สถิติสภาพอากาศสำหรับฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport สเปน

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตสำหรับ Santiago de Compostela Airport โดยแสดงสถิติสภาพอากาศในฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2560 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Santiago de Compostela Airport ในฤดูหนาว สำหรับ พ.ศ. 2560 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิของ Santiago de Compostela Airport ในฤดูหนาว สำหรับ พ.ศ. 2560

สถิติอุณหภูมิในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°Cฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิหนาวจัดหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Santiago de Compostela Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เมฆปกคลุมในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

เมฆปกคลุมในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
ศ. 1 ธ.ค. Light Rain, Fog in the Vicinity-RA, VCFG
ส. 2 ธ.ค. Fog in the Vicinity, Patches of FogVCFG, BCFG
อา. 3 ธ.ค. Fog in the Vicinity, Patches of FogVCFG, BCFG
พฤ. 7 ธ.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, -DZ, FG, BR
ศ. 8 ธ.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Patches of FogRA, RERA, -RA, -DZ, FG, BCFG
ส. 9 ธ.ค. Rain and Drizzle, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist, Partial Fog, Patches of FogRADZ, -RA, -RADZ, -DZ, FG, BR, PRFG, BCFG
อา. 10 ธ.ค. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist+RA, RA, RERA, -RA, -SHRA, BR
จ. 11 ธ.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, SHRA, -SHRA
อ. 12 ธ.ค. Light Rain, Light Rain and Drizzle, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-RA, -RADZ, VCFG, BR, BCFG
พ. 13 ธ.ค. Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-RA, -RADZ, -DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
พฤ. 14 ธ.ค. Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of Fog-RA, -RADZ, DZ, -DZ, BR, BCFG
ศ. 15 ธ.ค. Light Rain, Patches of Fog-RA, BCFG
ส. 16 ธ.ค. Partial Fog, Patches of FogPRFG, BCFG
จ. 18 ธ.ค. Light Drizzle, Fog, Mist-DZ, FG, BR
อ. 19 ธ.ค. Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-DZ, FG, BR, BCFG
พ. 20 ธ.ค. Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of FogFG, VCFG, BR, PRFG, BCFG
ศ. 22 ธ.ค. Fog in the Vicinity, Patches of FogVCFG, BCFG
ส. 23 ธ.ค. Fog in the Vicinity, MistVCFG, BR
อา. 24 ธ.ค. MistBR
จ. 25 ธ.ค. Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light DrizzleRA, RERA, -DZRA, -RA, -DZ
อ. 26 ธ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainVCTS, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
พ. 27 ธ.ค. Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist, Patches of Fog-RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, BR, BCFG
พฤ. 28 ธ.ค. Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-RA, -DZ, FG, BR, BCFG
ศ. 29 ธ.ค. Rain, Rain and Drizzle, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, MistRA, RADZ, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, BR
ส. 30 ธ.ค. Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light DrizzleRA, RADZ, RERA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ
อา. 31 ธ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light DrizzleVCTS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -DZ
จ. 1 ม.ค. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist+RA, RA, RERA, -RA, -DZ, BR
อ. 2 ม.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, DZ, -DZ, BR, BCFG
พ. 3 ม.ค. Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Partial Fog, Patches of Fog-RA, -RADZ, DZ, -DZ, FG, PRFG, BCFG
พฤ. 4 ม.ค. Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
ศ. 5 ม.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Patches of FogRA, RERA, -RA, BCFG
ส. 6 ม.ค. Light Rain, Fog, Freezing Fog, Patches of Fog, Shallow Fog, Showers in the Vicinity-RA, FG, FZFG, BCFG, MIFG, VCSH
อา. 7 ม.ค. Showers of Light Rain, Light Drizzle, Patches of Fog, Showers in the Vicinity-SHRA, -DZ, BCFG, VCSH
