1. WeatherSpark.com
  2. เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
  3. ปอโรฟร็องแซ

สภาพอากาศของเดือนเมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์

อุณหภูมิสูงรายวัน ลดลง ไป 1°C จาก 7°C เป็น 6°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 3°C หรือสูงกว่า 9°C

อุณหภูมิต่ำรายวัน ลดลง ไป 1°C จาก 4°C เป็น 3°C น้อยมากที่จะลดลงต่ำกว่า 1°C หรือสูงกว่า 6°C

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ วันที่ร้อนที่สุด ของปี อุณหภูมิ ใน ปอโรฟร็องแซ โดยทั่วไปอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5°C ถึง 8°C ส่วน 10 สิงหาคม วันที่หนาวที่สุด ของปีนั้น อุณหภูมิอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0°C ถึง 3°C

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-6°C-6°C-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.7°C1 เม.ย.7°C4°C4°C30 เม.ย.6°C30 เม.ย.6°C3°C3°C11 เม.ย.6°C11 เม.ย.6°C4°C4°C21 เม.ย.6°C21 เม.ย.6°C3°C3°C
อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยสูงสุด (เส้นสีแดง) และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยต่ำสุด (เส้นสีน้ำเงิน) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้เฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยรวมของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่เริ่มจากเดือน เมษายน ของปี แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.หนาวจัดหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

Akutan, รัฐอะแลสกา, สหรัฐอเมริกา (ห่างออกไป 16,244 กิโลเมตร) Ólafsvík, ไอซ์แลนด์ (15,017 กิโลเมตร) และVestmanna, หมู่เกาะแฟโร (14,158 กิโลเมตร) เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศ โดยมีอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับ ปอโรฟร็องแซ มากที่สุด (ดูข้อมูลเปรียบเทียบ)

เปรียบเทียบ ปอโรฟร็องแซ กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ มีเมฆปกคลุม อยู่ในระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยที่ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้า มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ยังคงอยู่ที่ประมาณ 59% ตลอดทั้งเดือน โอกาสสูงสุดที่ท้องฟ้าจะ มืดครึ้ม หรือ มีเมฆเป็นส่วนมาก ในวันที่ 21 เมษายน คือ 60%

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของเดือนคือ 29 เมษายน โดยที่ท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือ มีเมฆบางส่วน ในอัตรา 42% ของเวลา

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่มีเมฆมากที่สุดของปี สภาพอากาศมีโอกาส 60% ที่จะมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนในวันที่ 21 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่แจ่มใสมากที่สุดของปี ท้องฟ้ามีโอกาส 50% ที่จะแจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วน

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

ประเภทเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%มี.ค.พ.ค.21 พ.ย.50%21 พ.ย.50%1 เม.ย.41%1 เม.ย.41%30 เม.ย.42%30 เม.ย.42%11 เม.ย.41%11 เม.ย.41%21 เม.ย.40%21 เม.ย.40%แจ่มใสแจ่มใสเป็นส่วนมากมีเมฆบางส่วนมีเมฆเป็นส่วนมากมืดครึ้ม
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแถบเมฆปกคลุม โดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

วันที่มีฝนตก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ใน ปอโรฟร็องแซ วันที่ฝนจะตกในช่วงเดือน เมษายน มีโอกาส อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยยังคงอยู่ที่ 32% ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง โอกาสที่จะมีฝนตกรายวันสูงสุดของปีคือ 37% ในวันที่ 22 พฤษภาคม และโอกาสน้อยที่สุดคือ 26% ในวันที่ 9 ตุลาคม

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.33%1 เม.ย.33%30 เม.ย.34%30 เม.ย.34%11 เม.ย.32%11 เม.ย.32%21 เม.ย.30%21 เม.ย.30%ฝนปนกัน
เปอร์เซ็นต์ของวันที่ซึ่งพบว่ามีหยาดน้ำฟ้าหลายชนิด โดยไม่รวมปริมาณที่น้อยมาก : ฝนล้วน หิมะล้วน และผสม (ทั้งฝนและหิมะตกในวันเดียวกัน)

ปริมาณน้ำฝน

เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลัง ระหว่างเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ โดยคงอยู่ที่ประมาณ 55 มิลลิเมตร ตลอดเดือน น้อยมากที่เกิน 86 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 21 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.57 มม.1 เม.ย.57 มม.30 เม.ย.52 มม.30 เม.ย.52 มม.11 เม.ย.55 มม.11 เม.ย.55 มม.21 เม.ย.53 มม.21 เม.ย.53 มม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เส้นทึบ) ที่สะสมตลอดช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวัน โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่สนใจ พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90 เส้นประบางคือปริมาณหิมะเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาของวันที่ เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ ความยาวของเวลากลางวัน ลดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือน ความยาวของเวลากลางวัน ลดลง ไป 1 ชั่วโมง และ 40 นาที ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี การลดลง รายวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3 นาที และ 26 วินาที และมี การลดลง รายสัปดาห์เท่ากับ 24 นาที และ 3 วินาที

