สถิติสภาพอากาศสำหรับฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport รัฐนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตสำหรับ Stewart International Airport โดยแสดงสถิติสภาพอากาศในฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Stewart International Airport ในฤดูร้อน สำหรับ พ.ศ. 2556 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิของ Stewart International Airport ในฤดูร้อน สำหรับ พ.ศ. 2556

สถิติอุณหภูมิในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°Cฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงอุ่นเย็นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Stewart International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เมฆปกคลุมในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

เมฆปกคลุมในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 3 มิ.ย. Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, IWC63, IWCA62, -RA, IWC61, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10, IWC16, VCSH, IWCIV02
พฤ. 6 มิ.ย. Light Rain, Mist-RA, IWC61, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10
ศ. 7 มิ.ย. Rain, Rain with Mist, Light Rain, Light Rain with Mist, MistRA, IWC63, IWCA62, RABR, -RA, IWC61, IWCA61, -RABR, IWC10, IWCA10, BR
ส. 8 มิ.ย. Rain, Rain with Mist, MistIWC63, IWCA62, RA, RABR, IWC10, IWCA10, BR
จ. 10 มิ.ย. Light Rain, Light Rain with Mist, Mist-RA, IWC61, IWCA61, -RABR, BR, IWC10, IWCA10
อ. 11 มิ.ย. Light Rain, Light Rain with Mist, MistIWC61, -RA, IWCA61, -RABR, IWC10, BR, IWCA10
พฤ. 13 มิ.ย. Rain, Light Rain, Light Rain with Mist, MistRA, -RA, -RABR, BR
ศ. 14 มิ.ย. Light Rain, Mist-RA, IWC61, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10
จ. 24 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainIWCA90, TSRA, IWC95, IWCA62, RA, IWC63, -RA, IWC61, IWCA61
อ. 25 มิ.ย. Light Rain, Haze-RA, IWC61, IWCA61, HZ, IWC05
พ. 26 มิ.ย. Light Rain, Mist-RA, IWC61, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10
พฤ. 27 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Fog, MistIWCA90, -TSRA, IWC95, TSRA, IWCA62, IWCA61, FG, IWC44, IWCA30, BR, IWC10, IWCA10
ศ. 28 มิ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, MistIWCA90, -TSRA, IWC95, RA, IWC63, IWCA62, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10
อา. 30 มิ.ย. Rain, MistRA, IWC63, IWCA62, BR, IWC10, IWCA10
จ. 1 ก.ค. Rain, Light Rain, Fog, Mist, Sky-Obscuring FogRA, IWC63, IWCA62, -RA, IWC61, IWCA61, FG, BR, IWC10, IWCA10, IWC45
อ. 2 ก.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
พฤ. 4 ก.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
พ. 10 ก.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
พฤ. 11 ก.ค. Rain, Light RainRA, IWC63, IWCA62, -RA, IWC61, IWCA61
ศ. 12 ก.ค. Rain, Light DrizzleRA, IWC63, IWCA62, -DZ, IWC51, IWCA51
ส. 13 ก.ค. Rain, Light Rain, MistRA, IWC63, IWCA62, -RA, IWC61, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10
อา. 14 ก.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
ศ. 19 ก.ค. HazeHZ, IWC05
ส. 20 ก.ค. HazeHZ, IWC05
จ. 22 ก.ค. Light Drizzle with Mist, Mist-DZBR, BR
อ. 23 ก.ค. Light Rain, Light Drizzle, Mist-RA, IWC61, IWCA61, -DZ, IWC51, IWCA51, BR, IWC10, IWCA10
อา. 28 ก.ค. Light Rain, Light Drizzle, Mist-RA, IWC61, IWCA61, -DZ, IWC51, IWCA51, BR, IWC10, IWCA10
จ. 29 ก.ค. FogFG, IWC44, IWCA30
พฤ. 1 ส.ค. Light Rain, Light Rain with Mist, Light Drizzle, Mist-RA, IWC61, IWCA61, -RABR, -DZ, IWC51, IWCA51, IWC10, IWCA10, BR
ศ. 2 ส.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
ส. 3 ส.ค. Light Rain-RA, IWC61, IWCA61
อา. 4 ส.ค. Rain, MistRA, IWC63, IWCA62, BR, IWC10, IWCA10
พฤ. 8 ส.ค. Drizzle, Drizzle with Mist, Light Drizzle, MistIWC53, IWCA52, DZBR, -DZ, IWC51, IWCA51, IWC10, IWCA10, BR
ศ. 9 ส.ค. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Rain with Mist, Fog, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+RA, IWC65, IWCA63, RA, IWC63, IWCA62, IWC61, IWCA61, -RA, -RABR, FG, IWC44, IWCA30, BR, IWC10, IWCA10, IWC16, VCSH, IWCIV02
อ. 13 ส.ค. Rain, Light Rain, Light Rain with Mist, MistRA, IWC63, IWCA62, IWC61, IWCA61, -RA, -RABR, IWC10, IWCA10, BR
จ. 19 ส.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
พฤ. 22 ส.ค. Thunderstorm with Rain and Mist, Light Rain, MistTSRABR, -RA, IWC61, IWCA61, BR, IWC10, IWCA10
จ. 26 ส.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCTS, IWC13, IWCIV01, RA, IWC63, IWCA62, -RA, IWC61, IWCA61, -SHRA, IWC80, IWCA81, BR, IWC10, IWCA10, IWC16, VCSH, IWCIV02
อ. 27 ส.ค. Rain, Light Drizzle, MistRA, IWC63, IWCA62, -DZ, IWC51, IWCA51, BR, IWC10, IWCA10
พ. 28 ส.ค. Light Rain, Light Rain with Mist, Fog, Mist, Sky-Obscuring FogIWC61, IWCA61, -RA, -RABR, FG, IWCA30, IWC44, BR, IWC10, IWCA10, IWC45
พฤ. 29 ส.ค. Fog, MistFG, BR
ศ. 30 ส.ค. MistBR, IWC10, IWCA10
ส. 31 ส.ค. MistBR, IWC10, IWCA10