จ. 8 ม.ค. Fog, Fog in the Vicinity, Patches of FogFG, VCFG, BCFG
อ. 9 ม.ค. Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain+RA, RA, RERA, -RA
พ. 10 ม.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Patches of FogRESHRA, SHRA, -SHRA, -DZ, BCFG
พฤ. 11 ม.ค. Light Rain, Showers of Light Rain-RA, -SHRA
ส. 13 ม.ค. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog, Showers in the VicinityRETS, TS, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ, VCFG, BR, BCFG, VCSH
อา. 14 ม.ค. Showers of Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of Fog-SHRA, FG, VCFG, BR, PRFG, BCFG
จ. 15 ม.ค. Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
อ. 16 ม.ค. Drizzle, Light Drizzle, Fog, Patches of FogDZ, -DZ, FG, BCFG
พฤ. 18 ม.ค. Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-DZ, FG, BR, BCFG
ศ. 19 ม.ค. Fog, Fog in the Vicinity, Patches of FogFG, VCFG, BCFG
ส. 20 ม.ค. Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-RADZ, DZ, -DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
อา. 21 ม.ค. Drizzle, Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogDZ, -DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
จ. 22 ม.ค. Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-DZRA, -RADZ, DZ, -DZ, FG, BR, BCFG
อ. 23 ม.ค. Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
พ. 24 ม.ค. Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, -DZ, BR
พฤ. 25 ม.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Patches of FogRESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BCFG
ศ. 26 ม.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Partial Fog, Patches of Fog, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, PRFG, BCFG, VCSH
ส. 27 ม.ค. Drizzle, Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogDZ, -DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
อา. 28 ม.ค. Light Drizzle, Fog, Patches of Fog-DZ, FG, BCFG
อ. 30 ม.ค. Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogFG, VCFG, BR, BCFG
พ. 31 ม.ค. Light Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-DZ, FG, VCFG, BR, BCFG
พฤ. 1 ก.พ. Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Fog, Patches of Fog, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ, FG, BCFG, VCSH
ศ. 2 ก.พ. Showers of Light Rain, Fog in the Vicinity, Patches of Fog-SHRA, VCFG, BCFG
ส. 3 ก.พ. Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of FogRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, DZ, -DZ, BR, BCFG
อา. 4 ก.พ. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Snow, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Patches of FogTS, VCTS, SN, SHRA, -SHRA, BCFG
จ. 5 ก.พ. Light Rain-RA
อ. 6 ก.พ. Light Rain-RA
พ. 7 ก.พ. Light Snow, Light Rain, Showers of Light Rain-SN, -RA, -SHRA
พฤ. 8 ก.พ. Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist-RA, DZ, -DZ, BR
ศ. 9 ก.พ. Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-RA, -RADZ, DZ, -DZ, FG, BR, BCFG
ส. 10 ก.พ. Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog-RA, -DZ, FG, BR, BCFG, MIFG
อา. 11 ก.พ. Showers of Heavy Rain and Small Hail, Showers of Rain and Small Hail, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Patches of Fog+SHRAGS, SHRAGS, RA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, BCFG
จ. 12 ก.พ. Light Rain, Light Drizzle, Patches of Fog-RA, -DZ, BCFG
อ. 13 ก.พ. Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist+RA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, BR
พ. 14 ก.พ. Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
พฤ. 15 ก.พ. Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Patches of FogDZRA, RADZ, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, BCFG
ศ. 16 ก.พ. Drizzle and Rain, Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Patches of FogDZRA, RA, RERA, -DZRA, -RA, DZ, -DZ, BCFG
ส. 17 ก.พ. Light Drizzle, Patches of Fog-DZ, BCFG
จ. 19 ก.พ. Fog, Patches of FogFG, BCFG
พ. 28 ก.พ. Light Snow, Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-SN, RA, RERA, -RA, -RADZ, -DZ, FG, BR, BCFG

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ21 ธ.ค.9 ชม. 1 นาที21 ธ.ค.9 ชม. 1 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ธ.ค.9 ชม. 15 นาที1 ธ.ค.9 ชม. 15 นาที28 ก.พ.11 ชม. 10 นาที28 ก.พ.11 ชม. 10 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.0202040406060808101012121414161618182020222200000202ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ08:1108:1128 ก.พ.19:2128 ก.พ.19:2108:5108:518 ธ.ค.17:598 ธ.ค.17:5909:0409:043 ม.ค.18:113 ม.ค.18:1109:0109:0121 ธ.ค.18:0221 ธ.ค.18:02
วันสุริยะคติตลอดช่วงฤดูหนาว พ.ศ. 2560 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูหนาวของปี พ.ศ. 2560 ที่Santiago de Compostela Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูหนาวของปี พ.ศ. 2560 ที่Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.0000040408081212161620200000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ4 พ.ย.06:244 พ.ย.06:2418 พ.ย.12:4318 พ.ย.12:433 ธ.ค.16:483 ธ.ค.16:4818 ธ.ค.07:3118 ธ.ค.07:312 ม.ค.03:252 ม.ค.03:2517 ม.ค.03:1817 ม.ค.03:1831 ม.ค.14:2731 ม.ค.14:2715 ก.พ.22:0615 ก.พ.22:062 มี.ค.01:522 มี.ค.01:5217 มี.ค.14:1217 มี.ค.14:1231 มี.ค.14:3831 มี.ค.14:3818:2518:2508:0908:0908:0808:0818:3618:3618:2018:2009:2209:2208:5008:5018:3318:3317:5317:5309:1009:1009:0709:0719:0119:0118:5318:5309:2709:2708:2208:2218:4918:4918:5318:5308:3408:3419:4519:4508:3508:35
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความเร็วลมในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.0 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความดันบรรยากาศในฤดูหนาว พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.970 มิลลิบาร์970 มิลลิบาร์980 มิลลิบาร์980 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,040 มิลลิบาร์1,040 มิลลิบาร์ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport พ.ศ. 2560

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.005050100100150150ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airport พ.ศ. 2560

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูหนาวสำหรับ พ.ศ. 2560 ที่ Santiago de Compostela Airportธ.ค.ม.ค.ก.พ.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ
ปกติพิเศษการแก้ไข
การระบุชนิดรายงานที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมง

รายงานนี้ใช้ภาพกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นรายงานสภาพอากาศในอดีตที่บันทึกไว้โดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ Santiago de Compostela Airport ในฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2560

รายงาน METAR

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่สนามบินทั่วโลกจะออกรายงานสภาพอากาศ METAR เป็นประจำ นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ นักอุตุนิยมวิทยา นักภูมิอากาศวิทยา และนักวิจัยคนอื่น ๆ จะใช้รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางวิทยุและอินเทอร์เน็ต เราได้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน METAR ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2011 และพบแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก็บรักษารายงานก่อนหน้าปีดังกล่าว

รายงาน ISD

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของ NOAA มีหน้าที่ดูแลรักษาและเผยแพร่ฐานข้อมูลผิวพื้นแบบผสมผสาน (ISD) ซึ่งประกอบด้วยรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงและสรุปรายงานสภาพอากาศจากแหล่งต่าง ๆ เราใช้ข้อมูล ISD เพื่อเสริมและเติมเต็มคลังเก็บไฟล์ METAR ถาวรของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานค่าเฉลี่ยของสถานีนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของค่าเฉลี่ยที่แสดงในแผนภูมิอุณหภูมิรายวัน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ (เช่น อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตก) เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรทางดาราศาสตร์จากหนังสือ Astronomical Algorithms ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Jean Meeus

ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาของสถานที่และสนามบินบางแห่งมาจาก ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames

AskGeo.com จัดเสนอเขตเวลาสำหรับสนามบินและสถานีตรวจวัดอากาศ

แผนที่คือ © Esri, พร้อมข้อมูลจาก National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, และ iPC.

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา