สถิติสภาพอากาศสำหรับฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport สเปน

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตสำหรับ Santiago de Compostela Airport โดยแสดงสถิติสภาพอากาศในฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2556 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Santiago de Compostela Airport ในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ พ.ศ. 2556 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิของ Santiago de Compostela Airport ในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ พ.ศ. 2556

สถิติอุณหภูมิในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°Cฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวจัดหนาวเย็นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Santiago de Compostela Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 2 ก.ย. Distant Fog, Fog in the VicinityVCFG
พฤ. 5 ก.ย. Recent Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, MistRERA, -DZ, REDZ, BR
ศ. 6 ก.ย. Rain, Light Rain, Mist-RA, BR
อ. 10 ก.ย. Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-RA, -DZ, FG, BR, BCFG
พ. 11 ก.ย. Smoke
ส. 14 ก.ย. Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog-RA, FG, BR, BCFG
อา. 15 ก.ย. MistBR
จ. 16 ก.ย. Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle-DZ
พ. 18 ก.ย. Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist-RADZ, -DZ, REDZ, BR
พฤ. 19 ก.ย. Drizzle, Recent DrizzleDZ, REDZ
อ. 24 ก.ย. Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Drizzle, Recent Drizzle, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog, Sky-Obscuring Increasing FogRADZ, DZ, REDZ, FG, VCFG, BR, BCFG
พ. 25 ก.ย. Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Distant Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogRA, RERA, -RA, -DZ, VCFG, BR, BCFG
พฤ. 26 ก.ย. Distant Fog, Fog in the VicinityVCFG
ศ. 27 ก.ย. Thunderstorm, Intermittent Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Mist, Partial Fog, Patches of FogTS, RA, RESHRA, -RA, BR, PRFG
ส. 28 ก.ย. Intermittent Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Partial Fog, Patches of FogRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, FG, BR, PRFG, BCFG
อา. 29 ก.ย. Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Recent DrizzleRA, RADZ, RERA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, REDZ
จ. 30 ก.ย. Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, MistDZRA, RADZ, -DZRA, -RADZ, -DZ, BR
อ. 1 ต.ค. Heavy Rain, Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist+RA, RA, RADZ, RERA, -RA, DZ, -DZ, FG, BR
พ. 2 ต.ค. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, DrizzleRETSRA, TS, TSRA, RA, -RA, DZ
พฤ. 3 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTSRA, +RA, RA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, BR, VCSH
ศ. 4 ต.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of FogRESHRA, SHRA, -SHRA, DZ, -DZ, BR, BCFG
ส. 5 ต.ค. Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogFG, VCFG, BR, BCFG
อา. 6 ต.ค. Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogFG, VCFG, BR, BCFG
จ. 7 ต.ค. Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog, Sky-Obscuring Increasing FogFG, VCFG, BR, BCFG, MIFG
พฤ. 10 ต.ค. Distant Fog, Fog in the Vicinity, MistVCFG
ศ. 11 ต.ค. Distant Fog, Fog in the VicinityVCFG
อา. 13 ต.ค. Rain, Showers of Rain, Light Rain, Recent Drizzle, Fog, Mist, Patches of FogRA, SHRA, REDZ, FG, BR, BCFG
จ. 14 ต.ค. Intermittent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Distant Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-RA, -RADZ, DZ, -DZ, VCFG, BR, BCFG
อ. 15 ต.ค. Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light DrizzleRA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ
พ. 16 ต.ค. Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, MistRA, RADZ, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, BR
พฤ. 17 ต.ค. Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog, Sky-Obscuring FogFG, VCFG, BR, BCFG
ศ. 18 ต.ค. Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, MistRA, -RA
ส. 19 ต.ค. Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, SHRA, -RA, -SHRA
อา. 20 ต.ค. Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRA, -RA
จ. 21 ต.ค. Heavy Rain, Rain, Light Rain+RA, RA, -RA
อ. 22 ต.ค. Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, RA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, VCSH
พ. 23 ต.ค. Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle+SHRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -DZ
พฤ. 24 ต.ค. Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
ศ. 25 ต.ค. Showers of RainSHRA
ส. 26 ต.ค. Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle-RADZ
อา. 27 ต.ค. Light Rain-RA
จ. 28 ต.ค. Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistRA, -RA, -SHRA
อ. 29 ต.ค. Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, FG, VCFG, VCSH
พ. 30 ต.ค. Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Patches of FogFG, VCFG, BCFG
พฤ. 31 ต.ค. Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Mist-DZRA, -RADZ, -DZ, BR
ศ. 1 พ.ย. Drizzle and Rain, Intermittent Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, MistRA, RADZ, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, BR
ส. 2 พ.ย. Rain, Light Rain, Patches of FogRA, -RA, BCFG
อา. 3 พ.ย. Rain and Drizzle, Light Rain, Light Drizzle, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of FogRADZ, -RA, -DZ, FG, VCFG, BR, PRFG, BCFG
จ. 4 พ.ย. Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of FogRA, RADZ, RERA, -RA, -RADZ, -DZ, BR, BCFG
อ. 5 พ.ย. Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Mist, Patches of Fog-RADZ, DZ, -DZ, BR, BCFG
พ. 6 พ.ย. Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, MistRADZ, -DZRA, -RADZ, DZ, -DZ, REDZ, FG, BR
พฤ. 7 พ.ย. Heavy Rain, Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Mist+RA, RA, RADZ, -RA, -RADZ, DZ, BR
ศ. 8 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Heavy Drizzle, Patches of FogRA, RERA, -RA, -SHRA, BCFG
ส. 9 พ.ย. Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, MistRA, RERA, -RA, DZ, -DZ, REDZ, BR
อา. 10 พ.ย. Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist, Patches of FogDZ, -DZ, BR, BCFG
จ. 11 พ.ย. Distant Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of FogVCFG, BR, BCFG
ส. 16 พ.ย. Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA
จ. 18 พ.ย. Light Drizzle, Recent Drizzle, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Patches of Fog-DZ, REDZ, FG, VCFG, BR, BCFG
อ. 19 พ.ย. Drizzle and Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Drizzle, Light DrizzleDZRA, -DZRA, -RA, DZ, -DZ
พ. 20 พ.ย. Distant Fog, Fog in the VicinityVCFG
พฤ. 21 พ.ย. Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Partial Fog, Patches of Fog-RA, DZ, -DZ, PRFG, BCFG
ศ. 22 พ.ย. Distant Fog, Fog in the VicinityVCFG