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง21 มิ.ย.15 ชม. 11 นาที21 มิ.ย.15 ชม. 11 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 มิ.ย.14 ชม. 59 นาที1 มิ.ย.14 ชม. 59 นาที31 ส.ค.13 ชม. 9 นาที31 ส.ค.13 ชม. 9 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.020204040606080810101212141416161818202022220000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง05:2105:2114 มิ.ย.20:3114 มิ.ย.20:3105:2405:2427 มิ.ย.20:3427 มิ.ย.20:3406:2106:2131 ส.ค.19:3031 ส.ค.19:3005:2405:241 มิ.ย.20:241 มิ.ย.20:24
วันสุริยะคติตลอดช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2556 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2556 ที่Stewart International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2556 ที่Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.0000040408081212161620200000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง9 พ.ค.20:299 พ.ค.20:2925 พ.ค.00:2625 พ.ค.00:268 มิ.ย.11:578 มิ.ย.11:5723 มิ.ย.07:3323 มิ.ย.07:338 ก.ค.03:158 ก.ค.03:1522 ก.ค.14:1622 ก.ค.14:166 ส.ค.17:516 ส.ค.17:5120 ส.ค.21:4520 ส.ค.21:455 ก.ย.07:375 ก.ย.07:3719 ก.ย.07:1319 ก.ย.07:1305:2605:2619:5619:5619:5419:5405:5405:5405:2805:2820:2820:2819:4319:4305:3905:3905:5805:5820:3220:3220:0520:0506:5106:5105:4505:4519:4019:4019:1619:1606:5106:5106:3606:3619:1219:1218:2018:2006:5006:50
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

ความเร็วลมในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.200 กม./ชม.200 กม./ชม.400 กม./ชม.400 กม./ชม.600 กม./ชม.600 กม./ชม.800 กม./ชม.800 กม./ชม.1,000 กม./ชม.1,000 กม./ชม.1,200 กม./ชม.1,200 กม./ชม.ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport

ความดันบรรยากาศในฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.970 มิลลิบาร์970 มิลลิบาร์980 มิลลิบาร์980 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์990 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,030 มิลลิบาร์1,040 มิลลิบาร์1,040 มิลลิบาร์ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Stewart International Airportพ.ศ. 2483พ.ศ. 2493พ.ศ. 2503พ.ศ. 2513พ.ศ. 2523พ.ศ. 2533พ.ศ. 2543พ.ศ. 2553พ.ศ. 2563พ.ศ. 2485พ.ศ. 2485พ.ศ. 2486พ.ศ. 2486พ.ศ. 2487พ.ศ. 2487พ.ศ. 2488พ.ศ. 2488พ.ศ. 2489พ.ศ. 2489พ.ศ. 2490พ.ศ. 2490พ.ศ. 2491พ.ศ. 2491พ.ศ. 2492พ.ศ. 2492พ.ศ. 2493พ.ศ. 2493พ.ศ. 2494พ.ศ. 2494พ.ศ. 2495พ.ศ. 2495พ.ศ. 2496พ.ศ. 2496พ.ศ. 2497พ.ศ. 2497พ.ศ. 2498พ.ศ. 2498พ.ศ. 2499พ.ศ. 2499พ.ศ. 2500พ.ศ. 2500พ.ศ. 2501พ.ศ. 2501พ.ศ. 2502พ.ศ. 2502พ.ศ. 2503พ.ศ. 2503พ.ศ. 2504พ.ศ. 2504พ.ศ. 2505พ.ศ. 2505พ.ศ. 2506พ.ศ. 2506พ.ศ. 2507พ.ศ. 2507พ.ศ. 2508พ.ศ. 2508พ.ศ. 2509พ.ศ. 2509พ.ศ. 2510พ.ศ. 2510พ.ศ. 2511พ.ศ. 2511พ.ศ. 2512พ.ศ. 2512พ.ศ. 2513พ.ศ. 2513พ.ศ. 2516พ.ศ. 2516พ.ศ. 2517พ.ศ. 2517พ.ศ. 2518พ.ศ. 2518พ.ศ. 2519พ.ศ. 2519พ.ศ. 2520พ.ศ. 2520พ.ศ. 2521พ.ศ. 2521พ.ศ. 2522พ.ศ. 2522พ.ศ. 2523พ.ศ. 2523พ.ศ. 2524พ.ศ. 2524พ.ศ. 2525พ.ศ. 2525พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526พ.ศ. 2527พ.ศ. 2527พ.ศ. 2528พ.ศ. 2528พ.ศ. 2529พ.ศ. 2529พ.ศ. 2530พ.ศ. 2530พ.ศ. 2531พ.ศ. 2531พ.ศ. 2532พ.ศ. 2532พ.ศ. 2533พ.ศ. 2533พ.ศ. 2534พ.ศ. 2534พ.ศ. 2535พ.ศ. 2535พ.ศ. 2536พ.ศ. 2536พ.ศ. 2537พ.ศ. 2537พ.ศ. 2538พ.ศ. 2538พ.ศ. 2539พ.ศ. 2539พ.ศ. 2540พ.ศ. 2540พ.ศ. 2541พ.ศ. 2541พ.ศ. 2542พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544พ.ศ. 2544พ.ศ. 2545พ.ศ. 2545พ.ศ. 2546พ.ศ. 2546พ.ศ. 2547พ.ศ. 2547พ.ศ. 2548พ.ศ. 2548พ.ศ. 2549พ.ศ. 2549พ.ศ. 2550พ.ศ. 2550พ.ศ. 2551พ.ศ. 2551พ.ศ. 2552พ.ศ. 2552พ.ศ. 2553พ.ศ. 2553พ.ศ. 2554พ.ศ. 2554พ.ศ. 2555พ.ศ. 2555พ.ศ. 2556พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557พ.ศ. 2557พ.ศ. 2558พ.ศ. 2558พ.ศ. 2559พ.ศ. 2559พ.ศ. 2560พ.ศ. 2560พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564
METARISDทั้งคู่
จำนวนรายงานต่อเดือนตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่สถานีแห่งนี้ดำเนินงานมา

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport พ.ศ. 2556

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.005050100100150150ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airport พ.ศ. 2556

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูร้อนสำหรับ พ.ศ. 2556 ที่ Stewart International Airportมิ.ย.ก.ค.ส.ค.000003030606090912121515181821210000ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วง
ปกติพิเศษการแก้ไข
การระบุชนิดรายงานที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมง

รายงานนี้ใช้ภาพกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นรายงานสภาพอากาศในอดีตที่บันทึกไว้โดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ Stewart International Airport ในฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556

รายงาน METAR

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่สนามบินทั่วโลกจะออกรายงานสภาพอากาศ METAR เป็นประจำ นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ นักอุตุนิยมวิทยา นักภูมิอากาศวิทยา และนักวิจัยคนอื่น ๆ จะใช้รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางวิทยุและอินเทอร์เน็ต เราได้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน METAR ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2011 และพบแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก็บรักษารายงานก่อนหน้าปีดังกล่าว

รายงาน ISD

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของ NOAA มีหน้าที่ดูแลรักษาและเผยแพร่ฐานข้อมูลผิวพื้นแบบผสมผสาน (ISD) ซึ่งประกอบด้วยรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงและสรุปรายงานสภาพอากาศจากแหล่งต่าง ๆ เราใช้ข้อมูล ISD เพื่อเสริมและเติมเต็มคลังเก็บไฟล์ METAR ถาวรของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานค่าเฉลี่ยของสถานีนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของค่าเฉลี่ยที่แสดงในแผนภูมิอุณหภูมิรายวัน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ (เช่น อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตก) เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรทางดาราศาสตร์จากหนังสือ Astronomical Algorithms ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Jean Meeus

ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาของสถานที่และสนามบินบางแห่งมาจาก ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames

AskGeo.com จัดเสนอเขตเวลาสำหรับสนามบินและสถานีตรวจวัดอากาศ

แผนที่คือ © Esri, พร้อมข้อมูลจาก National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, และ iPC.

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา