.ต.181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%มี.ค.พ.ค.ตะวันตกใต้ตะวันออกเหนือ
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

กัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน กัวลาลัมเปอร์ อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ที่ประมาณ 30°C ตลอดเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303028.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°C30.5°C30.5°C31.0°C31.0°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.30°C1 เม.ย.30°C30 เม.ย.30°C30 เม.ย.30°C11 เม.ย.30°C11 เม.ย.30°C21 เม.ย.30°C21 เม.ย.30°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

อุณหภูมิ ใน กัวลาลัมเปอร์ มีอากาศอบอุ่นเพียงพอตลอดทั้งปี จึงไม่มีความหมายแต่ประการใดที่จะกล่าวถึงฤดูเพาะปลูกด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราได้แสดงแผนภูมิไว้ด้านล่างเพื่อให้เห็นการกระจายของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%มี.ค.พ.ค.100%16 เม.ย.100%16 เม.ย.กำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ย ใน กัวลาลัมเปอร์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือน เมษายน โดยเพิ่มขึ้น 494°C จาก 1,500°C เป็น 1,994°C ตลอดระยะเวลาทั้งเดือน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,500°C1,500°C1,600°C1,600°C1,700°C1,700°C1,800°C1,800°C1,900°C1,900°C2,000°C2,000°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.1,500°C1 เม.ย.1,500°C30 เม.ย.1,994°C30 เม.ย.1,994°C11 เม.ย.1,670°C11 เม.ย.1,670°C21 เม.ย.1,840°C21 เม.ย.1,840°C
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยที่สะสมตลอดระยะเวลาทั้งเดือนเมษายน พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันทั้งหมดที่ตกกระทบพื้นผิวดินเป็นบริเวณกว้าง โดยพิจารณาถึงความผันแปรตามฤดูกาลในด้านช่วงแสงในแต่ละวัน ระดับความสูงของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า และการดูดกลืนแสงโดยเมฆและองค์ประกอบอื่นในชั้นบรรยากาศ รังสีคลื่นสั้นครอบคลุมถึงแสงที่มองเห็นได้และรังสีอัลตราไวโอเลต

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวัน ใน กัวลาลัมเปอร์ is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ภายในช่วง 0.2 กว.-ชม. ของ 4.9 กว.-ชม. ตลอดเดือน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เมษายน ใน กัวลาลัมเปอร์181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.5.1 กว.-ชม.1 เม.ย.5.1 กว.-ชม.30 เม.ย.4.6 กว.-ชม.30 เม.ย.4.6 กว.-ชม.11 เม.ย.5.0 กว.-ชม.11 เม.ย.5.0 กว.-ชม.
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นดินต่อตารางเมตร (เส้นสีส้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้ พิกัดภูมิศาสตร์ของ กัวลาลัมเปอร์ คือละติจูดที่ 3.141° ลองจิจูดที่ 101.687° และระดับความสูง 56 ม.

ภูมิประเทศภายในรัศมี 3 กิโลเมตร ของ กัวลาลัมเปอร์ มีระดับความสูงที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญมาก โดยที่ระดับความสูงมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 252 เมตร และความสูงเหนือระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 59 เมตร ภายในรัศมี 16 กิโลเมตร มีระดับความสูงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญมาก (675 เมตร) ภายในรัศมี 80 กิโลเมตร มีระดับความสูงที่แตกต่างกันมาก (1,992 เมตร)

พื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร ของ กัวลาลัมเปอร์ ปกคลุมไปด้วย พื้นผิวเทียม (72%)และพื้นที่เพาะปลูก (19%) ส่วนภายในรัศมี 16 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วย พื้นผิวเทียม (48%)และพื้นที่เพาะปลูก (32%) และภายในรัศมี 80 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วย ต้นไม้ (40%)และน้ำ (25%)