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว22 ก.ย.12 ชม. 10 นาที22 ก.ย.12 ชม. 10 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ก.ย.13 ชม. 10 นาที1 ก.ย.13 ชม. 10 นาที30 พ.ย.9 ชม. 17 นาที30 พ.ย.9 ชม. 17 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาและเวลาออมแสงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.0202040406060808101012121414161618182020222200000202ฤดูร้อนฤดูหนาว07:5807:581 ก.ย.21:081 ก.ย.21:0808:4308:4330 พ.ย.18:0030 พ.ย.18:0009:0009:0026 ต.ค.19:3426 ต.ค.19:3408:1908:1921 ก.ย.20:3221 ก.ย.20:32เวลาออมแสง27 ต.ค.เวลาออมแสง27 ต.ค.
วันสุริยะคติตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา การเปลี่ยนผ่านไปยังและจากเวลาออมแสงจะมีข้อความกำกับว่า 'ออมแสง'

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2556 ที่Santiago de Compostela Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2556 ที่Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.0000040408081212161620200000ฤดูร้อนฤดูหนาว6 ส.ค.23:516 ส.ค.23:5121 ส.ค.03:4521 ส.ค.03:455 ก.ย.13:375 ก.ย.13:3719 ก.ย.13:1319 ก.ย.13:135 ต.ค.02:355 ต.ค.02:3519 ต.ค.01:3819 ต.ค.01:383 พ.ย.13:513 พ.ย.13:5117 พ.ย.16:1617 พ.ย.16:163 ธ.ค.01:233 ธ.ค.01:2317 ธ.ค.10:2917 ธ.ค.10:2907:0907:0921:1421:1420:4820:4808:1408:1408:0108:0120:4420:4419:5219:5208:1408:1409:0109:0120:1620:1619:2719:2709:1809:1807:5807:5818:2818:2818:1518:1509:0609:0607:5307:5317:5217:5217:4017:4008:4308:43
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C ชื้น 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.0 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.120 กม./ชม.120 กม./ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.990 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,040 มิลลิบาร์1,040 มิลลิบาร์ฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport พ.ศ. 2556

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.002020404060608080100100ฤดูร้อนฤดูหนาว
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airport พ.ศ. 2556

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Santiago de Compostela Airportก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
ปกติพิเศษการแก้ไข
การระบุชนิดรายงานที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมง

รายงานนี้ใช้ภาพกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นรายงานสภาพอากาศในอดีตที่บันทึกไว้โดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ Santiago de Compostela Airport ในฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2556

รายงาน METAR

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่สนามบินทั่วโลกจะออกรายงานสภาพอากาศ METAR เป็นประจำ นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ นักอุตุนิยมวิทยา นักภูมิอากาศวิทยา และนักวิจัยคนอื่น ๆ จะใช้รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางวิทยุและอินเทอร์เน็ต เราได้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน METAR ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2011 และพบแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก็บรักษารายงานก่อนหน้าปีดังกล่าว

รายงาน ISD

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของ NOAA มีหน้าที่ดูแลรักษาและเผยแพร่ฐานข้อมูลผิวพื้นแบบผสมผสาน (ISD) ซึ่งประกอบด้วยรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงและสรุปรายงานสภาพอากาศจากแหล่งต่าง ๆ เราใช้ข้อมูล ISD เพื่อเสริมและเติมเต็มคลังเก็บไฟล์ METAR ถาวรของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานค่าเฉลี่ยของสถานีนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของค่าเฉลี่ยที่แสดงในแผนภูมิอุณหภูมิรายวัน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ (เช่น อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตก) เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรทางดาราศาสตร์จากหนังสือ Astronomical Algorithms ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Jean Meeus

ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาของสถานที่และสนามบินบางแห่งมาจาก ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames

AskGeo.com จัดเสนอเขตเวลาสำหรับสนามบินและสถานีตรวจวัดอากาศ

แผนที่คือ © Esri, พร้อมข้อมูลจาก National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, และ iPC.

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