วันที่สั้นที่สุดของเดือนคือวันที่ 30 เมษายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 9 ชั่วโมง และ 47 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 1 เมษายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 11 ชั่วโมง และ 27 นาที

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางวันกลางวันกลางวันกลางวันกลางคืน1 เม.ย.11 ชม. 27 นาที1 เม.ย.11 ชม. 27 นาที30 เม.ย.9 ชม. 47 นาที30 เม.ย.9 ชม. 47 นาที16 เม.ย.10 ชม. 33 นาที16 เม.ย.10 ชม. 33 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดของเดือน ใน ปอโรฟร็องแซ คือ 06:39 เมื่อวันที่ 1 เมษายน และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 43 นาที ในเวลา 07:22 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

เวลาที่พระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือ 18:05 เมื่อวันที่ 1 เมษายน และเวลาที่พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือ หลังจากนั้นอีก 56 นาที ในเวลา 17:09 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

ไม่มีการใช้เวลาออมแสง ใน ปอโรฟร็องแซ ระหว่างปี พ.ศ. 2564

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 04:09 และตกในเวลาอีก 16 ชั่วโมง และ 16 นาที ต่อมาที่เวลา 20:25 ส่วนในวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวันสั้นที่สุด ของปี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 08:15 และตกในเวลาอีก 8 ชั่วโมง และ 10 นาที ต่อมาที่ 16:26

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020406081012141618202200มี.ค.พ.ค.06:3906:391 เม.ย.18:051 เม.ย.18:0507:2207:2230 เม.ย.17:0930 เม.ย.17:0906:5406:5411 เม.ย.17:4511 เม.ย.17:4507:0907:0921 เม.ย.17:2521 เม.ย.17:25เที่ยงคืนสุริยะเที่ยงคืนสุริยะเที่ยงสุริยะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน เมษายน 2564 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแต่ละแถบแสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ได้รับข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม ส่วนข้อมูลเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมใน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.13 มี.ค.15:2213 มี.ค.15:2228 มี.ค.23:4928 มี.ค.23:4912 เม.ย.07:3112 เม.ย.07:3127 เม.ย.08:3227 เม.ย.08:3212 พ.ค.00:0112 พ.ค.00:0126 พ.ค.16:1526 พ.ค.16:1505:3405:3419:1319:1318:3118:3106:5006:5006:4706:4718:0818:0817:1317:1307:0807:0806:5106:5116:5116:5116:3216:3208:5808:58
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2564แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
86%-11:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:17น.362,521 กม.
2
77%-12:30ต.ต.ต.20:48ต.อ.ต.04:14น.365,794 กม.
3
66%-13:44ต.ต.ต.21:38ต.อ.ต.05:13น.370,043 กม.
4
50%-14:46ต.ต.ต.22:38ต.อ.ต.06:12น.374,830 กม.
5
43%-15:34ต.ต.ต.23:47ต.อ.ต.07:09น.379,764 กม.
6
32%-16:11ต.ต.ต.-08:04น.384,547 กม.
7
22%00:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:55น.388,987 กม.
8
14%02:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:42น.392,982 กม.
9
8%03:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:26น.396,492 กม.
10
3%04:33ต.อ.17:37ต.ต.-11:08น.399,507 กม.
11
1%05:40ต.อ.17:52ต.ต.-11:49น.402,019 กม.
12
0%06:47ต.อ.18:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-12:29น.403,996 กม.
13
1%07:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:11น.405,377 กม.
14
5%09:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:54น.406,065 กม.
15
9%10:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:38น.405,936 กม.
16
16%11:14ต.อ.น.19:38ต.ต.น.-15:26น.404,859 กม.
17
24%12:17ต.อ.น.20:15ต.ต.น.-16:16น.402,722 กม.
18
33%13:15ต.อ.น.21:01ต.ต.น.-17:08น.399,460 กม.
19
43%14:05ต.อ.น.21:58ต.ต.น.-18:02น.395,088 กม.
20
50%14:47ต.อ.น.23:05ต.ต.น.-18:56น.389,730 กม.
21
64%15:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--19:49น.383,631 กม.
22
74%-00:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:41น.377,165 กม.
23
84%-01:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:32น.370,822 กม.
24
92%-02:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:32ต.อ.22:23น.365,164 กม.
25
97%-04:17ต.ต.16:52ต.อ.23:14น.360,756 กม.
26
99%-05:42ต.ต.17:13ต.อ.--
27
100%-07:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้17:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:06น.358,074 กม.
28
99%-08:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:01น.357,413 กม.
29
96%-10:05ต.ต.ต.18:40ต.อ.ต.01:58น.358,827 กม.
30
89%-11:27ต.ต.ต.19:27ต.อ.ต.02:59น.362,112 กม.

เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน

โอกาสที่วันใดวันหนึ่งจะ ร้อนอบอ้าว ใน ปอโรฟร็องแซ is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ที่ประมาณ 0% ตลอดเดือน

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน เมษายนใน ปอโรฟร็องแซ

ระดับความสบายต่อความชื้นในเดือน เมษายนใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.16 เม.ย.0%16 เม.ย.0%1 เม.ย.0%1 เม.ย.0%30 เม.ย.0%30 เม.ย.0%แห้งแห้ง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในระดับความสบายต่อความชื้นต่าง ๆ โดยแบ่งตามจุดน้ำค้าง

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปอโรฟร็องแซ is อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ภายในช่วง 0.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของ 37.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเดือน

สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในวันที่ 3 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ลมแรงที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 41.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ลมสงบมากที่สุดของปี ความเร็วลมเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 35.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.1 เม.ย.37.2 กม./ชม.1 เม.ย.37.2 กม./ชม.30 เม.ย.37.0 กม./ชม.30 เม.ย.37.0 กม./ชม.16 เม.ย.37.3 กม./ชม.16 เม.ย.37.3 กม./ชม.
ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (เส้นสีเทาเข้ม) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ปอโรฟร็องแซ ตลอดเดือน เมษายน ส่วนใหญ่คือจาก ทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 72% ในวันที่ 15 เมษายน

ทิศทางลมในเดือน เมษายน ในปอโรฟร็องแซ

ทิศทางลมในเดือน เมษายน ในปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%มี.ค.พ.ค.ตะวันตกเหนือใต้
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ซึ่งทิศทางลมเฉลี่ยมาจากทิศหลักของลมทั้ง 4 ทิศ โดยไม่รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่า 1.6 กม./ชม. พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตคือเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงที่ใช้ไปกับทิศระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

ปอโรฟร็องแซ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น

อุณหภูมิน้ำผิวดินเฉลี่ย ใน ปอโรฟร็องแซ อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยคงอยู่ที่ประมาณ 5°C ตลอดเดือน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303.5°C3.5°C4.0°C4.0°C4.5°C4.5°C5.0°C5.0°C5.5°C5.5°C6.0°C6.0°C6.5°C6.5°Cมี.ค.พ.ค.1 เม.ย.5°C1 เม.ย.5°C30 เม.ย.5°C30 เม.ย.5°C11 เม.ย.5°C11 เม.ย.5°C21 เม.ย.5°C21 เม.ย.5°C
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีม่วง) พร้อมแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

โดยทั่วไป ฤดูเพาะปลูก ใน ปอโรฟร็องแซ จะมีเวลานาน 6.9 เดือน (210 วัน) โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่ 30 ตุลาคม ถึงประมาณวันที่ 28 พฤษภาคม น้อยครั้งมากที่จะเริ่มต้นก่อนวันที่ 7 ตุลาคม หรือหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน และน้อยครั้งมากที่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม หรือหลังวันที่ 21 มิถุนายน

เดือน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ มีโอกาสมากที่จะอยู่ภายในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยที่วันใดวันหนึ่งมีโอกาสจะอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกลดลงช้า ๆ จาก 100% เป็น 94% ตลอดช่วงเวลาทั้งเดือน

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

เวลาที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ และฤดูกาลเพาะปลูกใน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซฤดูกาลเพาะปลูก181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%มี.ค.พ.ค.100%1 เม.ย.100%1 เม.ย.94%30 เม.ย.94%30 เม.ย.99%11 เม.ย.99%11 เม.ย.98%21 เม.ย.98%21 เม.ย.50%28 พ.ค.50%28 พ.ค.หนาวจัดหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแถบอุณหภูมิต่าง ๆ เส้นสีดำคือโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่ง ๆ จะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกเป็นค่าการสะสมความร้อนรายปี ซึ่งใช้เพื่อทำนายพัฒนาการของพืชและสัตว์ และหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินใด ๆ ที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด ในรายงานนี้ เราใช้ค่าพื้นฐานเท่ากับ 10°C และค่าสูงสุดเท่ากับ 30°C

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ย ใน ปอโรฟร็องแซ อยู่ที่ระดับคงที่เป็นสำคัญ ระหว่างเดือน เมษายน โดยยังคงอยู่ที่ประมาณ 2°C ตลอดเดือน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกใน เมษายน ใน ปอโรฟร็องแซ181522291122