สถิติสภาพอากาศสำหรับฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา อารูบา

ข้อมูลสำหรับรายงานนี้มาจาก Queen Beatrix International Airport ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตสำหรับ อารูบา โดยแสดงสถิติสภาพอากาศในฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2559 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ อารูบา ในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ พ.ศ. 2559 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิของ อารูบา ในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ พ.ศ. 2559

สถิติอุณหภูมิในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°Cฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาวอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ อารูบา กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
อา. 4 ก.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, +SHRA, RERA, VCSH
จ. 5 ก.ย. Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers in the VicinityTSRA, +SHRA, RERA, -RA, VCSH
อา. 11 ก.ย. HazeIWC05
พ. 14 ก.ย. Recent Rain, Showers of Light RainRERA, -SHRA
พฤ. 29 ก.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, RERA, SHRA, -SHRA, VCSH
ศ. 30 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers in the VicinityTS, TSRA, +SHRA, RERA, SHRA, VCSH
ส. 1 ต.ค. Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Light RainRETS, RETSRA, TSRA, RA, RERA, -SHRA
ศ. 7 ต.ค. Recent RainRERA
ส. 8 ต.ค. Recent RainRERA
พ. 12 ต.ค. Thunderstorm in the VicinityIWC13
พฤ. 13 ต.ค. Thunderstorm in the VicinityIWC13
ศ. 14 ต.ค. Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRETS, TSRA, IWC95, SHRA, IWC81, IWC80
จ. 17 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Recent RainTSRA, RERA
อ. 18 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, TSRA, -RA
อา. 23 ต.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Recent Rain, Showers of RainIWC13, RERA, SHRA, IWC81
จ. 24 ต.ค. Recent RainRERA
พ. 26 ต.ค. Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
พฤ. 27 ต.ค. Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
ศ. 28 ต.ค. Thunderstorm in the VicinityIWC13
ส. 29 ต.ค. Showers in the VicinityVCSH
อ. 1 พ.ย. Thunderstorm in the VicinityIWC13
พ. 2 พ.ย. Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
จ. 7 พ.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, TSRA, VCSH
อ. 8 พ.ย. Thunderstorm with RainTSRA
ส. 12 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, IWC25, IWC16, VCSH
อา. 13 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
พฤ. 17 พ.ย. Recent RainRERA
ส. 19 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, VCSH
อา. 20 พ.ย. Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, RETSRA, TS, +TSRA, TSRA, +SHRA, RA, RERA, -SHRA, VCSH
จ. 21 พ.ย. Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, SHRA, -RA, VCSH
พ. 23 พ.ย. Recent Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, RESH, VCSH
ศ. 25 พ.ย. Recent Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
ส. 26 พ.ย. Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
อา. 27 พ.ย. Showers in the VicinityVCSH
จ. 28 พ.ย. Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว22 ก.ย.12 ชม. 7 นาที22 ก.ย.12 ชม. 7 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ก.ย.12 ชม. 21 นาที1 ก.ย.12 ชม. 21 นาที30 พ.ย.11 ชม. 27 นาที30 พ.ย.11 ชม. 27 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.020204040606080810101212141416161818202022220000ฤดูร้อนฤดูหนาว06:2806:2823 ก.ย.18:3423 ก.ย.18:3406:2906:291 ก.ย.18:501 ก.ย.18:5006:3806:3817 พ.ย.18:1017 พ.ย.18:1006:4506:4530 พ.ย.18:1230 พ.ย.18:12
วันสุริยะคติตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.0000020204040606080810101212141416161818202022220000ฤดูร้อนฤดูหนาว00102020303040505060800010102030304040506070
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2559 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2559 ในอารูบา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2559 ในอารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.0000040408081212161620200000ฤดูร้อนฤดูหนาว2 ส.ค.16:452 ส.ค.16:4518 ส.ค.05:2718 ส.ค.05:271 ก.ย.05:041 ก.ย.05:0416 ก.ย.15:0616 ก.ย.15:0630 ก.ย.20:1230 ก.ย.20:1216 ต.ค.00:2416 ต.ค.00:2430 ต.ค.13:3930 ต.ค.13:3914 พ.ย.09:5314 พ.ย.09:5329 พ.ย.08:1929 พ.ย.08:1913 ธ.ค.20:0613 ธ.ค.20:0629 ธ.ค.02:5429 ธ.ค.02:5406:0506:0519:0019:0018:2918:2906:3306:3306:3506:3519:1019:1018:4618:4607:1007:1006:0706:0718:2918:2918:1218:1206:5106:5106:2406:2418:2718:2717:4017:4006:3306:3306:4306:4318:3518:3518:1418:1407:2007:2007:0607:0618:5518:55
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.0 กม./ชม.0 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.150 กม./ชม.150 กม./ชม.200 กม./ชม.200 กม./ชม.250 กม./ชม.250 กม./ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบา

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559 ใน อารูบาก.ย.ต.ค.พ.ย.1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,500 มิลลิบาร์1,500 มิลลิบาร์2,000 มิลลิบาร์2,000 มิลลิบาร์2,500 มิลลิบาร์2,500 มิลลิบาร์3,000 มิลลิบาร์3,000 มิลลิบาร์ฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานฉบับนี้มีให้ดูได้ที่หน้า Queen Beatrix International Airport

ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา