สถิติสภาพอากาศสำหรับฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador เอลซัลวาดอร์

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตสำหรับ Aeropuerto Internacional El Salvador โดยแสดงสถิติสภาพอากาศในฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2546 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Aeropuerto Internacional El Salvador ในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ พ.ศ. 2546 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิของ Aeropuerto Internacional El Salvador ในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ พ.ศ. 2546

สถิติอุณหภูมิในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°Cฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

อุณหภูมิรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาวอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
Map
Marker
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ Aeropuerto Internacional El Salvador กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

เมฆปกคลุมในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 1 ก.ย. Thunderstorm, Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC61, IWC16
พ. 3 ก.ย. ThunderstormIWC17
พฤ. 4 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC17, IWC95, IWC81, IWC61, IWC80
ส. 6 ก.ย. ThunderstormIWC17
อา. 7 ก.ย. Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC95, IWC63, IWC61, IWC80
พ. 10 ก.ย. ThunderstormIWC17
พฤ. 11 ก.ย. Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleIWC95, IWC81, IWC80, IWC51
ศ. 12 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light DrizzleIWC17, IWC95, IWC81, IWC80, IWC53, IWC51
ส. 13 ก.ย. ThunderstormIWC17
อา. 14 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC80, IWC16
จ. 15 ก.ย. Thunderstorm, Rain, Light DrizzleIWC17, IWC63, IWC51
อ. 16 ก.ย. Light Rain, Showers of Light RainIWC61, IWC80
พ. 17 ก.ย. Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC95, IWC61, IWC80
พฤ. 18 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC80, IWC16
ศ. 19 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, DrizzleIWC17, IWC95, IWC61, IWC80, IWC53
ส. 20 ก.ย. Thunderstorm with Rain, Showers of Light RainIWC95, IWC80
อา. 21 ก.ย. Thunderstorm with Rain, Showers of Light RainIWC95, IWC80
จ. 22 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC63, IWC61, IWC80, IWC51, IWC16
อ. 23 ก.ย. Thunderstorm, Showers of Rain, Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC81, IWC61, IWC16
พ. 24 ก.ย. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC61, IWC80
พฤ. 25 ก.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC61, IWC80, IWC16
ศ. 26 ก.ย. Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC61, IWC16
อา. 28 ก.ย. Rain, Precipitation in the VicinityIWC63, IWC16
จ. 29 ก.ย. Precipitation in the VicinityIWC16
อ. 30 ก.ย. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC80, IWC16
พ. 1 ต.ค. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of RainIWC97, IWC95, IWC82, IWC81
พฤ. 2 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleIWC95, IWC80, IWC51
ศ. 3 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of RainIWC17, IWC95, IWC81
ส. 4 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC80, IWC16
อา. 5 ต.ค. Thunderstorm, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC16
จ. 6 ต.ค. Thunderstorm, Light Rain, Mist, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC61, IWC10, IWC16
อ. 7 ต.ค. Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC53, IWC51, IWC16
พ. 8 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleIWC17, IWC95, IWC63, IWC80, IWC51
พฤ. 9 ต.ค. Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC61, IWC16
ศ. 10 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC17, IWC95, IWC61, IWC80
ส. 11 ต.ค. Precipitation in the VicinityIWC16
จ. 13 ต.ค. Thunderstorm, Rain, MistIWC17, IWC63, IWC10
อ. 14 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC95, IWC81, IWC80, IWC53, IWC16
พ. 15 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC63, IWC81, IWC80, IWC51, IWC16
พฤ. 16 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC61, IWC80, IWC16
ศ. 17 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC61, IWC80, IWC53, IWC51, IWC16
ส. 18 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC95, IWC63, IWC61, IWC80, IWC16
อา. 19 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC61, IWC80, IWC51, IWC16
อ. 21 ต.ค. Precipitation in the VicinityIWC16
พฤ. 23 ต.ค. Precipitation in the VicinityIWC16
อา. 26 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC95, IWC80, IWC51, IWC16
จ. 27 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC63, IWC81, IWC80, IWC51, IWC16
อ. 28 ต.ค. Thunderstorm, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC16
พ. 29 ต.ค. Precipitation in the VicinityIWC16
พฤ. 30 ต.ค. Thunderstorm, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC16
ศ. 31 ต.ค. Thunderstorm, Rain, Showers of Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC63, IWC81, IWC16
ส. 1 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC61, IWC80
อา. 2 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC80, IWC16
พ. 5 พ.ย. Precipitation in the VicinityIWC16
พฤ. 6 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC80, IWC16
ศ. 7 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, DrizzleIWC17, IWC95, IWC81, IWC80, IWC53
จ. 10 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC63, IWC81, IWC80, IWC16
อ. 11 พ.ย. Thunderstorm, Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC61, IWC16
พ. 12 พ.ย. ThunderstormIWC17
อา. 16 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light RainIWC17, IWC95, IWC63, IWC61, IWC80
จ. 17 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Precipitation in the VicinityIWC95, IWC63, IWC81, IWC16
อ. 18 พ.ย. Precipitation in the VicinityIWC16
ศ. 28 พ.ย. Precipitation in the VicinityIWC16

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.0 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว23 ก.ย.12 ชม. 7 นาที23 ก.ย.12 ชม. 7 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน30 พ.ย.11 ชม. 24 นาที30 พ.ย.11 ชม. 24 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.0000020204040606080810101212141416161818202022220000ฤดูร้อนฤดูหนาว05:4405:441 ก.ย.18:071 ก.ย.18:0705:5705:5720 พ.ย.17:2520 พ.ย.17:2505:4505:4521 ก.ย.17:5321 ก.ย.17:53
วันสุริยะคติตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.0000020204040606080810101212141416161818202022220000ฤดูร้อนฤดูหนาว001020203030405050600010102030304040506070
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2546 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2546 ที่Aeropuerto Internacional El Salvador

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2546 ที่Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.0000040408081212161620200000ฤดูร้อนฤดูหนาว11 ส.ค.22:4911 ส.ค.22:4927 ส.ค.11:2727 ส.ค.11:2710 ก.ย.10:3710 ก.ย.10:3725 ก.ย.21:1025 ก.ย.21:1010 ต.ค.01:2810 ต.ค.01:2825 ต.ค.06:5125 ต.ค.06:518 พ.ย.19:148 พ.ย.19:1423 พ.ย.17:0023 พ.ย.17:008 ธ.ค.14:378 ธ.ค.14:3723 ธ.ค.03:4423 ธ.ค.03:4418:1918:1906:0406:0405:3705:3718:3218:3217:4217:4205:4105:4105:1505:1517:5017:5017:3217:3206:0006:0005:5005:5017:5317:5317:2117:2106:1806:1805:3305:3317:2117:2117:2617:2606:4606:4606:3006:3018:0518:05
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ระดับความสบายต่อความชื้นในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ความเร็วลมในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.0 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.120 กม./ชม.120 กม./ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ความเร็วลมรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ความดันบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.1,004 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,018 มิลลิบาร์1,018 มิลลิบาร์ฤดูร้อนฤดูหนาว
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador พ.ศ. 2546

จำนวนรายงานเป็นรายวันในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.002424ฤดูร้อนฤดูหนาว
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador พ.ศ. 2546

รายงานเป็นรายชั่วโมงในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับ พ.ศ. 2546 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvadorก.ย.ต.ค.พ.ย.000003030606090912121515181821210000ฤดูร้อนฤดูหนาว
ปกติพิเศษการแก้ไข
การระบุชนิดรายงานที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมง

รายงานนี้ใช้ภาพกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นรายงานสภาพอากาศในอดีตที่บันทึกไว้โดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ Aeropuerto Internacional El Salvador ในฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2546

รายงาน METAR

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่สนามบินทั่วโลกจะออกรายงานสภาพอากาศ METAR เป็นประจำ นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ นักอุตุนิยมวิทยา นักภูมิอากาศวิทยา และนักวิจัยคนอื่น ๆ จะใช้รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางวิทยุและอินเทอร์เน็ต เราได้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน METAR ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2011 และพบแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก็บรักษารายงานก่อนหน้าปีดังกล่าว

รายงาน ISD

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของ NOAA มีหน้าที่ดูแลรักษาและเผยแพร่ฐานข้อมูลผิวพื้นแบบผสมผสาน (ISD) ซึ่งประกอบด้วยรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงและสรุปรายงานสภาพอากาศจากแหล่งต่าง ๆ เราใช้ข้อมูล ISD เพื่อเสริมและเติมเต็มคลังเก็บไฟล์ METAR ถาวรของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานค่าเฉลี่ยของสถานีนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของค่าเฉลี่ยที่แสดงในแผนภูมิอุณหภูมิรายวัน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ (เช่น อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตก) เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรทางดาราศาสตร์จากหนังสือ Astronomical Algorithms ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Jean Meeus

ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาของสถานที่และสนามบินบางแห่งมาจาก ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames

AskGeo.com จัดเสนอเขตเวลาสำหรับสนามบินและสถานีตรวจวัดอากาศ

แผนที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ © OpenStreetMap ผู้มีส่วนร่วม

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา